De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kernmodel Onderwijsinformatie [ KOI ] Eerste kennismaking met een methodiek voor het sectoroverstijgend systematisch beschrijven van informatieobjecten,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kernmodel Onderwijsinformatie [ KOI ] Eerste kennismaking met een methodiek voor het sectoroverstijgend systematisch beschrijven van informatieobjecten,"— Transcript van de presentatie:

1 Kernmodel Onderwijsinformatie [ KOI ] Eerste kennismaking met een methodiek voor het sectoroverstijgend systematisch beschrijven van informatieobjecten, ter voorbereiding van een advies over adoptie van deze KOI methodiek.

2 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Samenvatting Dit is een eerste kennismaking met een methodiek voor het sectoroverstijgend systematisch beschrijven van informatieobjecten, ter voorbereiding van een advies over adoptie van deze KOI methodiek. Aanleiding Nut Vervolgafspraken

3 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Onderwerpen Wat was de aanleiding voor het KOI? Wat houdt het KOI in? Wie heeft er wat aan het KOI? Wat moet de Architectuurraad van EduStandaard met het KOI?

4 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Aanleiding: Vraagstukken in het project Referentie Architectuur Onderwijs (RAO – SION)

5 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Visiedocument Project Referentie Architectuur Uitgangspunt over gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding: “Om burgers goed te kunnen ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen en voor het terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs is er behoefte aan afspraken en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding voor het gehele onderwijsdomein, die samen met sectorraden, het onderwijsveld en OCW/DUO wordt ontwikkeld.”

6 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Voordelen gemeenschappelijke informatiehuishouding: •Transparant maken van de informatiehuishouding; •Terugdringen van administratieve lasten door eenmalige opslag van gegevens en meervoudig gebruik; •Snel en eenvoudig kunnen (her)gebruiken van beschikbare informatiediensten in verschillende ketenprocessen en verschillende sectoren; •Faciliteren van een efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling tussen diverse onderwijsketenpartners; •Ketenpartners, waaronder burgers en instellingen, de mogelijkheid geven regie te voeren over hun eigen gegevens.

7 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Voorbeeld noodzaak gemeensch.inf.huishouding: Adres

8 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kernmodel Onderwijs Informatie

9 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Laag 1: Betekenis  Semantisch model Het uitgangspunt van het KOI is: alle begrippen die door meerdere partijen gebruikt en/of begrepen moeten worden, worden opgenomen in het semantisch model. Voorbeelden “gebruik door meerdere partijen”: •Gebruik van een begrip in gegevensuitwisseling tussen twee of meer ketenpartijen; •Gebruik in wet- en regelgeving; •Gebruik in externe informatievoorziening, waaronder - maar niet beperkt tot - horizontale en verticale verantwoording. Voorbeelden “gebruik door meerdere partijen”: •Gebruik van een begrip in gegevensuitwisseling tussen twee of meer ketenpartijen; •Gebruik in wet- en regelgeving; •Gebruik in externe informatievoorziening, waaronder - maar niet beperkt tot - horizontale en verticale verantwoording. Voorbeelden van begrippen: •‘leerling’, ‘student’ of ‘deelnemer’  degene die onderwijs volgt •begindatum van de opleiding  ?eerste les, ?beoogde start, ?tot stand komen van de opleiding Voorbeelden van begrippen: •‘leerling’, ‘student’ of ‘deelnemer’  degene die onderwijs volgt •begindatum van de opleiding  ?eerste les, ?beoogde start, ?tot stand komen van de opleiding

10 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Laag 2: Gebruik  Domeinmodel Een domeinmodel is een conceptueel model van de sleutelconcepten ('domeinobjecten') en hun onderlinge relaties binnen een bepaald toepassingsgebied (het 'probleemdomein'). Doel: voor afstemming met en toetsing door derden, zoals de klant of opdrachtgever. Voordelen van KOI: •Betere (breder gedragen) afstemming. •Efficiënter, door (gedeeltelijk) hergebruik in soortgelijke toepassingen. •Vergroten samenhang, door verbinding tussen domeinmodel en semantisch model.

11 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Voorbeeld Laag 2: Gebruik

12 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Laag 3: Vorm  specificeren berichten(sets) Bericht elementen zijn gerelateerd aan (gemapt op) begrippen uit het KOI semantisch model.

13 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. standaard berichten- set Berichten(sets) mappen op Semantisch Model

14 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. standaard berichten- set bericht afgeleid begrip enumeratie businessrule waarde element afgeleid begrip businessrule element afgeleid begrip enumeratie waarde element afgeleid begrip businessrule element (Afgeleide) begrippen In business rules gebruikte begrippen In waardensets gebruikte begrippen Berichten(sets) mappen op Semantisch Model

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Pijl omlaag: efficiënter en meer samenhang Voor wie? •Analisten t.b.v. opdrachtgevers Waarvoor? •Opstellen van domeinmodellen ten behoeve van het komen tot berichtspecificaties. (je maakt ook beter wat gevraagd wordt) Hoe? •Hergebruik vergelijkbare domeinmodellen en begrippen + relaties. •Eigen invalshoek + vastgelegd werkingsgebied Uitgangspunt: •Bestaat alleen maar uit begrippen uit semantisch model

16 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Pijl omhoog: Evolutie van het semantisch model Voor wie? •Informatieanalisten  applicatiebouwers  afnemers  gebruikers Waarvoor? •Vergroten samenhang van de uit te wisselen informatie + mogelijk maken hergebruik Hoe? •Harmonise •Atomise •Relate •Describe EduStandaard indienproces

