De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening maatschappelijk domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening maatschappelijk domein"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening maatschappelijk domein

2 Vooronderzoek Informatievoorziening Sociaal Domein
Impact en mogelijkheden IT Door procesverbeteringen, IT en goede informatievoorziening slim in te zetten binnen de decentralisaties Jeugdzorg, WMO en AWBZ kunnen grote besparingen op de uitvoeringskosten en verlaging van de administratieve lasten gerealiseerd worden. Maakt het nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk. Majeure verandering in het processenlandschap en  informatiehuishouding  van de overheid. Niet alleen nieuwe functionaliteiten zijn nodig maar ook vergaande uitwisseling van gegevens tussen de verschillende organisaties. Samengevat: 1 gezin, 1 plan, 1 regie 3 Decentralisaties Bezuinigen: efficiënter werken

3 VISD proces Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein
Opdrachtgever: VNG, SZW, BZK Opdrachtnemer: KING Co-creatie door initiatiefgemeenten: Nieuwegein Ede Leeuwarden Enschede Zaanstad Utrecht Lopik Horst a/d Maas Boxtel Eindhoven Leiden Almere Delft 16 reviewgemeenten Deelopdrachten: Programma van eisen ICT Procesmodel Privacy en gegevensuitwisseling Aanpak Snelkookpansessies per deelopdracht Afstemsessies initiatiefgemeenten Feedbacksessies met reviewgemeenten Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein

4 VISD resultaten: Proces, Privacy
Procesmodel Van verkokerd per regeling en product naar integraal Privacy & Gegevensuitwisseling Huidige situatie: Uitgangspunt is doelbinding in het kader van een specifieke regeling Behoefte: Inzage voordat “doel” exact bekend is Korte termijn advies: Regel samenwerking in convenanten Lange termijn: Wettelijk regelen in materiewetten en generieke bepaling in WBP en/of gemeentewet

5 VISD resultaten: PvE (1)
Programma van eisen Scope

6 Discussie Is/zijn uw IT afdeling / bedrijfsvoeringafdelingen betrokken bij de ontwikkelingen in het Maatschappelijk domein? U heeft nog 13 maanden

7 VISD resultaten: PvE (2)
Te ondersteunen regiemodellen

8 Decentralisatie omgeving
8

9 VISD resultaten PvE Functionaliteiten (wat moet ICT doen)
Burgerportaal Informatievoorziening & Vraagverheldering Inzage in eigen integraal klantbeeld Communicatie Regie Integraal klantbeeld Het ondersteuningsplan/gezinsplan (“1 plan”) Signaleringen en meldingen Ongestructureerde communicatie en interactie Gestructureerde ketenberichten Regie-op-regie

10 Mogelijke oplossingen MD

11 Compleet MD

12 Discussie Welke impact hebben de hervormingen op bedrijfsvoering, en de rol van uw IT afdeling? Staat u aan het stuur of overkomt het u? Gaat u aanbesteden? Zelf ontwikkelen? Laat u het over aan de ketenpartners? Levert u alleen een systeem of ook de voorzieningen? Wanneer er nog veel niet duidelijk is?

13 IV binnen de decentralisaties
13

14 Discussie IT als vliegwiel of bottle-neck?
Wanneer processen nog onduidelijk zijn, Wanneer het budget nog niet duidelijk is, Wanneer keuzes in verantwoordelijkheid nog niet genomen zijn, Wanneer privacy een issue is, Wanneer het gebruik van BSN niet overal mag

15 Vragen

16 Hoe verder na VISD: Living Labs
“Living Labs”: vooroplopende gemeenten Aanpakken en oplossingen van Living Labs worden voorbeelden voor rest NL Living Labs: Enschede Utrecht Eindhoven Leeuwarden Zaanstad 5 verschillende aanpakken met focus op verschillende aspecten van informatievoorziening Gemeenschappelijke behoeften worden door de Living Labs gezamenlijk opgepakt Aanpak van 5 Living Labs wordt ondersteund door KING en met €

17 Hoe verder in Zaanstad: inhoud
Uitgangspunten: Zoveel mogelijk inzet van aanwezige componenten Nauwe samenwerking met bekende leveranciers op basis van “Chemie” Volgen en overnemen aanpakken andere Living Labs en gemeenten Maken, evalueren, doorontwikkelen (één alles omvattend masterontwerp vooraf is onmogelijk, niemand weet het precies)

18 Hoe verder in Zaanstad: planning
Ultra korte termijn Strikt noodzakelijk om SWT’s te ondersteunen Korte termijn Strikt noodzakelijk om uitvoering participatiewet, jeugdwet en WMO/AWBZ mogelijk te maken Middellange termijn Wat ook heel belangrijk is, maar niet strikt noodzakelijk op korte termijn Lange termijn Indien nodig verbeteren gebruiksvriendelijkheid en robuustheid van de systemen, evt. d.m.v. aanbesteding “3D-suite” 2015/2016 2017 e.v. Parallel afspraken maken over en realiseren informatie-uitwisseling met ketenpartners (loopt nu met GGD, Huisartsen coöporatie, Meldpunt bijzondere zorg, indien mogelijk meeliften met gemeente Hoorn)


Download ppt "Informatievoorziening maatschappelijk domein"

Verwante presentaties


Ads door Google