De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisplatform p&o 16 april 2009 Arbeidsmarkt: imago en communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisplatform p&o 16 april 2009 Arbeidsmarkt: imago en communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Kennisplatform p&o 16 april 2009 Arbeidsmarkt: imago en communicatie
Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

2 De lessen van Bakker De lessen van Bakker
Al vanaf 2010 krimpt de beroepsbevolking Tot 2040 daalt de beroepsbevolking met 1 miljoen mensen Omvang van de totale bevolking groeit tot 2040 nog licht Aandeel jongeren neemt af, ouder dan 65 jaar stijgt sterk Commissie Bakker: op lange termijn blijft de vraag naar arbeid groeien. Tot 2015 komen er banen bij, terwijl er door pensioen en arbeidsongeschiktheid ook nog eens 2,6 miljoen banen vrijkomen waarvoor mensen nodig zijn. De opgave waar Nederland voor staat is om zo veel mogelijk mensen inzetbaar te maken en te houden banen bij? Op dit moment GEEN prognoses Al vanaf 2010 krimpt de beroepsbevolking In de periode tot 2040 daalt de beroepsbevolking met maar liefst 1 miljoen mensen De omvang van de totale bevolking groeit tot 2040 nog licht Aandeel jongeren neemt af, ouder dan 65 jaar stijgt sterk. Commissie Bakker: op lange termijn blijft de vraag naar arbeid groeien. Bakker zei: tot 2015 komen er banen bij, terwijl er door pensioen en arbeidsongeschiktheid ook nog eens 2,6 miljoen banen vrijkomen waarvoor mensen nodig zijn. De opgave waar Nederland voor staat is om zo veel mogelijk mensen inzetbaar te maken en te houden Op dit moment GEEN prognoses Commissie Bakker: We staan aan de vooravond van een belangrijke verandering in Nederland. In de afgelopen zestig jaar is de beroepsbevolking - iedereen tussen de 20 en de 64 jaar - gegroeid van ruim 5 miljoen naar 10 miljoen mensen. Aan deze groei komt een eind: vanaf 2010 neemt de omvang van de beroepsbevolking af. De omvangrijke generatie babyboomers stopt dan met werken, terwijl er veel minder jonge mensen op de arbeidsmarkt bijkomen. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er daardoor structureel minder mensen beschikbaar zijn om te werken dan er banen zijn. En daar blijft het niet bij. Door de internationale concurrentie zullen er steeds meer verschuivingen plaatsvinden in sectoren en opleidingseisen. In Nederland weten we heel veel van het arbeidsaanbod, maar eigenlijk maar weinig van de vraag naar arbeid en de verwachte ontwikkeling daarvan. Meer kennis over de toekomstige arbeidsvraag, bijvoorbeeld door scenariostudies, is nodig om beter voorbereid te zijn op veranderingen in de economie. Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

3 Arbeidsmarkt Noord-Brabant
Maart 2009 Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

4 Beroepsbevolking naar regio
Beroepsbevolking Brabant ruim 1,1 miljoen (x 1000) West 282,1 Midden 206,6 Noordoost 290,2 Zuidoost 332,6 Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

5 Beroepsbevolking naar regio
Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

6 Krapte op de arbeidsmarkt
Einde aan krappe arbeidsmarkt Werkgevers vragen minder personeel dan dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt  werkloosheid In Zuid-Nederland is de arbeidsmarkt als ‘gemiddeld’ tot ‘ruim’ te typeren In Noordoost-Brabant heeft de grootste verandering in de verhouding tussen vraag en aanbod plaatsgevonden. De arbeidsmarkt in deze regio is in een jaar van ‘zeer krap’ naar ‘ruim’ veranderd. Vooral in de sectoren techniek, industrie, transport en bouw overtreft het aanbod van mensen de vraag van werkgevers. Echter, de sectoren zorg, openbare orde, beveiliging en onderwijs zijn nog als ‘krap’ te benoemen. Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

7 Werkloosheid stijgt In West-Brabant relatief grootste werkloosheidstijging van 15% meer werklozen (van december 2008 t/m februari 2009) Oorzaak: hoge conjunctuurgevoeligheid West-Brabant door een oververtegenwoordiging van industrie en logistiek in werkgelegenheid De regio Zuidoost-Brabant volgt met een werkloosheidstijging van 13% De afgelopen 12 maanden is de werkloosheid in de provincie Noord-Brabant sterker gestegen dan landelijk gemiddeld (3,1 vs. 0,6%); Noord-olland en Flevoland nog sterker Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

8 Werkloosheid steden stijgt
Werkloosheid grote Brabantse steden stijgt vanaf november / december 2008: Eindhoven heeft meeste werklozen (ook meeste inwoners), tevens stijging van werkloosheid daar het snelst Tilburg en Breda volgen Den Bosch kent laagste aantal werklozen, geleidelijke stijging werkloosheid De regio Den Bosch is minder conjunctuurgevoelig door een verscheidenheid aan sectoren in de werkgelegenheid Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

9 Jeugdwerkloosheid stijgt
Snel stijgende werkloosheid onder jongeren (< 27 jaar) is een groot dreigend probleem! Bedrijven ontdoen zich in tijden van economische neergang eerst van de flexibele schil en werknemers met tijdelijke contracten > vooral jongeren worden hierdoor getroffen met werkloosheid Daarnaast zijn jongeren veelal werkzaam in conjunctuurgevoelige sectoren, zoals horeca en detailhandel Vooral de regio West-Brabant heeft te kampen met een sterk stijgende jeugdwerkloosheid van 41% over de maanden december 2008 t/m februari 2009 In Noordoost-Brabant zijn de effecten relatief het kleinst met 13% Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

10 Vacaturemarkt krimpt Het aantal openstaande vacatures (bij UWV WERKbedrijf geregistreerd) in Noord-Brabant is sinds maart 2008 afgenomen met 25% In februari 2009 is er sprake van een lichte stijging Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

11 Vacaturemarkt per regio
De openstaande vacatures kennen een verschillend verloop per regio in Noord-Brabant De algemene trend is dalend West-Brabant en Zuidoost-Brabant laten de sterkste daling zien in 2008 Noordoost-Brabant daalt sterk in de eerste maanden van 2009 Midden-Brabant laat een licht herstel zien in de eerste maanden van 2009 De stijging in West-Brabant in de laatste maanden zijn vacatures in de agrarische sector Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

12 Vacaturemarkt per sector
Vacatures bij WERKbedrijf geregistreerd. Verzorgende en dienstverlenend = zorg, horeca en detailhandel In Noord-Brabant vooral een grote daling in vacatures voor de sectoren techniek & industrie, transport Maar er zijn nog vacatures..! Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond

13 Maak je eigen kwantitatieve analyse!
-> Besturen -> Feiten -> Werkbedrijf ->Arbeidsmarkt maandelijkse uitgaven met recente arbeidsmarktgegevens per regio: districtskantoren UWV werkbedrijf superadviseur arbeidsmarktkennis UWV. Ingrid van Zimmeren (werkt Brabantbreed) Afdeling Arbeidsmarktkennis West-Brabant & Zeeland, Rijnmond


Download ppt "Kennisplatform p&o 16 april 2009 Arbeidsmarkt: imago en communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google