De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfolio in VZ Wenk servicedocument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfolio in VZ Wenk servicedocument."— Transcript van de presentatie:

1 Portfolio in VZ Wenk servicedocument

2 Waarom Wenk (= pedagogisch didactisch middel) in leerplan bij elke doelstelling omtrent reflecteren (+ 7!) en bij AD 7.6 eigen competentiegroei in kaart brengen! Samenhang, groei en integratie gedachte over les en stage heen Begeleiden van leerling in zijn groei, in het verwerven van de leerplandoelstellingen, de competenties … of dus in het competent worden als verzorgende

3 Wat Individueel dossier, verzamelmap … al dan niet digitaal met beeld en klankmateriaal, werkstukken, verslagen … Structuur en ordening is nodig en afhankelijk van de bedoeling van het portfolio

4 Soorten portfolio Drie types die soms nauw samenhangen
Bundeling van opdrachten of beoordelingsportfolio Presentatie van ‘best of’ Leerwinst in kaart of ontwikkelingsportfolio of vooruitgangsportfolio (groei/reflectieboekje …)

5 Inhoud Kwaliteiten, allergieën, uitdagingen, valkuilen … in kaart brengen Beroepsspecifieke competenties en bijhorende AD en LPD en onderliggende doelen (en criteria) / stage evaluatielijst, stage activiteitenlijst als richtsnoer?

6 Inhoud Leerling brengt bij aanvang en verder op geregelde tijdstippen eigen competentiegroei in kaart: via reflecties en persoonlijk leerplan (of POP) en PAP waarbij de leerling concrete stappen zet in het verder bereiken van zijn doelen waarbij zelfevaluaties, peerevaluatie en co-evaluatie ondersteunend werken

7 Begeleiding / coaching is noodzakelijk
Individueel Groep Veilig klimaat en ethische afspraken Leersituaties afbakenen en ervaringskansen bieden, leerlingen motiveren tot terugblikken, spiegelen en concrete feedback geven, stimuleren tot alternatieven zoeken en weer nieuwe leersituaties creëren is belangrijk voor lln om tot reflectie te kunnen komen zie document ivm reflecteren: rol leraar Beoordeling gaat niet om de inhoud wel om de kwaliteit van het reflecteren, de bereidheid tot …

8 Implementatie Arbeidsintensief Portfoliowerk moet nog groeien

9 Bronnen Competent, José Vandekerckhove, 2009
Portfolio als leermiddel, Wil Meeus, 2007 Zo kan het ook, Rita Vanheste, 2007 DBO publicaties en projecten


Download ppt "Portfolio in VZ Wenk servicedocument."

Verwante presentaties


Ads door Google