De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inloop D’n Brooy d.d. 2 juli 2014. Welkom Stand van Zaken besluitvorming gemeente Toelichting plannen en proces Vragenronde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inloop D’n Brooy d.d. 2 juli 2014. Welkom Stand van Zaken besluitvorming gemeente Toelichting plannen en proces Vragenronde."— Transcript van de presentatie:

1 Inloop D’n Brooy d.d. 2 juli 2014

2 Welkom Stand van Zaken besluitvorming gemeente Toelichting plannen en proces Vragenronde

3 Monumenten

4

5 Bestuursovereenkomst 1.013

6

7 Veiligheid Duurzaamheid Leefbaarheid WONEN KwaliteitFlexibiliteitBetaalbaarheidCapaciteit

8 Herontwikkeling azc Gilze Rijen Verbeteren huidige huisvesting en treffen voorzieningen De gebouwen voldoen inmiddels aan de brandveiligheidseisen Door vertikaal te splitsen creëren we woonunits (tweede functie) en zijn zolders inzetbaar hierdoor neemt de capaciteit toe. Door het splitsen in twee locaties zijn medewerkers sneller bereikbaar en is er meer aandacht voor verschillende modaliteiten De inzet van semi-permanente huisvesting draagt bij aan een snellere fasering tijdens de renovatie Visie betreffende Strategische noodvoorraad van 300 plaatsen Het splitsen heeft een positief effect op de veiligheidsbeleving van de bewoners en medewerkers De renovatie draagt bij aan het verlagen van de energielasten en de onderhoudskosten. Herontwikkeling leidt tot ‘beter wonen’ in het belang van de bewoner!

9 Waarom herontwikkelen? Met de inzet van van twee centra van 600 en een strategische noodvoorraad van 300 wordt het centrum beter beheersbaar, neemt de sociale veiligheid toe en is het flexibel inzetbaar Het betekent ook: Een positieve impuls voor de leefbaarheid en veiligheid Een directe spin-off voor de plaatselijke middenstand Betere sociale controle Duurzame woningen binnen bestaande bebouwing Toename van de werkgelegenheid voor toeleveranciers Een duurzame relatie met de gemeente Gilze Rijen Beperkte werkzaamheden van bewoners Landschappelijke inpassing zorgt voor betere woonomgeving

10 Mijlpalen Besluitvorming Gemeente 7 juli gemeenteraad Actualiseren van Bestuursovereenkomst Selectie adviseurs Schets ontwerp Voorlopig ontwerp Selectiefase Ro-procedure Technische uitwerking Omgevingsvergunning Offerte fase Realisatie fase (gefaseerd) Inhuizen

11 Belangrijk om draagvlak te creëren, door: Tijdig en eenduidig te communiceren Actief te informeren over mijlpalen in de voortgang van het proces Omwonendenoverleggen (4 x per jaar) Informatie op: www.coa.nl/opvanglocaties Locatiemanager bereikbaar voor vragen op telefoonnummer 088-7158100 Goede contacten en afstemming met de gemeente Samen met de gemeente bouwen aan een duurzame relatie met omwonenden Communicatie

12 Vragen


Download ppt "Inloop D’n Brooy d.d. 2 juli 2014. Welkom Stand van Zaken besluitvorming gemeente Toelichting plannen en proces Vragenronde."

Verwante presentaties


Ads door Google