De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebeleid Decentralisaties Jeugdzorg, WMO / begeleiding en Werken naar Vermogen VIAG themabijeenkomst 7 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebeleid Decentralisaties Jeugdzorg, WMO / begeleiding en Werken naar Vermogen VIAG themabijeenkomst 7 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebeleid Decentralisaties Jeugdzorg, WMO / begeleiding en Werken naar Vermogen VIAG themabijeenkomst 7 september 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma 1.Wat komt er op gemeenten af? Werken naar vermogen, Wmo, Jeugdzorg 2.Stand van Zaken na val kabinet 3.Visie op vervolg: 1-dossier 4.Gevolgen voor het WIZ-domein 5.Wat kunt u nu al doen? 6.Vragen

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Conclusie De decentralisaties… grote impact voor gemeenten grote gevolgen voor de ICT Voorbereiding lijkt lang, maar is kort Slim doen = veel geld besparen Daarom: aan de slag!

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten DE UITDAGING 1. Wat komt er op gemeenten af?

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Introductie 3 grote decentralisaties: 3D Samenhang, synergie en samenwerking geen verkokering dus klinkt makkelijker dan het is...

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Transitie versus transformatie Stelsel ▪Transitie: De overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten Uitvoering ▪Transformatie: Het opnieuw inrichten van (werk)processen Transitie Transformatie Organisatie

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Werken naar vermogen –bundeling wwb, wsw, wij, wajong –overgang per 1 januari 2013 –bezuiniging op sociale werkvoorziening

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wet werken naar vermogen

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. Wmo / begeleiding –taken : functionele begeleiding vanuit abwz –cliënten: 180.000 –budget circa €3 miljard –taakstelling 5% = €150 miljoen –kanteling: van protocollering naar compensatiebeginsel –invoeringsbudget €130 miljoen –overgang per 1 januari 2013

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wmo in cijfers 350.000 mensen met huishoudelijke hulp 300.000 mensen met rolstoel/scootmobiel 600.000 mensen met pas voor taxibus/belbus 125.000 mensen met woningaanpassingen e.d. + straks erbij: 180.000 mensen met begeleiding

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Jeugd en Jeugdzorg –taken: provinciaal aanbod, BJZ, Awbz, ZvW Vrijwillig kader (zorg) Gedwonen kader (justitieel) –provincies en bjz: 8.000fte, –jeugdzorgaanbieders 15.000 fte –cliënten 350.000, groei 7,5% per jaar –budget €3 miljard –decentralisatiekorting tot €300 miljoen –invoeringsbudget €80miljoen –overgang per 1 januari 2016

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten NA DE VAL VAN HET KABINET Huidige stand van zaken

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stand van zaken Jeugd: –Decentralisatie gaat door als gepland –Enkele maanden vertraging in wetgevingstraject Wmo / begeleiding: –Controversieel –Verwachting: gaat door als bedoeld Werken naar vermogen: –Controversieel –Huishoudinkomenstoets ingetrokken (ICT aanpassingen voor niets gestart) –Verwachting: inhoud gaat door als bedoeld

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verwachting na 12 september Voorbereidingen gaan nu al door Wachten op nieuw regeerakkoord (januari?) Inhoudelijk waarschijnlijk weinig aanpassingen Financiële kaders? Inzet VNG 1 sociaal domein (bundeling)

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gevolgen voor ICT –Werken naar vermogen: Uitbreiding Digitaal Klantdossier (DKD) Op basis van Suwinet –Wmo: Gegevensuitwisseling tussen Wmo en Awbz (vergelijk Suwinet) –Jeugd: Dossiervorming probleemjeugd Verwijsindex Signalering risicojongeren

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Relatie met NUP-bouwstenen –Basisregistraties (gba, bag, nhr) zijn onmisbaar –Uitwisseling van basisgegevens via de stelselvoorzieningen (digikoppeling, digimelding) –Zaakgericht werken –Herinrichting frontoffice: digitaal cjg, wmo- loket, uwv virtueel werkplein e.d.

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1-PLAN, 1-DOSSIER 3. Visie van de VNG op informatievoorziening

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten dienstverleningsmodel Uitvoerders / ketenpartners ‘Frontlijnwerker’ ‘Keukentafelgesprek’ Sociaal netwerk Van de burger toezicht

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitgangspunten Richting burgers: –Eigen verantwoordelijkheid burger –Burger heeft ICT-tools om zelf te doen Richting gemeente: –Gemeente kan regie voeren (overzicht) –Verantwoording / beleidsinformatie Richting Ketenpartners: –Inzicht in dossier –en basisgegevens –Proceskoppelingen / zaakgericht werken

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorbeeld Hoe gaat dat straks in de praktijk?

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is daarvoor nodig? Eenheid van taal: StUF / Gegevensset Eenheid van proces: zaaktypen Infrastructuur (bijv. digikoppeling / digilevering, Suwinet, Gemnet, beveiligd internet e.d.) Inzage in dossiers bij uitvoerders Eigen web-toegang voor burger

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inzet VNG en KING Ontwikkelen van –Gegevenssets –Processtandaarden –Infrastructuur Experimenteren in gemeenten met dit model Nauwe relatie met KING basisgemeente!

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten WIZ DOMEIN 4. Gevolgen voor het WIZ-domein

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eventueel zelf in te voegen

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten AAN DE SLAG 5. Korte termijn acties gemeenten

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat kunt u nu al doen? Afstemmen met afdeling samenleving / wiz / jeugd in uw gemeente: –Wat komt er op de gemeente af? –Wat zijn de tijdlijnen? Onderzoeken: –Welke informatie nodig voor uitvoerders? –Wat is er technische mogelijk? Innovatie? –Inventariseren processen / werkwijzen –Inventariseren huidige systemen (migratie)

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de slag!

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 6. Vragen? hans.versteeg@vng.nl wicher.venema@vng.nl wicher.venema@vng.nl


Download ppt "Informatiebeleid Decentralisaties Jeugdzorg, WMO / begeleiding en Werken naar Vermogen VIAG themabijeenkomst 7 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google