De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IJsselgroep Invoering van HGW en het werken met groepsplannen Stichting prOo 31 augustus 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IJsselgroep Invoering van HGW en het werken met groepsplannen Stichting prOo 31 augustus 2010."— Transcript van de presentatie:

1 IJsselgroep Invoering van HGW en het werken met groepsplannen Stichting prOo 31 augustus 2010

2 Waarom ook al weer? Passend onderwijs SWV’en Drieluik en Noordoost Veluwe kiezen voor HGW als uitgangspunt voor primaire proces prOo kiest voor 1-zorgroute: werken met groepsplannen Opbrengstgericht werken Studieochtend 23 maart 2010 Eerst even wat kennis ophalen!

3

4

5

6

7

8

9

10 Dus……………………. Leerlingen met problemen in plaats van Probleemleerlingen

11 Werken met groepsplannen 1.Leerkracht vult groepsoverzicht in en evalueert vorige groepsplan 2.Leerkracht signaleert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 3.De leerkracht benoemt onderwijsbehoeften 4.De leerkracht clustert leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

12 Basisgroep standaardaanbod Subgroep 1 standaard- aanbod + aanvullend(e) doelen Subgroep 2 standaard- aanbod + aanvullend(e) doelen Extra groep Eigen aanbod (eigen doelen)

13 5. De leerkracht stelt het groepsplan op 6. De leerkracht voert het groepsplan uit

14 Invoeringstrajecten Klassenmanagement Leerlijnen Kennismaking met HGW Zorgstructuur Traject groepsplannen Opbrengstgericht werken

15 Sterke punten (23-3-2010) Klassenmanagement Zorgstructuur Kwalitatief goede methodes Aandacht voor vernieuwingen Goed leerlingvolgsysteem Sterke intern begeleiders Directeur is bereid om de vernieuwing in te voeren

16 Verbeterpunten/actiepunten (23-3-2010) Handelingsgericht werken (attitude is belangrijk) Leerlijnen, cruciale leermomenten herkennen en hieruit leerdoelen afleiden Het maken van trendanalyses Het afleiden van acties uit de gemaakte trendanalyses Contacten met ouders Reflecterend vermogen van leerkrachten

17 Aanbevelingen (23-3-2010): Scholen Maak een planning van hoe je dit wil gaan invoeren Bedenk wat voor jou de belangrijkste actiepunten zijn en verwerk deze in je schoolplan Neem je team ook continu mee in het traject, om draagvlak te creëren en te behouden Beschrijf dit ook duidelijk in je zorgstructuur Bedenk acties op basis van de analyse van je resultaten en beschrijf deze in je plan (zowel school- als groepsplan) Inzet subsidies WSNS

18 Stichtingsniveau (23-3-2010) Ga na of er groepen zijn die samen kunnen optrekken, onderscheid in: Tijd Thema Bedenk kaders, de manier waarop de doelen bereikt worden kan schoolspecifiek gemaakt worden. Vlot in overleg met scholen die volgend schooljaar willen starten Scholen die later willen beginnen, kunnen starten met werken aan voorwaarden: Leerlijnen Klassenmanagement Trendanalyses HGW Uitwisselingspunt (digitaal)

19 Invoeringsplan prOo 2010-2014: 4 tranches In 2010-2011 starten 9 scholen Invoeringstraject duurt 3 jaar (steeds minder intensief) Voorwaarden voor start met invoering Bekostiging door bestuur plus subsidie SWV’en

20 Bovenschools niveau Training Voeren van HGPD-gesprekken voor alle intern begeleiders: 2 groepen, 2 jaar, 4 bijeenkomsten Monitoring van de invoering Afstemming met kenniscentrum Afstemming met de regio Kennisdeling

21 Stand van zaken 7 scholen starten in 2010-2011 met invoering groepsplannen, 2 starten met HGW en leerlijnen Training IB’ers is gepland: 2 groepen, 4 bijeenkomsten Afspraken voor 2 monitorgesprekken Frans en Ineke zijn contactpersonen binnen prOo Didi is (inhoudelijk) contactpersoon vanuit de IJsselgroep

22 Indien er zich problemen voordoen bij de begeleiding … Bij ontevredenheid wordt dit door school direct besproken met de adviseur. Gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing. Indien school en adviseur er niet uitkomen, wordt contact opgenomen met Didi. Zij informeert Frans.


Download ppt "IJsselgroep Invoering van HGW en het werken met groepsplannen Stichting prOo 31 augustus 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google