De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 3."— Transcript van de presentatie:

1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 3

2 Casus 1 Module 3 Meneer Spetters heeft de jackpot van 27,5 miljoen euro gewonnen. Hij had geen 1/5e lot…. Met deze geldprijs wil hij zijn eigen resort stichten. Hij denkt aan een resort met een bezoekersaantal van meer dan 750.000 bezoekers per jaar. Hij wil een groot zwembad aanleggen met daarbij een hotel met circa 350 kamers inclusief restaurant en bar. Voor de kleintjes wil hij een binnenspeeltuin aanleggen. (deze hebben geen toegang tot de bar…) De beoogde locatie is een braakliggend terrein dat grenst aan een Natura 2000-gebied en het plan past qua gebruik niet in het bestemmingplan (projectbesluit). Hij heeft er dringend behoefte aan om zijn plannen voor te bespreken met de gemeente.

3 1)Voor welke activiteiten heeft hij vergunning nodig? 2)Welke procedure volgt hij als hij alles in 1x zou aanvragen? 3)Welke adviseurs moeten om advies worden gevraagd? 4)Binnen welke termijn moet dit advies zijn uitgebracht? 5)Stel de reguliere procedure zou van toepassing zijn, welke termijn geldt dan voor het uitbrengen van advies? 6)Kan het BG het advies naast zich neerleggen? 7)Wat is de consequentie als geen advies wordt uitgebracht? 8)Stel er moet een monument worden gesloopt voor de realisatie van dit resort. Hoe beantwoord je vraag 3 en 4 in dat geval? 9)Kan tegen het advies bezwaar worden gemaakt door de aanvrager of een belanghebbende?

4 In verband met het projectbesluit en het Natura 2000 gebied moeten verklaringen van geen bedenkingen worden afgegeven. 10)Wie geeft die verklaring af? 11)Binnen welke termijn moeten deze verklaringen zijn gegeven? 12)Stel de reguliere procedure is van toepassing, welke termijn geldt dan voor het uitbrengen van advies? 13)Kan het BG de inhoud van de verklaring naast zich neerleggen? 14)Wat is de consequentie als een van beide bestuursorganen de verklaring niet afgeeft?

5 Casus 2 Module 3 Jan-Willem Stomp, directeur van Bolsius Kaarsen B.V., heeft een woning (geen Monument) in de Landpoortstraat in de vesting Willemstad gekocht. De binnenzijde van het pand wil hij volledig strippen inclusief het maken van 2 deuropeningen in een dragende wand. Aan de straatzijde wil hij enkel de gevelcompositie wijzigen om een betere daglichttoetreding in de woning mogelijk te maken. Na de oplevering van de bouw, wil mevrouw Stomp aan huis verschillende soorten kaarsen gaan verkopen. Dit kan alleen maar met een binnenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan.

6 Welke activiteit(en) is (zijn) vergunningplichtig? Welke voorbereidingsprocedure moet hiervoor worden gevolgd? Kent deze procedure een fatale termijn en zo ja na hoeveel weken is de vergunning van rechtswege verleend? Stel de gemeente verleent de vergunning netjes binnen de beslistermijn.Wanneer treedt de omgevingsvergunning in werking? Stel de heer Stomp wil ook nog een aanbouw achter zijn woning zetten waarvoor een beschermde boom moet worden gekapt. Wanneer treedt de omgevingsvergunning dan in werking?

7 Stel de gemeente heeft zitten slapen en de vergunning is van rechtswege verleend. Wanneer treedt de omgevingsvergunning dan in werking? Moet de gemeente hier nog iets voor doen? Wat kan de heer Stomp doen als de gemeente vergeet de van rechtswege verleende vergunning bekend te maken? Stel de vergunning is van rechtswege verleend en bekendgemaakt maar de heer Stomp heeft haast en wil liever gisteren dan vandaag nog gaan bouwen. Wat kun je hem nog adviseren?

8 Casus 3 Op een gesloten stortplaats (met de bestemming ‘stortplaats’) binnen de gemeentegrenzen van Moerdijk, wil golfclub ‘de Club’ een 18-holes golfbaan met parkeerterrein inrichten. De gronden kunnen voor een symbolisch bedrag aangekocht worden. Men wil er een schuilgelegenheid c.q. kantine bijbouwen. Het terrein moet een luxe uitstraling krijgen. Daarom is het plan opgepakt om het terrein plaatselijk op te hogen. Verder zal een aantal afgravingen worden uitgevoerd om waterpartijen te creëren. Hiertoe is in het bestemmingsplan een stelsel opgenomen.

9 Welke activiteit(en) is (zijn) vergunningplichtig? Wie is bevoegd gezag en welke voorbereidingsprocedure moet hier gevolgd worden? Door wie moet een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven en wat als deze VVGB niet binnen de gestelde termijn wordt afgegeven? Aan welke adviezen kun je denken binnen het omschreven project? Wanneer treedt het besluit op de aanvraag in werking?


Download ppt "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding casussen Module 3."

Verwante presentaties


Ads door Google