17 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Harmonise

18 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Atomise

19 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Relate

20 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Describe

21 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Wie heeft er wat aan het KOI? Informatieanalisten  applicatiebouwers  afnemers  gebruikers Informatieanalisten kunnen er, zodra er tooling is, direct mee werken. •Betere (breder gedragen) afstemming. •Efficiënter, door (gedeeltelijk) hergebruik in soortgelijke toepassingen. •Vergroten samenhang, door verbinding tussen domeinmodel en semantisch model. Informatieanalisten kunnen er, zodra er tooling is, direct mee werken. •Betere (breder gedragen) afstemming. •Efficiënter, door (gedeeltelijk) hergebruik in soortgelijke toepassingen. •Vergroten samenhang, door verbinding tussen domeinmodel en semantisch model. Applicatiebouwers zouden in de eerstvolgende software release er wat mee kunnen gaan doen, zodat: •samenhang kan worden benut (door koppeling met semantisch model) •doorontwikkeling goedkoper en sneller kan door structuren en waardensets niet meer hard in de code op te nemen, maar te onttrekken uit het semantisch model. Applicatiebouwers zouden in de eerstvolgende software release er wat mee kunnen gaan doen, zodat: •samenhang kan worden benut (door koppeling met semantisch model) •doorontwikkeling goedkoper en sneller kan door structuren en waardensets niet meer hard in de code op te nemen, maar te onttrekken uit het semantisch model. Afnemers kunnen er samen met analisten direct mee werken. •Kunnen in toenemende mate gebruik maken van lessons learned uit andere sectoren en voor andere uitwisselprocessen. •Worden geholpen om hun informatiebehoefte scherper te benoemen en zijn minder afhankelijk van informatieaanbod in reeds aanwezige technische oplossingen. Afnemers kunnen er samen met analisten direct mee werken. •Kunnen in toenemende mate gebruik maken van lessons learned uit andere sectoren en voor andere uitwisselprocessen. •Worden geholpen om hun informatiebehoefte scherper te benoemen en zijn minder afhankelijk van informatieaanbod in reeds aanwezige technische oplossingen. Gebruikers gaan uiteindelijk, door de verhoogde samenhang van informatie, hier, in het leerproces, de vruchten van plukken.

22 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kritieke succesfactoren •Voldoende kritische massa nodig Hoe rijker gevuld het model 'klaar staat', hoe groter de meerwaarde in analyse, ontwerp en het opstellen van berichtspecificaties. •Ondersteunende tooling Voor de pijl omlaag: •kunnen zoeken en filteren in het semantisch model •kunnen integreren met gebruikelijke modelleer tools •kunnen “parkeren” van ontbrekende begrippen (voor pijl omhoog) Voor de pijl omhoog: •kunnen zoeken en filteren •kunnen bediscussiëren •begrippen en relaties kunnen vastleggen verbinden en importeren ! Q1 2015 … Q1 2014 …

23 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gevraagd (in januari): advies over gevraagde besluiten •Commitment: •Kiezen voor OBK als semantisch basismodel •Overnemen van indienproces EduStandaard •Aan te sturen op initiële vulling van het semantisch model - streven naar gebruik van KOI - ontwikkeling noodzakelijke tooling - streven naar gebruik van KOI - ontwikkeling noodzakelijke tooling - “one-stop-shop”, en vandaaruit… … linken naar externe semantische modellen - “one-stop-shop”, en vandaaruit… … linken naar externe semantische modellen - een door alle onderwijspartners gedragen semantisch model -praktisch (wat loopt er, maximaal rendement) -zowel via pijl omlaag als via pijl omhoog -praktisch (wat loopt er, maximaal rendement) -zowel via pijl omlaag als via pijl omhoog

24 Bedankt voor uw aandacht! Jeroen Hamers – standaardisatie expert Bureau EduStandaard e-mail:j.hamers@kennisnet.nl twitter:@jeroenfmhamers Kennisnet.nl twitter:@kennisnet

25 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitgangspunten…

26 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitgangspunten KOI : Semantisch model & OBK Het is onmogelijk, en ook onnodig, om met zijn allen dezelfde taal te spreken. Het is wel mogelijk, en meer dan wenselijk, om elkaar te begrijpen. Dat kan door sectorspecifieke terminologie in samenhang te brengen met andere sectorspecifieke terminologie. Het OBK is de manier om, sectoroverstijgend, de in het onderwijs gebruikte terminologie in samenhang in kaart te brengen. Binnen het OBK wordt voor elk begrip het werkingsgebied, c.q. de onderwijssector waarin het begrip wordt gebruikt, vastgelegd.

27 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Uitgangspunten KOI : Domeinen Binnen het onderwijsdomein wordt gebruik gemaakt van zowel onderwijsspecifieke begrippen als van begrippen uit andere domeinen Het OBK bevat alleen betekenisvolle begrippen die specifiek zijn voor het onderwijsdomein. Aan begrippen die uit andere domeinen komen wordt zoveel mogelijk gelinked (in de zin van ‘Linked Data’). Als linken technisch niet mogelijk is, wordt het begrip niet opgenomen in het OBK, maar wordt vanuit de definitie van het onderwijsspecifieke gerelateerde begrip gerefereerd aan het begrip in het andere domein.


Download ppt "Kernmodel Onderwijsinformatie [ KOI ] Eerste kennismaking met een methodiek voor het sectoroverstijgend systematisch beschrijven van informatieobjecten,"

Verwante presentaties


Ads door Google