De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs zonder leermiddelen? iECK & LiMBO, regie op de keten en de leermiddelen H-P Köhler, Kennisnet Willem-Jan van Elk, Kennisnet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs zonder leermiddelen? iECK & LiMBO, regie op de keten en de leermiddelen H-P Köhler, Kennisnet Willem-Jan van Elk, Kennisnet."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs zonder leermiddelen? iECK & LiMBO, regie op de keten en de leermiddelen H-P Köhler, Kennisnet Willem-Jan van Elk, Kennisnet

2 Wat willen we oplossen? De school weer achter het stuur!!! Praktisch •Gedoe met vouchers •Verschillen in logistieke werkwijze, •Geen inzicht in de looptijd van licenties Strategisch •Transparantie in de keten •Gedwongen winkelnering, keuze vrijheid

3 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Hoe lossen we het op? En wat levert het op?

4 Publiek Privaat

5 Op basis van Open Standaarden creëren we flexibiliteit.

6 Extern Maar met veel keuze vrijheid ELO Share point Share point Content location service One stop shop Folio shop … shop Order Service Leverancier X Leverancier Y Leverancier Z Order Service Content App License Service Order Service Content App License Service Order Service Content App License Service Content location service Order Service

7 En lasten verlichting Scholen die de ECK methodiek implementeren ervaren: •Administratieve lastenverlichting, soms wel 1fte •Geen voorfinanciering meer, dalende bedrijfsrisico's •Meer onderwijs tijd, leermiddelen zijn direct beschikbaar

8 Volgens een afgesproken roadmap DomeinData/ Service/voorzie ning 2013-20142014-20152015-2016 Single Sign On Kennisnet federatie (KNF) & SURF Conext De KNF levert de unieke leerling ID van de deelnemende scholen volgens het ARP contract (attribute release policy) Ontwikkelingen uit het SION programma en het landelijke eID stelsel worden verkent met behulp van pilots. ECK is een belangrijke casus. KNF en SURF conext groeien door naar een landelijk stelsel (eID) waar leerlingen uniek en persistent identificeerbaar zijn Identificeren keten elementen Leerling Leermiddel Instelling Docent Deelnemende stakeholders maken gebruik van de unieke ll ID Deelnemende stakeholders maken gebruik van de unieke ll ID. Tevens verkent het programma de mogelijkheid om een sectoraal uniek leerling nummer uit te geven en doet onderzoek naar het gevalideerd identificeren van de rol docent. Resultaten uit het SION programma worden gebruikt om de leerling en instelling goed te kunnen identificeren. Tevens wordt de verkenning tav het valideren van de rol docent omgezet in implementaties Distribueren leermiddelen Order Service Distribution Service Content location Service De LiMBO variant is geïmplementeerd bij de deelnemende stakeholders. Consolideren van de LiMBO variant.Volledige stap van de gehele keten naar de ECK v2.0 Distributie en Toegang Inzicht in licenties License ServiceDe service wordt getest en doorontwikkeld Deelnemende stakeholders implementeren de service. Leerling profiel gegevens Profile Service en UWLR: Voornaam, Instelling, Groep Geen activiteiten * De Profile service wordt getest en doorontwikkeld. Regels tav van het gebruik van de UWLR standaard worden verkent. Het juridisch kader is leidend bij het beschrijven van de gewenste oplossing. Er is een gestandaardiseerde werkwijze en deze voldoet aan de Europese Privacy Verordening (EPV) Leerresultaten UWLRGeen activiteiten * Geen activiteitenDeelnemende stakeholders implementeren de standaard UWLR (veel partijen hebben dit al gerealiseerd in de andere sectoren) Selecteren van leermiddelen Product list Service Order list service Geen activiteiten * De Product List service en de Order list service worden getest en doorontwikkeld Deelnemende stakeholders implementeren de services

9 Onafhankelijk advies voor onderwijs en markt •Advies bij de visie en besluitvorming •Advies bij het opstellen en uitvoeren van het project •Handige formats tbv communicatie en planvorming •Ondersteuning bij belangrijke mijlpalen •Ondersteuning evaluatie

10 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat is de stand van zaken? Wie doen er nu mee?

