De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet op de ruimtelijke ordening Romke van der Wal 5 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet op de ruimtelijke ordening Romke van der Wal 5 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Wet op de ruimtelijke ordening Romke van der Wal 5 april 2008

2 Bestemmi gsplanemmin Streekplanstree PKB Burger rijk prov gembeste Beleid/essentiële uitspraken/concrete beleidsbeslissingen/regelgeving BeleidsdoorwerkingBeleidsdoorwerking

3 Overzicht nieuwe stelsel Wro/Bro Beleid:structuurvisie Tussen beleid &algemene regels: uitvoeringAMvB/verordening Primaire normstelling:bestemmingsplan/ inpassingsplan/ beheersverordening Projectbesluitvormingprojectbesluit/ coördinatie uitvoeringsbesluiten

4 rijk provgem Beleid Realiseren Doorwerken Structuur visie Inpassings- plan/project AMvB/ aanwijzing Structuur visie Inpassings- plan/project verordening/ aanwijzing Structuur visie bestemmings plan/ project/ beheers- verordening Burger

5 Procedure bestemmingsplan WRO onderzoek overleg Ontwerp bestemmings plan Vaststelling bestemmings plan Goedkeuring bestemmings plan

6 Procedure bestemmingsplan Wro onderzoek overleg Ontwerp bestemmings plan Vaststelling bestemmings plan

7 Thema’s verordening Groningen Windmolens Traditionele molens/molenbiotoop Ruimtelijke kwaliteit Reclamemasten Oude Groninger dijken Woningbouwcontingentering en fasering Winkelvoorzieningen en detailhandel Bedrijven in economische kernzones Bedrijven(terreinen) buiten economische kernzones Agrarisch bouwperceel en nieuwvestiging agrarische bedrijven 2e agrarische bedrijfswoning Houtteelt en bosaanleg Niet-agrarische activiteiten in het buitengebied Ecologische hoofdstructuur Recreatiebungalows Gebruik diepe ondergronden en bouw kerncentrales antennemasten


Download ppt "Wet op de ruimtelijke ordening Romke van der Wal 5 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google