De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trans-Plan in beeld www.trans-plan.nl *De gegevens in deze presentatie zijn fictief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trans-Plan in beeld www.trans-plan.nl *De gegevens in deze presentatie zijn fictief."— Transcript van de presentatie:

1 Trans-Plan in beeld www.trans-plan.nl *De gegevens in deze presentatie zijn fictief

2 Deze presentatie geeft u een beeld van Trans-Plan als middel, om via overzicht & inzicht, uitzicht te krijgen op passend onderwijzen: het (digitale) Groepsplan www.trans-plan.nl

3 Trans-Plan als ‘middel’ > www.trans-plan.nl

4 Vanaf elke locatie benaderbaar via de Internetsite: www.trans-plan.nlwww.trans-plan.nl

5 Uw leerlingen & groepen worden via EDEX automatisch door ons geïmporteerd, zodat u direct kunt starten met uw Groepsplan: www.trans-plan.nl

6 Trans-Plan faciliteert bij elke stap met toegepaste instructies, denkvragen, handreikingen, leerlijnen, normen & geconcretiseerde onderwijsbehoeften www.trans-plan.nl

7 ‘Als vanzelf’ doorloopt u in de juiste volgorde de fasen van de Cyclus van Planmatig Handelen & PDCA, volgens de uitgangspunten van Ontwikkelings- gericht (OB), Handelingsgericht (HGW) & Opbrengstgericht werken (OGW): www.trans-plan.nl

8 Overzicht > www.trans-plan.nl

9 U voert in slechts ± 10 minuten gericht de door Trans-Plan gevraagde (toets-)gegevens in: www.trans-plan.nl

10 Voor de clustering van de groepen 1 & 2 kunt u kiezen :  op basis van kalender- en ontwikkelingsleeftijd  op basis van CITO voor kleuters www.trans-plan.nl

11  op basis van kalender- en ontwikkelingsleeftijd : Trans-Plan clustert automatisch op kalenderleeftijd & u verplaatst kleuters desgewenst op basis van geobserveerde ontwikkelingsleeftijd ( herkenbaar aan de ‘pinpoint’) www.trans-plan.nl

12  op basis van uw LVS: u voert de toetsresultaten in > Trans-Plan clustert uw groep & brengt de verschillende functioneringsniveaus in beeld www.trans-plan.nl

13 In alle soorten groepen 3 t/m 8 ontstaan maximaal 4 subgroepen, gebaseerd op wat max. 4 ‘typen’ leerlingen – vergelijkbaar - nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken. Individuele Handelingsplanning is daarbij inbegrepen www.trans-plan.nl

14 Voor kleuters is IGDI vertaalt in 3 ‘typen’ Spelbegeleidingsbehoeften, waarbinnen u aandachtspunten kiest per subgroep: www.trans-plan.nl

15 De feitelijke gegevens - die het Groepsplan verantwoorden - worden gaandeweg automatisch opgeslagen in een Groepsoverzicht: www.trans-plan.nl

16 Inzicht > www.trans-plan.nl

17 Bij ‘Didactische Analyse’ helpen ‘ denkvragen ’ u om de aard van de didactische onderwijsbehoeften binnen uw groep beter te begrijpen: www.trans-plan.nl

18 De onderbouwversie toont hier de stap ‘Aantekeningen’, met vrije schrijfruimte voor observaties, die de kleuter beter doen begrijpen: www.trans-plan.nl

19 Op grond deze Didactische Analyse vinkt u aan wat de Instructiebehoeften zijn, die aansluiten bij het actuele doel of de hulpvraag van de Onderwijsbehoefte. Deze vormen de leidraad voor uw lesvoorbereidingen (voorbeeld: Basisinstructie). www.trans-plan.nl

20 Vervolgens kiest u Pedagogisch-didactische Basisbehoeften, die weergeven wat (groepjes) leerlingen bij het verwerken van leerstof bij uitstek nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken. De gekozen prioriteiten vormen de basis voor taakbrieven, dag-/weektaken en het IHP. (voorbeeld: ‘Beperkt verwerken’) www.trans-plan.nl

21 Voor de Onderbouw kleuterspecifiek uitgewerkt in ontwikkelingsbehoeften op het gebied van Zelf aandeel nemen, Samen delen en spelen & Willen ‘kunnen’: www.trans-plan.nl

22 Uitzicht > www.trans-plan.nl

23 Het basisaanbod & evt. Specifieke doelen kopieert u bij de stap ‘ Leerdoelen ’ met behulp van de in Trans-Plan geplaatste Leerlijnen: www.trans-plan.nl

24 Ook bij de Onderbouw ziet u dat Trans-Plan methodeleerlijnen voor uw school toegankelijk maakt voor direct gebruik in uw Groepsplan: www.trans-plan.nl

25 Voor het stellen van doelen voor Vaardigheidsgroei zijn in Trans-Plan kant en klare normtabellen beschikbaar www.trans-plan.nl

26 U vindt alle handelingsgerichte informatie terug in uw Groepsplan; ook hoe u IGDI kunt organiseren, wordt visueel weergegeven in het Groepsplan www.trans-plan.nl

27 Ongemerkt heeft u óók de hoognodige Individuele Handelingsplannen gemaakt, doordat Trans-Plan de (specifieke) plangegevens van roodgesignaleerde leerlingen individueel registreert in een IHP: www.trans-plan.nl

28 Trans-Plan geeft met de Handleiding ‘Planmatig Begeleiden’, inhoud aan de rol van de Interne Begeleider bij o.a. de Evaluatie van het Groepsplan: www.trans-plan.nl

29 Tot slot: Individuele & Groepsplannen uitprinten & archiveren Te gebruiken in combinatie met elk Leerlingvolgsysteem Met de abonnementsprijs per leerling toegankelijk voor elke school 3x zo snel tot een verantwoord Groepsplan komen www.trans-plan.nl

30 Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.trans-plan.nl en vraag vrijblijvend een proeflicentie aan. Deze gratis licentie biedt, gedurende één maand, de volledige functionaliteit om zelf het werken met Trans-Plan te ervaren. Nieuwsgierig blijven? Trans-Plan blijft voortdurend in ontwikkeling, onder invloed van het laatste nieuws; elk kwartaal treft u op de homepage de nieuwste updates & aanvullingen! PP-versie 2/ jan’12


Download ppt "Trans-Plan in beeld www.trans-plan.nl *De gegevens in deze presentatie zijn fictief."

Verwante presentaties


Ads door Google