De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rho adviseurs voor leefruimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rho adviseurs voor leefruimte"— Transcript van de presentatie:

1 Rho adviseurs voor leefruimte
Prototype Omgevingsplan

2 Gemeentelijk omgevingsplan
Integrale samenhangende verordening voor het gehele grondgebied over de fysieke leefomgeving Minder regels: integraal, uniform, afgestemd Digitale opzet: toekennen van functies aan locaties en regels gebiedsgericht gekoppeld aan geometrische plaatsbepaling

3 Actualisering Generieke actualiseringsplicht per 10 jaar vervalt
Twee prikkels voor actualisering: inpassingsplicht voor instructies inpassingsplicht voor omgevingsvergunningen voor locatieontwikkelingsactiviteiten Modulair systeem voor mutaties ‘partiële herzieningen’

4 Twee soorten regels Locatieontwikkelingsregels: regels die functies toedelen aan locaties, met inbegrip van met het oog daarop gestelde regels, waarvan de werking door geometrische plaatsbepaling is beperkt tot die locaties, en overige regels over bouwactiviteiten Overige regels

5 Vernieuwing Verruimde reikwijdte, integraler
Meer ruimte om bij AMvB geregelde (milieu)onderwerpen in het omgevingsplan aanvullend of afwijkend te reguleren Flexibiliteit door beleidsregels, onderzoekslasten, uitvoerbaarheid en kostenverhaal naar vergunningfase

6 Prototype Omgevingsplan vorm/techniek
Modulair systeem Altijd actuele versie plus tijdsfunctie Objectgericht Vraaggericht Onderscheid appellabel- niet-appellabel Technisch aansluiten op/ doorontwikkelen van huidige RO standaarden Koppeling met basisregistraties en bestaande geodata Planning om druk te laten zien o.v. besluitvorming 8 feb Vermelden aanpak amvb’s 6

7 Prototype Omgevingsplan inhoud
Locatieontwikkelingsregels (functie + bouwen) “dubbelbestemmingen” Welstand Gelijkwaardigheid Maatwerkvoorschriften Ontwikkelingsgebied Chw Omgevingsnormen Planning om druk te laten zien o.v. besluitvorming 8 feb Vermelden aanpak amvb’s 7

8 Voorbeeldmodel Bouwen en verbouwen bijbehorende bouwwerken
Bouwen en verbouwen gebouwen Groen Milieu en duurzaamheid Toegelaten functies

9 objectgerichte integrale
Principe model monument kappen bouwen objectgerichte integrale omgevingsvergunning

10 Mogelijkheden (wensen)
Koppeling basisregistraties Tekstingang Vraaggerichte benadering verder uitwerken Vraaggericht tonen van informatie Toepassingsgebied regel tonen 3D presentaties of informatie Zoeken op adres toevoegen Omvang/waarde (aangepaste standaarden)

11 Prototype uitbreiden Regels organische planologie (gereed) Welstand
Cultuurhistorie Milieugebruiksruimte Bevindingen Chw-pilots Resultaten projecten ‘Nu al eenvoudig beter’

12 Prototype omgevingsplan


Download ppt "Rho adviseurs voor leefruimte"

Verwante presentaties


Ads door Google