De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening maatschappelijk domein. PAGINA2 Vooronderzoek Informatievoorziening Sociaal Domein Impact en mogelijkheden IT Door procesverbeteringen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening maatschappelijk domein. PAGINA2 Vooronderzoek Informatievoorziening Sociaal Domein Impact en mogelijkheden IT Door procesverbeteringen,"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening maatschappelijk domein

2 PAGINA2 Vooronderzoek Informatievoorziening Sociaal Domein Impact en mogelijkheden IT Door procesverbeteringen, IT en goede informatievoorziening slim in te zetten binnen de decentralisaties Jeugdzorg, WMO en AWBZ kunnen grote besparingen op de uitvoeringskosten en verlaging van de administratieve lasten gerealiseerd worden. Maakt het nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk. Majeure verandering in het processenlandschap en informatiehuishouding van de overheid. Niet alleen nieuwe functionaliteiten zijn nodig maar ook vergaande uitwisseling van gegevens tussen de verschillende organisaties. Samengevat: •1 gezin, 1 plan, 1 regie •3 Decentralisaties •Bezuinigen: efficiënter werken

3 PAGINA3 VISD proces •Opdrachtgever: VNG, SZW, BZK •Opdrachtnemer: KING •Co-creatie door initiatiefgemeenten: –Nieuwegein –Ede –Leeuwarden –Enschede –Zaanstad –Utrecht –Lopik –Horst a/d Maas –Boxtel –Eindhoven –Leiden –Almere –Delft •16 reviewgemeenten •Deelopdrachten: –Programma van eisen ICT –Procesmodel –Privacy en gegevensuitwisseling •Aanpak –Snelkookpansessies per deelopdracht –Afstemsessies initiatiefgemeenten –Feedbacksessies met reviewgemeenten Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-nederlandse-gemeenten/over-king/nieuws/2013/informatievoorziening-decentralisaties-vraagt-om-gezamenlijke-aanpak

4 PAGINA4 VISD resultaten: Proces, Privacy Procesmodel Van verkokerd per regeling en product naar integraal Privacy & Gegevensuitwisseling a.Huidige situatie: Uitgangspunt is doelbinding in het kader van een specifieke regeling b.Behoefte: Inzage voordat “doel” exact bekend is c.Korte termijn advies: Regel samenwerking in convenanten d.Lange termijn: Wettelijk regelen in materiewetten en generieke bepaling in WBP en/of gemeentewet

5 PAGINA5 VISD resultaten: PvE (1) Programma van eisen Scope

6 PAGINA6 Discussie Is/zijn uw IT afdeling / bedrijfsvoeringafdelingen betrokken bij de ontwikkelingen in het Maatschappelijk domein? •U heeft nog 13 maanden

7 PAGINA7 VISD resultaten: PvE (2) Te ondersteunen regiemodellen

8 PAGINA88 Decentralisatie omgeving

9 PAGINA9 VISD resultaten PvE Functionaliteiten (wat moet ICT doen) 1.Burgerportaal a.Informatievoorziening & Vraagverheldering b.Inzage in eigen integraal klantbeeld c.Communicatie 2.Regie a.Integraal klantbeeld b.Het ondersteuningsplan/gezinsplan (“1 plan”) c.Signaleringen en meldingen d.Ongestructureerde communicatie en interactie e.Gestructureerde ketenberichten 3.Regie-op-regie

10 Mogelijke oplossingen MD

11 Compleet MD

12 PAGINA12 Discussie Welke impact hebben de hervormingen op bedrijfsvoering, en de rol van uw IT afdeling? •Staat u aan het stuur of overkomt het u? •Gaat u aanbesteden? •Zelf ontwikkelen? •Laat u het over aan de ketenpartners? •Levert u alleen een systeem of ook de voorzieningen? •Wanneer er nog veel niet duidelijk is?

13 PAGINA13 IV binnen de decentralisaties

14 PAGINA14 Discussie IT als vliegwiel of bottle-neck? •Wanneer processen nog onduidelijk zijn, •Wanneer het budget nog niet duidelijk is, •Wanneer keuzes in verantwoordelijkheid nog niet genomen zijn, •Wanneer privacy een issue is, •Wanneer het gebruik van BSN niet overal mag

15 PAGINA15 Vragen

16 PAGINA16 Hoe verder na VISD: Living Labs •“Living Labs”: vooroplopende gemeenten •Aanpakken en oplossingen van Living Labs worden voorbeelden voor rest NL •Living Labs: 1.Enschede 2.Utrecht 3.Eindhoven 4.Leeuwarden 5.Zaanstad •5 verschillende aanpakken met focus op verschillende aspecten van informatievoorziening •Gemeenschappelijke behoeften worden door de Living Labs gezamenlijk opgepakt •Aanpak van 5 Living Labs wordt ondersteund door KING en met €

17 PAGINA17 Hoe verder in Zaanstad: inhoud Uitgangspunten: 1.Zoveel mogelijk inzet van aanwezige componenten 2.Nauwe samenwerking met bekende leveranciers op basis van “Chemie” 3.Volgen en overnemen aanpakken andere Living Labs en gemeenten 4.Maken, evalueren, doorontwikkelen (één alles omvattend masterontwerp vooraf is onmogelijk, niemand weet het precies)

18 PAGINA18 Hoe verder in Zaanstad: planning 1-1-2014 Ultra korte termijn Strikt noodzakelijk om SWT’s te ondersteunen 1-1-2015 Korte termijn Strikt noodzakelijk om uitvoering participatiewet, jeugdwet en WMO/AWBZ mogelijk te maken 2015/2016 Middellange termijn Wat ook heel belangrijk is, maar niet strikt noodzakelijk op korte termijn 2017 e.v. Lange termijn Indien nodig verbeteren gebruiksvriendelijkheid en robuustheid van de systemen, evt. d.m.v. aanbesteding “3D-suite” Parallel afspraken maken over en realiseren informatie-uitwisseling met ketenpartners (loopt nu met GGD, Huisartsen coöporatie, Meldpunt bijzondere zorg, indien mogelijk meeliften met gemeente Hoorn)


Download ppt "Informatievoorziening maatschappelijk domein. PAGINA2 Vooronderzoek Informatievoorziening Sociaal Domein Impact en mogelijkheden IT Door procesverbeteringen,"

Verwante presentaties


Ads door Google