De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs zonder leermiddelen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs zonder leermiddelen?"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs zonder leermiddelen?
iECK & LiMBO, regie op de keten en de leermiddelen H-P Köhler, Kennisnet Willem-Jan van Elk, Kennisnet

2 Wat willen we oplossen? De school weer achter het stuur!!! Praktisch
Gedoe met vouchers Verschillen in logistieke werkwijze, Geen inzicht in de looptijd van licenties Strategisch Transparantie in de keten Gedwongen winkelnering, keuze vrijheid

3 Hoe lossen we het op? En wat levert het op?

4 Implementatie advies scholen
Publiek Privaat Stuurgroep iECK Programmagroep MBO Operationeel overleg Implementatie advies scholen

5 Op basis van Open Standaarden creëren we flexibiliteit.
Simpel maken!!! Open standaarden creëren fexibiliteit

6 Maar met veel keuze vrijheid
Order Service One stop shop Order Service Leverancier X License Service Folio shop Order Service Content App … shop Order Service Order Service Leverancier Y License Service Content location service ELO Content App Order Service Content location service Share point Leverancier Z License Service Content App Content location service Extern

7 En lasten verlichting Scholen die de ECK methodiek implementeren ervaren: Administratieve lastenverlichting, soms wel 1fte Geen voorfinanciering meer, dalende bedrijfsrisico's Meer onderwijs tijd, leermiddelen zijn direct beschikbaar

8 Volgens een afgesproken roadmap
Domein Data/ Service/voorziening Single Sign On Kennisnet federatie (KNF)  & SURF Conext De KNF levert de unieke leerling ID van de deelnemende scholen volgens het ARP contract (attribute release policy) Ontwikkelingen uit het SION programma en het landelijke eID stelsel worden verkent met behulp van pilots. ECK is een belangrijke casus. KNF en SURF conext groeien door naar een landelijk stelsel (eID) waar leerlingen uniek en persistent identificeerbaar zijn Identificeren keten elementen Leerling Leermiddel Instelling Docent Deelnemende stakeholders maken gebruik van de unieke ll ID Deelnemende stakeholders maken gebruik van de unieke ll ID. Tevens verkent het programma de mogelijkheid om een sectoraal uniek leerling nummer uit te geven en doet onderzoek naar het gevalideerd identificeren van de rol docent. Resultaten uit het SION programma worden gebruikt om de leerling en instelling goed te kunnen identificeren. Tevens wordt de verkenning tav het valideren van de rol docent omgezet in implementaties Distribueren leermiddelen Order Service Distribution Service Content location Service De LiMBO variant is geïmplementeerd bij de deelnemende stakeholders. Consolideren van de LiMBO variant. Volledige stap van de gehele keten naar de ECK v2.0 Distributie en Toegang Inzicht in licenties License Service De service wordt getest en doorontwikkeld Deelnemende stakeholders implementeren de service. Leerling profiel gegevens Profile Service en UWLR: Voornaam, Instelling, Groep Geen activiteiten * De Profile service wordt getest en doorontwikkeld. Regels tav van het gebruik van de UWLR standaard worden verkent. Het juridisch kader is leidend bij het beschrijven van de gewenste oplossing. Er is een gestandaardiseerde werkwijze en deze voldoet aan de Europese Privacy Verordening (EPV) Leerresultaten UWLR Deelnemende stakeholders implementeren de standaard UWLR (veel partijen hebben dit al gerealiseerd in de andere sectoren) Selecteren van leermiddelen Product list Service Order list service De Product List service en de Order list service worden getest en doorontwikkeld Deelnemende stakeholders implementeren de services

9 Onafhankelijk advies voor onderwijs en markt
Advies bij de visie en besluitvorming Advies bij het opstellen en uitvoeren van het project Handige formats tbv communicatie en planvorming Ondersteuning bij belangrijke mijlpalen Ondersteuning evaluatie

10 Wat is de stand van zaken? Wie doen er nu mee?

11 School Status Bestellen via: Horizon college operationeel LWG
Kop van NH ROC ter AA Nova college Da Vinci Dekkers Arcus college in ontwikkeling van Dijk Aventus Gilde opleidingen Centraal Boekenhuis ROC Twente Friesland college van DIjk Noorderpoort college in ontwikkeling (feb) Rijn IJssel ROC Leiden in ontwikkeling? LWG? Scalda LWG en of van Dijk ROC Nijmegen In ontwikkeling Albeda college Meerjarig projectplan LWG en van Dijk Deltion Eigen omgeving en van Dijk Leeuwenborgh opleidingen In gesprek Media college Nordwin college ROC Rivor Cibap Centraal boekenhuis

12 Leverancier Type Status Malmberg Uitgever operationeel
Thieme Meulenhoff Deviant Edu-Actief SPL Branche leermiddelen/Uitgever Lisette Werter Groep Tussenhandel Dekkers Threeships ELO Van Dijk & Centraal Boekenhuis in ontwikkeling It’s Learning EduArte LAS Fronter Pearson Magister Noordhoff Aries Brinkman Intraquest in gesprek Kenteq & Fundeon Visavi EduCatief Ontwikkelcentrum De Vries taaltrainingen Kettenis

13 Hoe kunt u gebruik maken van de resultaten?

14 Ontwikkel uw visie op leermiddelenbeleid
Onafhankelijk selectie proces (boekenlijst) Wie besteld, betaald en levert de leermiddelen? Folio / Digitaal / Eigen materiaal Bulk leveringen besteld en betaald door de school one stop shop Direct bestellen, zonder tussenhandel Hoe en waar stel ik het materiaal beschikbaar?

15 Kom in gesprek met het iECK programma

16 Regie op Leermiddelen CvI conferentie, 1931 Congrescentrum Brabanthallen (’s-Hertogenbosch), 3 april 2014 Willem-Jan van Elk

17 LiMBO: het ‘visiespoor’
technologie- en marktscan toekomsten geschetst  scholen inspireren juridische verkenning juridische aspecten leermiddelen kostenonderzoek omvang markt verplichte leermaterialen Programma van Eisen eisen gerelateerd aan de processen eisen aan de ICT-ondersteuning eisen aan de instellingen

18 LiMBO: ‘strategie’ helder maken wat je wilt
 vraagsturing zorgen voor goede marktcondities  ketensturing: afspr./standaarden, pilots, implementaties afwachten  niet verder ingrijpen in de markt zo nodig aanjagen/prikkelen  stimuleren door proefproject

19 haasje over

20 ontwikkelingen in het MBO
focus op vakmanschap centrale examens Nederlands & rekenen herziening kwalificatiestructuur  herontwerp opleidingen onderwijsprogrammering personaliseren en studievoortgang

21 inventarisatie wat zijn jullie wensen rond leermaterialen?
… en waar komen die vandaan? … en wat zou het MBO zelf moeten doen?

22 sectorale visie bevorderen gezonde marktwerking gezamenlijke sturing
aanbod richt zich naar de vraag  innovatie geen toetredingsdrempels of lock-ins  keuze erkennen rol sectorraden en marktpartijen! gezamenlijke sturing articuleren vraag op sectorniveau realiseren condities in de keten (als sector) NIET zelf maken, tenzij… aanvullend op autonome rol scholen mogelijk maken wat scholen/docenten willen sector stuurt op wat school niet alléén kan

23 faciliteren van maatwerk
wat is het niet? staatscurriculum … los aanbieden hoofdstukken


Download ppt "Onderwijs zonder leermiddelen?"

Verwante presentaties


Ads door Google