De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere."— Transcript van de presentatie:

1 Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere

2  Structuur Zorgketen in Almere  Projectplan  Rol projectleider  Waar loop je tegenaan  Iets over de ROS’en  Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

3  Structuur Zorgketen in Almere  Projectplan  Rol projectleider  Waar loop je tegenaan  Iets over de ROS’en  Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

4 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

5 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht Deelnemers Stuurgroep Neuroloog Verpleegkundig specialist Zorgmanager S.O.G. Huisarts Locatiemanager (vz.) Revalidatiearts Keten coördinator

6 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht Samenstelling projectgroep Zelfde personen ook in stuurgroep: Toevoegingen Teammanager wijkverpl. (zichtbare schakel) CVA-nazorg Projectleider (vz.)

7  Uit alle voorgenoemde organisaties  Functies: op afroep, voor zover nodig voor de stand van zaken op dat moment in de werkgroep. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

8  Structuur Zorgketen in Almere  Projectplan  Rol projectleider  Waar loop je tegenaan  Iets over de ROS’en  Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

9  Realiseer voor eind 2014 de CVA-ketenzorg in Almere zodanig dat aan de hoofddoelstellingen en subdoelstellingen van dit projectplan wordt voldaan.  Deel de kennis die opgedaan wordt bij de realisatie met de andere voorbeeldketens en maak gebruik van de kennis en ervaring die opgedaan wordt in de andere voorbeeldketens. Hiervoor is het noodzakelijk om alle relevante informatie die uit dit project komt te delen met de andere voorbeeldketens. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

10  Het project richt zich specifiek op de zorg in de chronische fase  Hierdoor vallen de poliklinische revalidatie (Trappenberg) en de dagbehandeling in het verpleeghuis (Polderburen) buiten de opdracht. Wel is het belangrijk om deze partners bij het project te betrekken omdat er wel over en weer verwezen wordt vanuit de chronische fase. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

11 Eind 2014 is binnen de chronische fase van de CVA- zorg in Almere in ieder geval:  Voor 80% van de doelgroep één centrale zorgverlener die de zorg coördineert  Een protocol vastgelegd waarin vaste contactmomenten benoemd gedurende twee jaar na thuiskomst  Een lijst met criteria opgesteld waaraan deskundige hulpverleners moeten voldoen.  Is er een 1 e lijst beschikbaar hulpverleners die menen deskundig te zijn in het behandelen van CVA. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

12 Naast de hoofddoelstellingen speciaal aandacht besteden aan:  Dossiervorming en rapportage  Meetinstrumenten  Gebruik mRS  Uniformiteit in werkwijze CVRM Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

13  Binnen Zorggroep Almere is de komende jaren ( ) een interne reorganisatie gaande. We zullen extra alert moeten zijn dat tijdens deze reorganisatie het project niet verzand.  In verschillende organisaties worden verschillende systemen, rapportages en manieren van verslaglegging gebruikt.  Aansluiting 0 e -1 e -2 e lijn is niet optimaal.  Veel ketenzorg gebeurt informeel op basis van persoonlijke contacten. Dit terwijl men denkt dat het formele zorg is. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

14  In Almere is het aantal aanbieders overzichtelijk. Men kent elkaar en dat versterkt de (informele) ketenzorg  Overzichtelijke populatie (klein, relatief jong) Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

15  Inzet professionals “om niet”  Maak realistisch overzicht ureninzet, gebaseerd op aantal vergaderingen x duur vergaderingen + 25% Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

16 ActieDoor wieDatum gereed Accordering projectplanProjectgroep Accordering projectplanStuurgroep Opzetten projectorganisatieProjectleiderEind febr Formuleren opdrachten werkgroepenProjectgroepEind febr Werkgroepen werken opdrachten uitwerkgroepenEind 2013 Eindrapport resultaat werkgroepen besprekenStuurgroepJanuari 2014 Implementatie resultaten werkgroepenProjectgroep met Werkgroepen Eind 2014 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

17  Structuur Zorgketen in Almere  Projectplan  Rol projectleider  Waar loop je tegenaan  Iets over de ROS’en  Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

18 Onafhankelijk Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

19 Structuur bieden Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

20 Overzicht houden Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

21 Schrijven plannen en rapportages Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

22 Draagvlak creëren Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

23 In- en externe communicatie Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

24 Tijdsplanning Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

25 Aanjagen Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

26  Structuur Zorgketen in Almere  Projectplan  Rol projectleider  Waar loop je tegenaan  Iets over de ROS’en  Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

27  (Bijna) iedereen kent elkaar  Goede keten coördinator  Uitgaan van de inhoud en je niet door de structuren laten weerhouden.  Commitment aan het doel Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

28  (Bijna) iedereen kent elkaar  Bedrijfculturen 0 e -1 e -2 e lijn maar ook binnen de lijnen  Personeelswisselingen Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

29  Structuur Zorgketen in Almere  Projectplan  Rol projectleider  Waar loop je tegenaan  Iets over de ROS’en  Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

30  Ros’en bestaan sinds 2005  Betaald uit gelden ZVW  Geld uitbetaald door preferente zorgverzekeraar  Oorspronkelijk voor 6 beroepsgroepen (HA, Verlk. Fysioth. Oefenth. Logopedie, GGZ.)  Sinds 2011 apotheek en diëtetiek erbij  Nu ook verbreding naar welzijn en gemeentes Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

31 Onze missie: Het initiëren of versterken van samenwerkingsverbanden waar de eerste lijn bij betrokken is en het ondersteunen van professionals bij de kwaliteitsverbetering van de door hen verleende zorg. Dit met als doel: gezonde bewoners in een vitale stad. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

32 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

33  Verbinden  Verbeteren  Versterken Van de 1 e lijn. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

34  Structuur Zorgketen in Almere  Projectplan  Rol projectleider  Waar loop je tegenaan  Iets over de ROS’en  Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

35 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

36 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht


Download ppt "Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere."

Verwante presentaties


Ads door Google