De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe leerplan voor de tweede graad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe leerplan voor de tweede graad"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe leerplan voor de tweede graad
ASO Economie

2 Leerplan ECONOMIE 2de graad
Basis : een visie voor het ASO – 1999 – 63.01 Zie Zie bij Leerplannen In voege : september 2002

3 Structuur leerplan 1 Beginsituatie 2 Algemene doelstellingen
3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 4 Pedagogisch – didactische wenken 5 Minimale materiële vereisten 6 Literatuur

4 1 Beginsituatie SEI GEEN VOORKENNIS

5 2 Algemene doelstellingen
Vertrekken vanuit concrete maatschappelijke contexten Verwerven van vaardigheden Verbanden leggen tussen concepten Aandacht voor ethische dimensie Komen tot intrinsieke leermotivatie

6 3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden
Rangschikking per thema ONDERZOEKSCOMPETENTIES

7 Onderzoekscompetenties
Onderzoeksvragen formuleren Informatie verzamelen Informatie bewerken Onderzoeksresultaten * formuleren * interpreteren Resultaten communiceren

8 LEERINHOUDEN 3.1 Thema 1: De kern van het ondernemen
Productiefactoren Toegevoegde waarde Vraag/aanbod/marktprijs Ondernemingsmotieven Stakeholders

9 3.2 Thema 2: Werken in de onderneming
Motieven om te werken Arbeidsmarkt Afspraken werkgever/werknemer Arbeidsproductiviteit Human resources Onevenwichten arbeidsmarkt Verschuivingen arbeidsmarkt

10 3.3 Thema 3: Ondernemen is risico's nemen en beheersen
Succes onderneming Ondernemingsplan Vermogensbronnen Beoordeling onderneming Ontstaan balans en resultatenrekening

11 3.4 Thema 4: Kleine versus grote ondernemingen
Kleine en grote ondernemingen Groei ondernemingen Bijdrage tot de welvaart Rol overheid

12 3.5 Thema 5: Produceren voor de wereldmarkt
Motieven voor internationale handel Vestigingen in andere landen Voordelen voor deze landen Rol overheid

13 3.6 Thema 6: Groei en welvaart
Wenselijkheid economische groei Ontstaan economische groei Meten economische groei Duurzame groei Economische groei voor iedereen Rol overheid

14 3.7 Epiloog Verantwoord ondernemerschap

15 4 Pedagogisch - didactische wenken
4.1 Leerinhouden 4.2 Werkvormen 4.3 Media 4.4 Evaluatie

16 5 Minimale materiële vereisten
Actueel bronnenmateriaal Gedigitaliseerde informatie Computerklas Multimedialokaal Vaklokaal

17 6 Literatuur Visietekst Publicaties (over didactische vernieuwingen)
Publicaties (met toepassing didactische vernieuwingen) Websites

18 Structuur leerplan Begeleiding Economie ASO (VVKSO) 1 Beginsituatie
2 Algemene doelstellingen 3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Rangschikking per thema 3.1 Thema 1: De kern van het ondernemen 3.2 Thema 2: Werken in de onderneming 3.3 Thema 3: Ondernemen is risico’s nemen en beheersen 3.4 Thema 4: Kleine versus grote ondernemingen 3.5 Thema 5: Produceren voor de wereldmarkt 3.6 Thema 6: Groei en welvaart 3.7 Epiloog 3.8 Onderzoekscompetenties 4 Pedagogisch – didactische wenken 4.1 Leerinhouden 4.2 Werkvormen 4.3 Media 4.4 Evaluatie 5 Minimale materiële vereisten 6 Literatuur Terug naar dia 1

19 Rangschikking per thema
3.1 Thema 1 : De kern van het ondernemen 3.2 Thema 2 : Werken in de onderneming 3.3 Thema 3 : Ondernemen is risico’s nemen en beheersen 3.4 Thema 4 : Kleine versus grote ondernemingen 3.5 Thema 5 : Produceren voor de wereldmarkt 3.6 Thema 6 : Groei en welvaart 3.7 Epiloog

20 Informatie verzamelen
Geselecteerde bronnen Onderzoeksvraag Systematisch

21 Informatie bewerken Selecteren Ordenen Bewerken ICT Verbaal Grafisch
Tabelvorm Wiskundig/rekenkundig

22 Resultaten communiceren
Mondeling Schriftelijk

23 4.1 Leerinhouden Vertrekken vanuit onderneming
1ste jaar: thema de jaar: thema 4-5-6 Integratie algemene economie en bedrijfseconomie

24 4.2 Werkvormen Groepswerk Zelfsturende werkvormen Simulaties Projecten
Werkstukken Enquete/interview Opzoekingswerk De leerkracht als coach

25 4.3 Media Leerboeken Kranten Tijdschriften Encyclopedieën Cd-rom
Internet

26 4.4 Evalautie Feed-back geven Evaluatie van vaardigheden
Toepassen van kennis

27 Apparatuur Overheadprojector LCD-projector Computers Laptops


Download ppt "Het nieuwe leerplan voor de tweede graad"

Verwante presentaties


Ads door Google