De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 1 en 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 1 en 2."— Transcript van de presentatie:

1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 1 en 2

2 Casus 1 (module 1) Mevrouw Van Emmeren komt aan de balie om haar plannen door te spreken. Ze wil aan haar woning 32 m² aanbouwen (niet vergunningvrij) aan de achtergevel. Dit blijkt in strijd te zijn met het bestemmingsplan (kruimelgeval). Haar in verval geraakte vrijstaande schuur (= geen monument) moet hiervoor gesloopt worden. Er zal ca. 8,5 m³ afval vrijkomen. Naast de schuur staat tevens een beschermde boom. Ook die zal moeten wijken voor haar bouwplannen. Een aantal vragen zal hierbij moeten worden beantwoord.

3 1.Voor welke activiteiten heeft ze een omgevingsvergunning nodig en waar staat dat in de Wabo? 2.Welke procedure volgt deze aanvraagprocedure? Hoe weet je dat? 3.Hoe lang zal het duren voordat zij de vergunning in huis heeft als ze die deze week nog aanvraagt? 4.Wie is het bevoegd gezag hiervoor?

4 Ze besluit voor alle activiteiten in één keer vergunning aan te vragen. Moet zij de aanvraag digitaal indienen? Mag haar broer, die handiger is met computers dan zij èn die in een naburige gemeente woont, de aanvraag op de OLO invullen, uitprinten en vervolgens schriftelijk voor haar indienen in de gemeente waar hij woont? Kan hij de aanvraag voor haar ook digitaal indienen via de OLO?

5 De woning en schuur van mevrouw Van Emmeren zijn gelegen in een Rijks beschermd dorpsgezicht en de woning is daarbij ook aangewezen als Rijksmonument. hoe zou je vraag 1 nu beantwoorden m.a.w. voor welke activiteiten is een omgevingsvergunning noodzakelijk? Wie is hiervoor het bevoegd gezag of is hier sprake van 2 bevoegde gezagen (deelbevoegdheid)? Welke procedure volgt de aanvraag? En wat als ze een alarminstallatie wil aanbrengen?

6 Casus 1 (module 2) Mevrouw Van Emmeren weet inmiddels dat ze een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, slopen in een Rijks beschermd dorpsgezicht, beschermde boom kappen, verstoren van een rijksmonument. Ze heeft ergens gelezen dat ze de aanvraag in delen kan opsplitsen of in fasen kan aanvragen.

7 Kan in haar geval (bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, slopen in een Rijks beschermd dorpsgezicht, beschermde boom kappen, verstoren van een rijksmonument) de aanvraag in delen aangevraagd worden en zo ja, voor welke onderdelen dan? Wat als de sloopvergunning als deelvergunning wordt aangevraagd, kan deze dan worden verleend? Welke activiteiten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden? Wat betekent dat m.b.t. de aanvraag?

8 Welke procedure volgt een deelvergunning voor bijvoorbeeld het kappen van de beschermde boom? En voor het slopen van de schuur? Kan mevrouw Van Emmeren gebruik maken van de deelvergunning voor het slopen of moeten ook eerst de overige vergunningplichtige activiteiten vergund zijn? Is het zinvol de aanvraag te faseren? Wat zijn de voor- en/of nadelen daarvan?

9 Welke procedure(s) volgen de fase- aanvragen in dit geval? Regulier, uitgebreid of beide? als fase 1 is verleend, binnen welke termijn moet zij de 2e fase aanvragen of is de 1e fase onbeperkt geldig? wat is de behandeltermijn van de 2e fase?

10 Casus 2 (module 2) Een bedrijf wil in verband met de forse uitbreiding van het aantal medewerkers van 44 tot 63 personen, de kantine en een kantoor uitbreiden met 40 resp. 150 m². Men moet hiervoor nog een gebruiksmelding doen. In de kantine wil men tevens warme maaltijden kunnen verstrekken en tevens alcoholische dranken worden genuttigd tegen betaling (drank- en horecavergunning nodig). Het bestemmingsplan biedt hiertoe voldoende mogelijkheden. De uitbreiding van het kantoor valt onder de reikwijdte van het activiteitenbesluit (Barim).

11 1. Welke activiteiten zijn, met de gegeven informatie, vergunningplichtig? 2.Wanneer kan/moet de milieumelding (Barim) worden ingediend? En de gebruiksmelding? 3. Is er sprake van samenhangende besluiten (toestemmingen die dus niet integreren in de Wabo)? 4. Welke procedure volgt deze aanvraag? 5. Kan tegen het besluit op de aanvraag eerst beroep worden ingesteld bij de rechtbank?


Download ppt "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 1 en 2."

Verwante presentaties


Ads door Google