11 SchoolStatusBestellen via: Horizon collegeoperationeelLWG Kop van NHoperationeelLWG ROC ter AAoperationeelLWG Nova collegeoperationeelLWG Da VincioperationeelDekkers Arcus collegein ontwikkelingvan Dijk Aventusin ontwikkelingvan Dijk Gilde opleidingenin ontwikkelingCentraal Boekenhuis ROC Twentein ontwikkelingvan Dijk Friesland collegein ontwikkelingvan DIjk Noorderpoort collegein ontwikkeling (feb)van Dijk Rijn IJsselin ontwikkelingvan Dijk ROC Leidenin ontwikkeling?LWG? Scaldain ontwikkeling?LWG en of van Dijk ROC NijmegenIn ontwikkelingvan Dijk Albeda collegeMeerjarig projectplanLWG en van Dijk DeltionMeerjarig projectplanEigen omgeving en van Dijk Leeuwenborgh opleidingenIn gesprekvan Dijk Media collegeIn gesprekvan Dijk Nordwin collegeIn gesprekvan Dijk ROC RivorIn gesprekvan Dijk CibapIn gesprekCentraal boekenhuis

12 LeverancierTypeStatus MalmbergUitgeveroperationeel Thieme MeulenhoffUitgeveroperationeel DeviantUitgeveroperationeel Edu-ActiefUitgeveroperationeel SPLBranche leermiddelen/Uitgeveroperationeel Lisette Werter GroepTussenhandeloperationeel DekkersTussenhandeloperationeel Threeships N@tschoolELOoperationeel Van Dijk & Centraal BoekenhuisTussenhandelin ontwikkeling It’s LearningELOin ontwikkeling EduArteLASin ontwikkeling Fronter PearsonELOin ontwikkeling MagisterLASin ontwikkeling NoordhoffUitgeverin ontwikkeling AriesUitgeverin ontwikkeling BrinkmanUitgeverin ontwikkeling IntraquestUitgeverin gesprek Kenteq & FundeonBranche leermiddelen/Uitgeverin gesprek VisaviUitgeverin gesprek EduCatiefUitgeverin gesprek OntwikkelcentrumBranche leermiddelen/Uitgeverin gesprek De Vries taaltrainingenUitgeverin gesprek KettenisUitgeverin gesprek

13 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Hoe kunt u gebruik maken van de resultaten?

14 Ontwikkel uw visie op leermiddelenbeleid •Onafhankelijk selectie proces (boekenlijst) •Wie besteld, betaald en levert de leermiddelen? • Folio / Digitaal / Eigen materiaal • Bulk leveringen besteld en betaald door de school • one stop shop • Direct bestellen, zonder tussenhandel • Hoe en waar stel ik het materiaal beschikbaar?

15 Kom in gesprek met het iECK programma

16 Regie op Leermiddelen CvI conferentie, 1931 Congrescentrum Brabanthallen (’s-Hertogenbosch), 3 april 2014 Willem-Jan van Elk

17 LiMBO: het ‘visiespoor’  technologie- en marktscan – toekomsten geschetst  scholen inspireren  juridische verkenning – juridische aspecten leermiddelen  kostenonderzoek – omvang markt verplichte leermaterialen  Programma van Eisen – eisen gerelateerd aan de processen – eisen aan de ICT-ondersteuning – eisen aan de instellingen

18 LiMBO: ‘strategie’  helder maken wat je wilt  vraagsturing  zorgen voor goede marktcondities  ketensturing: afspr./standaarden, pilots, implementaties  afwachten  niet verder ingrijpen in de markt  zo nodig aanjagen/prikkelen  stimuleren door proefproject

19 haasje over

20 ontwikkelingen in het MBO  focus op vakmanschap  centrale examens Nederlands & rekenen  herziening kwalificatiestructuur –  herontwerp opleidingen  onderwijsprogrammering – personaliseren en studievoortgang  …

21 inventarisatie  wat zijn jullie wensen rond leermaterialen?  … en waar komen die vandaan?  … en wat zou het MBO zelf moeten doen?

22 sectorale visie  bevorderen gezonde marktwerking – aanbod richt zich naar de vraag  innovatie – geen toetredingsdrempels of lock-ins  keuze – erkennen rol sectorraden en marktpartijen!  gezamenlijke sturing – articuleren vraag op sectorniveau – realiseren condities in de keten – (als sector) NIET zelf maken, tenzij…  aanvullend op autonome rol scholen – mogelijk maken wat scholen/docenten willen – sector stuurt op wat school niet alléén kan

23 faciliteren van maatwerk


Download ppt "Onderwijs zonder leermiddelen? iECK & LiMBO, regie op de keten en de leermiddelen H-P Köhler, Kennisnet Willem-Jan van Elk, Kennisnet."

Verwante presentaties


Ads door Google