De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 december 2013 Vergunningverlening WBBE Nicole Hardon (Bodemplus)

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 december 2013 Vergunningverlening WBBE Nicole Hardon (Bodemplus)"— Transcript van de presentatie:

1 3 december 2013 Vergunningverlening WBBE Nicole Hardon (Bodemplus)

2 11 juni 2013 Rijkswaterstaat 2 Toetsen melding en/of aanvraag OBM • melding/aanvraag volledig? (indieningvereisten) • toetsen locatie - ontheffing bestemmingsplan of PMV nodig? > onderwerp in vooroverleg; indien “onlosmakelijk” dan moeten aanvraag OBM en ontheffing in één aanvraag - in aangewezen interferentiegebied? > zo ja, dan toetsen of naast melding ook OBM is aangevraagd • toetsen (voor zover mogelijk) of na installatie zal voldoen aan wettelijke eisen: interferentie met ander systeem, lekdichtheid, energiebalans, temperatuur, energierendement

3 Rijkswaterstaat 3Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM-plichtige activiteiten (Besluit omgevingsrecht, artikel 2.2a, lid 7) : • Installeren gesloten bodemenergiesysteem: - met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW - binnen een interferentiegebied Weigeringsgronden (Besluit omgevingsrecht, artikel 5.13b, lid 9) : • Veroorzaken van interferentie met ander bodemenergiesysteem waardoor doelmatig functioneren van systemen wordt geschaad • Ondoelmatig gebruik van bodemenergie (bijvoorbeeld te groot systeem voor beoogde toepassing of binnen interferentiegebied strijd met beleidsregels)

4 Rijkswaterstaat 4Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Toetsen melding/vergunningaanvraag (1) Beoordeling onderbouwing van geen interferentie • 2 kleine gesloten systemen: geen interferentie als afstand meer dan 120 meter is (stap 1 Bijlage II HUM) • 2 kleine gesloten systemen, afstand tussen 15 en 120 meter: afhankelijk van grondwaterstroming en bodemtype of beoordeling door specialist nodig is (stappen 2, 3 en 4.a Bijlage II HUM)

5 Rijkswaterstaat 5Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Toetsen melding/vergunningaanvraag (2) Altijd beoordeling door specialist bij: • Klein gesloten systeem op <15 meter: beoordeling modelmatige berekening (stap 5 Bijlage II HUM) • Meer dan 2 kleine gesloten systemen binnen 120 meter : nomogrammen (stap 4b Bijlage II HUM) of beoordeling modelmatige berekening (stap 5) • Interferentie tussen klein en groot gesloten systeem: beoordeling modelmatige berekening temperatuurinvloed • Interferentie tussen klein gesloten systeem en open systeem: maatwerk beoordeling

6 Rijkswaterstaat 6Water, Verkeer en Leefomgeving 3 december 2013 Toetsen melding/vergunningaanvraag (3) Beoordelen ordegrootte warmte- en koudevraag • Kan met behulp van Tabel 1.a en 1.b in Bijlage 2 bij de HUM NoGebouwtypeWarmtevraag (MWh/jaar) Koudevraag (MWh/jaar) minmaxminmax D1Bedrijfshal met kantoor25,036,020,340,3 D2Kantoorpand70,072,04858,9 D3School70,072,029,648 Beoordelen ordegrootte energierendement • Rendement (SPF) ligt globaal tussen 3,8 en 4,5 (pagina 10 Bijlage 2 HUM)


Download ppt "3 december 2013 Vergunningverlening WBBE Nicole Hardon (Bodemplus)"

Verwante presentaties


Ads door Google