De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rho adviseurs voor leefruimte Prototype Omgevingsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rho adviseurs voor leefruimte Prototype Omgevingsplan."— Transcript van de presentatie:

1 Rho adviseurs voor leefruimte Prototype Omgevingsplan

2 Gemeentelijk omgevingsplan • Integrale samenhangende verordening voor het gehele grondgebied over de fysieke leefomgeving • Minder regels: integraal, uniform, afgestemd • Digitale opzet: toekennen van functies aan locaties en regels gebiedsgericht gekoppeld aan geometrische plaatsbepaling

3 Actualisering • Generieke actualiseringsplicht per 10 jaar vervalt • Twee prikkels voor actualisering: – inpassingsplicht voor instructies – inpassingsplicht voor omgevingsvergunningen voor locatieontwikkelingsactiviteiten • Modulair systeem voor mutaties – ‘partiële herzieningen’

4 Twee soorten regels 1.Locatieontwikkelingsregels: regels die functies toedelen aan locaties, met inbegrip van met het oog daarop gestelde regels, waarvan de werking door geometrische plaatsbepaling is beperkt tot die locaties, en overige regels over bouwactiviteiten 2.Overige regels

5 Vernieuwing • Verruimde reikwijdte, integraler • Meer ruimte om bij AMvB geregelde (milieu)onderwerpen in het omgevingsplan aanvullend of afwijkend te reguleren • Flexibiliteit door beleidsregels, onderzoekslasten, uitvoerbaarheid en kostenverhaal naar vergunningfase

6 • Modulair systeem • Altijd actuele versie plus tijdsfunctie • Objectgericht • Vraaggericht • Onderscheid appellabel- niet-appellabel • Technisch aansluiten op/ doorontwikkelen van huidige RO standaarden • Koppeling met basisregistraties en bestaande geodata Prototype Omgevingsplan vorm/techniek

7 • Locatieontwikkelingsregels (functie + bouwen) • “dubbelbestemmingen” • Welstand • Gelijkwaardigheid • Maatwerkvoorschriften • Ontwikkelingsgebied Chw • Omgevingsnormen Prototype Omgevingsplan inhoud

8 Milieu en duurzaamheid GroenBouwen en verbouwen bijbehorende bouwwerken Bouwen en verbouwen gebouwen Toegelaten functies Voorbeeldmodel

9 monument kappen bouwen objectgerichte integrale omgevingsvergunning Principe model

10 Mogelijkheden (wensen) • Koppeling basisregistraties • Tekstingang • Vraaggerichte benadering verder uitwerken • Vraaggericht tonen van informatie • Toepassingsgebied regel tonen • 3D presentaties of informatie • Zoeken op adres toevoegen • Omvang/waarde (aangepaste standaarden)

11 Prototype uitbreiden • Regels organische planologie (gereed) • Welstand • Cultuurhistorie • Milieugebruiksruimte • Bevindingen Chw-pilots • Resultaten projecten ‘Nu al eenvoudig beter’ • …

12 Prototype omgevingsplan


Download ppt "Rho adviseurs voor leefruimte Prototype Omgevingsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google