De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(SNEL)vergunningen in Peel en Maas Jan van der Biesen “beter en concreter” 22 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(SNEL)vergunningen in Peel en Maas Jan van der Biesen “beter en concreter” 22 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 (SNEL)vergunningen in Peel en Maas Jan van der Biesen “beter en concreter” 22 mei 2013

2 Verbetert en versterkt de gemeentelijk dienstverlening Digitale, vraaggerichte en vraaggestuurde aanpak Slimmer werken met een kort, eenvoudig, lean product en proces De SNELvergunning:

3 Kaders dienstverlening - waarom doen we wat we doen? Dienstverleningsfilosofie/model, coalitieakkoord, collegeprogramma, 7 wijzen van werken –klantgestuurde dienstverlening, vraag bepaalt proces –dienstverlening via ‘meervoudige kanalen’, klant kiest kanaal –elektronische dienstverlening heeft prioriteit (digitaal…..tenzij..) –persoonlijk contact en waar wenselijk diensten op locatie –kwaliteitshandvest / servicenormen met eisen en randvoorwaarden: betrouwbaarheid, toegankelijkheid, transparantie en snelheid –Denken in mogelijkheden en oplossingen –Maximale deregulering (lef om los te laten, risicoanalyse, zorgvuldige afweging belangen) –Processen en procedures vereenvoudigen (lean werken) –Innovatie

4 Houding: klantgericht, klantvriendelijk: “top dat u een plan/initiatief heeft, wij gaan u helpen!” Klantvraaganalyse: “van ik vraag aan naar…. ik wil…….” Koppelen: gevraagde activiteiten aan soorten toestemmingen Labellen van de klantvraag: –bepalen behandelpakket, servicenormen/termijnen, kosten, verwachtingen managen –Indeling in eenvoudig-regulier-uitgebreid –Zo veel mogelijk direct klaar of binnen 5 dagen Casemanagerschap (één behandelaar - contactpersoon) Uitgangspunten - basisprincipes

5 Klant naar website gemeente: klikt op Snelvergunning Website gemeente schakelt door naar externe toepassing “Snelbalie”; gebruiker doet zijn ‘ding’ Snelbalie zorgt voor transport aanvraag naar behandelsysteem VTH = nieuw zaaktype Gemeente behandelt aanvraag Klant ontvangt besluit

6 Gebruiker Stap 1: kies de gewenste ‘ik wil vraag’ Stap 2: kies eventuele samenloopactiviteiten (optioneel) Stap 3: doorloop de vraagboom of –bomen Stap 4: neem kennis van de benodigde toestemmingen Optie 1: print resultaten en stop gebruik Optie 2: dien aanvraag in en stop daarna gebruik Stap 1: vul aanvraagformulier in Stap 2: voeg bijlagen in Stap 3: dien aanvraag in

7 Gemeente Continue bewaking mailbox Bij ontvangst check categorie (1 of 5 dagen) Check volledigheid Registratie Toets bestemmingsplan Advies secretaris dorpsbouwmeester (indien nodig) Advies afwijking regels bestemmingsplan (indien nodig) Advies technische toets (indien nodig) Vervaardigen beschikking

8 Voordelen voor burger - ondernemer - instelling Herkenbaar en eenvoudig portaal Vereenvoudiging van het (compleet) aanvragen. Lokale toestemmingencheck: ontbreekt in OLO! Weet wat hij/zij kan verwachten (Administratieve) lastenverlichting –sneller antwoord op de vraag –digitaal –slechts 1x opvragen gegevens ongeacht aantal toestemmingen –geen overbodige vragen in vraagboom en aanvraagformulier

9 Voordelen voor gemeente Efficiënter klantcontact in de diverse kanalen. Minder onterecht ingediende en incomplete aanvragen. Mogelijkheid tot lean werken: eenvoudige aanvragen op eenvoudige wijze afhandelen. (Administratieve) lastenverlichting: efficiëntere informatievoorziening en afhandeling van aanvragen Positief imago dienstverlening

10 Tips Duidelijke kaders dienstverlening Digitale balie “frontoffice” die 70% van aanvragen volledig kan afdoen (kennis en capaciteit) Richtlijnen / beleid –Processchema snelvergunning –Richtlijn-checklist volledigheid en ontvankelijkheid –Veel gebieden welstandsvrij –Technische toetsrichtlijn Backoffice in dienst frontoffice én klant Voorrangsregel: aanvraag snelvergunning heeft voorrang; direct oppakken, indien nodig ander werk even laten liggen (Onder)mandaat afdoen beschikking

11 Enkele cijfers Nu 23 producten in “snelspoor” –categorieën bouwen, slopen, ruimtelijke ordening, kappen en 5 lokale toestemmingen zoals (kleine) evenementen, verkeersregelaars enz Vanaf november 2011: 125 (ver)bouwen en 135 slopen Gemiddelde tijd: 6 uur Leges: –Starttarief 2013 € 325,-- –5% korting digitaal –5% korting volledig –5% korting samenloop

12 Juni 2013: de Pakketvergunning

13 Bedankt voor uw aandacht ?? VRAGEN ??

14


Download ppt "(SNEL)vergunningen in Peel en Maas Jan van der Biesen “beter en concreter” 22 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google