De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De beweging in het Sociaal Domein: kans of ramp? 8 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De beweging in het Sociaal Domein: kans of ramp? 8 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De beweging in het Sociaal Domein: kans of ramp? 8 oktober 2014

2 Doel Beweging maken in het Sociaal Domein !

3 -Praktisch: we worden als gemeente voor meer verantwoordelijk -Financieel: het kan en (moet) efficiënter, passen binnen krimpende budgetten -Inhoudelijk: we doen het niet altijd even effectief Aanleiding

4 Wat komt er op ons af? Jeugd Alle Jeugdzorg bij Rijk, provincies, AWBZ en ZvW naar gemeenten. Financieel en uitvoeringstechnisch eindverantwoordelijk. Budgetten en aantallen/aard cliënten nog niet definitief, maar: Schatting 6-8% van de jongeren  Amersfoort 2500 cliënten Budget met korting

5 Wat komt er op ons af? Wmo/Awbz  Wmo, Awbz en Ziektekostenverzekering  Begeleiding uit de AWBZ 1000 mensen individuele begeleiding 500 dagbesteding Budget met korting  Meer mensen blijven zelfstandig wonen  Hulp bij het Huishouden Budget met korting

6 Wat komt er op ons af? Werk en inkomen Eén regime voor iedereen met arbeidsvermogen (vh. WSW, Wajong en WWB) Nieuwe doelgroep Amersfoort ± 50 per jaar, huidig bestand = circa 3000 personen Betreft vrnl. voortzetting huidig re- integratiebeleid Regionale samenwerking gemeenten en sociale partners in Werkbedrijf Afbouw WSW (efficiencykorting Rijk) is groot financieel risico gemeente

7 Dec ‘13: Raadsbesluit “Organiseren van de beweging in het sociaal domein” Juni ‘13: Raadsbesluit “Visie en uitgangspunten beweging sociaal domein” Sept/okt’14: Beleidskader beweging in het Sociaal Domein http://www.amersfoort.nl/4/sociaaldomein/Beweging-in- het-sociaal-domein/Belangrijke-besluiten-sociaal- domein.html Besluitvorming

8 Visie “Deze transformatie, ofwel beweging in het sociaal domein, kenmerkt zich door trefwoorden als nabije zorg, eigen verantwoordelijkheid, participatie en het tegengaan van versnippering, problematisering, medicalisering en bureaucratisering”. Bron: visie en uitgangspunten in het sociaal domein

9 Uitgangspunten van de beweging Zelfredzaamheid voorop De omgeving doet mee Voorkomen is beter dan genezen Oplossingen per persoon, soms samen We laten niemand vallen Hulp dichtbij huis Één huishouden, één plan, één regisseur Inzet van middelen ontschotten

10

11 Waar staan we nu? Bezig met de inkoop van zorg en ondersteuning 8 wijkteams draaien er al; op 1 januari stadsdekkend aanbod van wijkteams en uitvoeringsorganisatie draait Samen met de partners aan de slag met het versterken van de basisinfrastructuur Invlechten van WMO taken in het stedelijk loket Samenwerking met de regiogemeenten ….

12 Waar moeten we mee aan de slag ? 2015 transitie- en leerjaar, transformatie neemt aantal jaar Monitoren van de ontwikkelingen Doorontwikkelen van het nieuwe stelsel ›Versterken basisinfrastructuur ›Innovatie van zorg, nieuwe concepten van zorg en ondersteuning ›Optimaliseren rol van de wijkteams ›Samenwerking met vele nieuwe partijen verder vormgeven en verdiepen ›Investeren in clutuuromslag/ gedragsverandering ›Etc.

13 Beweging: kans of ramp? Kans: ›Betere zorg en ondersteuning ›Financieel duurzaam Ramp? Beter: oog voor zorgen en risico’s ›Veel verandering, ervaren als bedreiging en ontnemen van vertrouwde zaken en relaties ›Snelheid die gemaakt moet worden; veranderen van gedrag en vormgeven van nieuwe relaties gaat langzaam! ›Complexiteit


Download ppt "De beweging in het Sociaal Domein: kans of ramp? 8 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google