De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kaders stellen  Reguleren  Meebewegen met landelijke ontwikkelingen  Keuzes vastleggen  Helderheid  Geen onnodige risico’s  Restrictief  Probleem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kaders stellen  Reguleren  Meebewegen met landelijke ontwikkelingen  Keuzes vastleggen  Helderheid  Geen onnodige risico’s  Restrictief  Probleem."— Transcript van de presentatie:

1 Kaders stellen  Reguleren  Meebewegen met landelijke ontwikkelingen  Keuzes vastleggen  Helderheid  Geen onnodige risico’s  Restrictief  Probleem voorkomen  ‘je weet wat je krijgt’  ‘passief strakke regie voeren’

2 Kaders stellen in het rivierengebied Landelijk beleid Ruimte voor de Rivier Natuurontwikkeling in uiterwaarden Extensieve recreatief medegebruik

3 Kaders stellen op de zandgronden Vasthouden, bergen afvoeren Realisatie EHS Extensieve recreatie Geen bebouwing in beekdal

4 Ruimte bieden  Reguleren en faciliteren  Visie met ambitie én flexibiliteit  Ruimte aan andere partijen  Ruimte voor nieuwe ideeën  Toetsen waar nodig  Initiatieven faciliteren

5 Ruimte bieden op de zandgronden Landgoedachtige concept zorgen voor waterberging, EHS en landschap Vijvers geven allure én houden water vast voor droge periodes Nieuwe teelten in een warmer en droger klimaat zoals druiven

6 Ruimte bieden in de polders Bebouwing onder randvoorwaarden Woningen op terpen Recreatieve ontwikkelingen Realisatie EHS en behoud huidige natuurwaarden

7 De nek uitsteken  Reguleren en initiëren  Klimaatverandering biedt kansen  Benutten kansen vraagt om samenwerking  Visie met verhoogd ambitieniveau  Initiëren  Inspireren en verbinden  Proactieve regierol  Innovatie  Risico’s durven nemen

8 De nek uitsteken in het rivierengebied Maximale ruimte aan de rivier Meervoudig ruimtegebruik in de uiterwaarden Natuur – moeras – waterzuivering – biobrandstof Wonen Windenergie Stadspark

9 De nek uitsteken in de polders Meervoudig ruimtegebruik: waterberging, natuur, wonen, recreatie Groene, recreatieve buffer rondom bestaande natuur Wonen op palen of terpen in de nieuwe natuur Hoge grondwater- standen en natuurlijke processen

10 Provinciaal klimaatbeleid, functies In welke mate is intensivering van het provinciale beleid nodig om in te spelen op de kansen/bedreigingen van klimaatverandering voor de volgende functies 1.Landbouw 2.Natuur 3.Wonen en werken 4.Landschap 5.Volksgezondheid 6.Veiligheid 7.Wateroverlast 8.Drinkwatervoorziening 9.Industriewatervoorziening 10.Recreatie


Download ppt "Kaders stellen  Reguleren  Meebewegen met landelijke ontwikkelingen  Keuzes vastleggen  Helderheid  Geen onnodige risico’s  Restrictief  Probleem."

Verwante presentaties


Ads door Google