De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwaliteit van medewerkers meten, behouden en vergroten Ronald Bakker Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid OmgevingsdienstNL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwaliteit van medewerkers meten, behouden en vergroten Ronald Bakker Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid OmgevingsdienstNL."— Transcript van de presentatie:

1 De kwaliteit van medewerkers meten, behouden en vergroten Ronald Bakker Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid OmgevingsdienstNL

2 Achtergrond milieu, bouw en ruimte • PUmA • Verbeteren kwaliteit uitvoering VTH

3 • PUmA • Verbeteren kwaliteit uitvoering VTH • IPO, VNG, UvW, min I&M, min V&J • RUD-vorming/ basistakenpakket • Kwaliteitscriteria • Tot 1-1-2013, daarna……… • VTH-stelsel (implementatieberaad etc) • Omgevingsdienst NL/ A&O-fonds gemeenten Achtergrond

4 Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid Doel van het project…. • Het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel • Verbeteren imago werkveld

5 408 gemeenten 28 omgevingsdiensten 10.000 medewerkers

6 Dus acties ingezet:• Instroom scholen = meer nwe mw’s • Samenwerking met HBO’s en MBO’s • Folder; ‘Kan ik er wat aan doen?’ • Film; ‘Werken in het omgevingsrecht’ • Wervingswebsite www.omgevingsstudies.nl www.omgevingsstudies.nl Arbeidsmarkt • Over 5 tot 10 jaar tekort aan personeel verwacht

7 Kwaliteit = Deskundigheid • Meten • Vasthouden / Delen • Vergroten

8 Kwaliteit organisatie (nu) meten ! • Uitgangspunt kwaliteitscriteria (kritieke massa) • Wet VTH / Regie door provincies • Zelf-evaluatietool alle organisaties • 0-situatie kwaliteit • Verbeterplan uiterlijk 1 oktober • 1-1-2015 voldoen aan kwaliteitscriteria

9

10

11 Kwaliteit organisatie = kwaliteit medewerker • Aantoonbare expertise medewerkers • Basis kennis en aanvullende kennis • Werkervaring • Frequentie • Competenties

12 CasemanagerVergunningverlenerAdviseurHandhaver/ toezichthouder Klantgerichtheid Samenwerken Politieke en bestuurlijke sensitiviteit VoortgangsbewakingPlannen en organiserenOvertuigingskrachtZelfstandigheid CommunicerenOordeelsvormingCommunicerenOordeelsvorming SociabiliteitResultaatgerichtheidAnalytisch vermogenOmgevingsbewustzijn ResultaatgerichtheidAnalytisch vermogenOmgevingsbewustzijnBesluitvaardigheid OordeelsvormingCommunicerenOordeelsvormingOvertuigingskracht Competenties

13 KwaliteitscriteriaHR21 CasemanagerBeleid- Uitvoering- medewerker beleidsuitvoering VergunningverlenerBeleid- Uitvoering- medewerker beleidsuitvoering Toezichthouder/ handhaverBeleid- Handhaving- medewerker handhaving AdviseurBeleid-Advies- adviseur Relatie HR-21

14 0-situatie kwaliteit Spelregel: Aan de in de tabellen benoemde opleidingseisen kan ook voldaan worden door aantoonbaar gelijkwaardige opleiding en/of verkregen werk- en denkniveau door ruime ervaring. Indien het bevoegd gezag deze aantoonbare vergelijkbare opleidingseisen kan motiveren, dan voldoen de betreffende medewerkers en daarmee de organisatie. • Geen eisen aan manier van meten • Wel wat betreft aantoonbaarheid/ motivatie • Vastleggen in zelfevaluatie tool Dit laatste kan bijvoorbeeld door middel van de systematiek die gehanteerd wordt in het kader van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 5019 (zie www.bpt.nu) of een volledig uitgewerkte systematiek voor Erkenning Verworven Competenties (EVC).

15 Methodiek EVC en EVP

16 Intro EVP-trajecten EVC-Hofleverancier A & O Fonds gemeenten

17 4 fasen – 12 tot 15 weken – 20 tot 40 uur “huiswerk” Fasen in een EVP procedure

18  conclusie EVP-traject;  loopbaandoel;  (werk)ervaring en diploma’s/certificaten;  herkende activiteiten en competenties;  checklist deskundigheidseisen ;  aanbeveling of advies;  bijlage: aangeleverde bewijsstukken; Het ErVaringsProfiel

19 Scholing • Afspraken met commerciële aanbieders • Aanpassing programma’s MBO’s en HBO’s • Borging kwaliteit aanbod • Certificering • Samenwerking

20 Deskundigheid vasthouden / vinden • E-portfolio • Klussenbank • Smoelenboek

21 Deskundigheid vergroten (na 1-1-2015) • Nieuwe kwaliteitseisen • Permanente educatie

22 Wat betekent dit voor de medewerker ? • Eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling • Organisatie faciliteert • Oogsten van ervaringen • Kansen binnen en buiten de organisatie; mobiliteit

23 Wat betekent dit voor de gemeente / OD? • Invullen zelfevaluatie tool (0-situatie) • Digitaal portfolio • Verbeterplan (scholing/ ontwikkeling) • Voldoen per 1-1-2015

24 Ondersteuning vanuit het project • Competenties • Begeleiding bij verbetertraject • Samenwerking ogv scholing • Systemen (Portfolio, PE) • LinkedIn groep • Etc. etc

25 www.omgevingsdienst.nl rbakker@odmh.nl

26


Download ppt "De kwaliteit van medewerkers meten, behouden en vergroten Ronald Bakker Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid OmgevingsdienstNL."

Verwante presentaties


Ads door Google