De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak CVA in de chronische fase in Almere

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak CVA in de chronische fase in Almere"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak CVA in de chronische fase in Almere
Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere

2 Inhoud presentatie Structuur Zorgketen in Almere Projectplan
Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROS’en Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

3 Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider
Waar loop je tegenaan Iets over de ROS’en Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

4 Opzet projectorganisatie
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

5 Deelnemers Stuurgroep
Keten coördinator Neuroloog Verpleegkundig specialist Zorgmanager S.O.G. Keten coördinator in dienst van FZ en ZGA gezamenlijk Locatiemanager (vz.) Revalidatiearts Huisarts Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

6 Samenstelling projectgroep
Zelfde personen ook in stuurgroep: Toevoegingen Teammanager wijkverpl. (zichtbare schakel) CVA-nazorg Projectleider (vz.) Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

7 Werkgroepjes Uit alle voorgenoemde organisaties
Functies: op afroep, voor zover nodig voor de stand van zaken op dat moment in de werkgroep. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

8 Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider
Waar loop je tegenaan Iets over de ROS’en Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

9 Opdracht: Realiseer voor eind 2014 de CVA-ketenzorg in Almere zodanig dat aan de hoofddoelstellingen en subdoelstellingen van dit projectplan wordt voldaan. Deel de kennis die opgedaan wordt bij de realisatie met de andere voorbeeldketens en maak gebruik van de kennis en ervaring die opgedaan wordt in de andere voorbeeldketens. Hiervoor is het noodzakelijk om alle relevante informatie die uit dit project komt te delen met de andere voorbeeldketens. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

10 Afbakening. Het project richt zich specifiek op de zorg in de chronische fase Hierdoor vallen de poliklinische revalidatie (Trappenberg) en de dagbehandeling in het verpleeghuis (Polderburen) buiten de opdracht. Wel is het belangrijk om deze partners bij het project te betrekken omdat er wel over en weer verwezen wordt vanuit de chronische fase. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

11 Hoofddoelstellingen Eind 2014 is binnen de chronische fase van de CVA- zorg in Almere in ieder geval: Voor 80% van de doelgroep één centrale zorgverlener die de zorg coördineert Een protocol vastgelegd waarin vaste contactmomenten benoemd gedurende twee jaar na thuiskomst Een lijst met criteria opgesteld waaraan deskundige hulpverleners moeten voldoen. Is er een 1e lijst beschikbaar hulpverleners die menen deskundig te zijn in het behandelen van CVA. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

12 subdoelstellingen Naast de hoofddoelstellingen speciaal aandacht besteden aan: Dossiervorming en rapportage Meetinstrumenten Gebruik mRS Uniformiteit in werkwijze CVRM Dossiervorming en rapportage: onrealistich dat in tijdsbestek van dit project hiervoro een sluitende oplossing komt. Echer betere aansluiting van d everschillende (digitale) dossiers is belangrijk subdoel. In één organisatie (ZGA) kunnen verpleegkundigen niet tin dosseir huissartsen kijken. Laat staan over de prganisaties heen Meetinstrumenten: aansluiting zoeken bij benchmark landelijk CVA-netwerk mRS schaal: van alle patienten na 3 maanden de toestend van de beroerte registreren Uniformiteit: POH van ZGA en VHA Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

13 Risicofactoren Binnen Zorggroep Almere is de komende jaren ( ) een interne reorganisatie gaande. We zullen extra alert moeten zijn dat tijdens deze reorganisatie het project niet verzand. In verschillende organisaties worden verschillende systemen, rapportages en manieren van verslaglegging gebruikt. Aansluiting 0e-1e-2e lijn is niet optimaal. Veel ketenzorg gebeurt informeel op basis van persoonlijke contacten. Dit terwijl men denkt dat het formele zorg is. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

14 Succesfactoren. In Almere is het aantal aanbieders overzichtelijk. Men kent elkaar en dat versterkt de (informele) ketenzorg Overzichtelijke populatie (klein, relatief jong) Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

15 Financiële randvoorwaarden en inzet personeel
Inzet professionals “om niet” Maak realistisch overzicht ureninzet, gebaseerd op aantal vergaderingen x duur vergaderingen + 25% Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

16 Planning Actie Door wie Datum gereed Accordering projectplan Projectgroep Stuurgroep Opzetten projectorganisatie Projectleider Eind febr. 2013 Formuleren opdrachten werkgroepen Werkgroepen werken opdrachten uit werkgroepen Eind 2013 Eindrapport resultaat werkgroepen bespreken Januari 2014 Implementatie resultaten werkgroepen Projectgroep met Werkgroepen Eind 2014 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

17 Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider
Waar loop je tegenaan Iets over de ROS’en Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

18 Rol projectleider Onafhankelijk
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

19 Rol projectleider Structuur bieden
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

20 Rol projectleider Overzicht houden
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

21 Schrijven plannen en rapportages
Rol projectleider Schrijven plannen en rapportages Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

22 Rol projectleider Draagvlak creëren
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

23 In- en externe communicatie
Rol projectleider In- en externe communicatie Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

24 Rol projectleider Tijdsplanning
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

25 Rol projectleider Aanjagen
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

26 Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider
Waar loop je tegenaan Iets over de ROS’en Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

27 Positief (Bijna) iedereen kent elkaar Goede keten coördinator
Uitgaan van de inhoud en je niet door de structuren laten weerhouden. Commitment aan het doel Vooral intrinsiek Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

28 Minder positief (Bijna) iedereen kent elkaar
Bedrijfculturen 0e-1e-2e lijn maar ook binnen de lijnen Personeelswisselingen Vooral structuren Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

29 Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider
Waar loop je tegenaan Iets over de ROS’en Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

30 Geld uitbetaald door preferente zorgverzekeraar
Ros’en bestaan sinds 2005 Betaald uit gelden ZVW Geld uitbetaald door preferente zorgverzekeraar Oorspronkelijk voor 6 beroepsgroepen (HA, Verlk. Fysioth. Oefenth. Logopedie, GGZ.) Sinds 2011 apotheek en diëtetiek erbij Nu ook verbreding naar welzijn en gemeentes Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

31 Dit met als doel: gezonde bewoners in een vitale stad.
Onze missie: Het initiëren of versterken van samenwerkingsverbanden waar de eerste lijn bij betrokken is en het ondersteunen van professionals bij de kwaliteitsverbetering van de door hen verleende zorg. Dit met als doel: gezonde bewoners in een vitale stad. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

32 De ROS’en in Nederland Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

33 Opdracht voor de Ros’en
Verbinden Verbeteren Versterken Van de 1e lijn. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

34 Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider
Waar loop je tegenaan Iets over de ROS’en Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht

35 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo?
Utrecht

36 www.rosalmere.nl www.ros-netwerk.nl
Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht


Download ppt "Aanpak CVA in de chronische fase in Almere"

Verwante presentaties


Ads door Google