De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadshow Omgevingswet Deelsessie Gezondheid en omgevingsplan 25 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadshow Omgevingswet Deelsessie Gezondheid en omgevingsplan 25 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Roadshow Omgevingswet Deelsessie Gezondheid en omgevingsplan 25 februari 2016

2 Gezondheid en Omgevingswet Vier factoren die gezondheid bepalen: Erfelijkheid Leefstijl Gezondheidszorg Leefmilieu Wet ziet op de laatste factor 2

3 Gezondheid en Omgevingswet Doelen van de Omgevingswet (wetsvoorstel 33962 A): plannen voor R.O., milieu en natuur beter op elkaar afstemmen duurzame projecten stimuleren gemeenten meer ruimte geven tot maatwerk t.a.v. het omgevingsbeleid 3

4 Gezondheid en Omgevingswet Bij maatschappelijke doelen van de wet (art 1.3): “bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit” Milieu en gezondheid expliciet genoemd in de wet (art 2.1): “heeft betrekking op het beschermen van de gezondheid en milieu” 4

5 Gezondheid en Omgevingswet Amendementen: No. 150 Extra lid artikel 2.1: bij toedeling van functies aan locaties wordt rekening gehouden met het belang van gezondheid. Aanpassing artikel 4.22 lid 2 sub b: nemen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid No. 151 Artikel 5.32: weigeren omgevingsvergunning als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot nadelige gevolgen voor gezondheid 5

6 Gezondheid en Omgevingswet Amendementen: No. 152 Extra lid artikel 5.42: wijzigen of intrekken van een verleende omgevingsvergunning ter bescherming van de gezondheid 6

7 Gezondheid, toch al geregeld? Wet publieke gezondheid (2008) Doel: gezondheidsbewaking, bescherming en bevordering Art 16: B&W vraagt advies aan GGD voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen hebben voor de publieke gezondheidszorg 7

8 Factoren die ziektelast veroorzaken

9 Gezondheidsgegevens West-Brabant Volwassen/ouderen19-64 jaar> 65 Is eenzaam 36 %47% Sociale veiligheid21%21% Overgewicht48 %61% Voldoet niet aan NNGB34%28% Voldoet niet aan de Fitheidsnorm79%57% Jeugd0-11 jaar Overgewicht10,6% Niet buitenspelen (druk verkeer)11,7%

10 Gezondheid in ruimtelijk domein Gezondheid is meer dan voldoen aan normen Beleving (hinder en overlast) Maatschappelijke politieke discussie in relatie tot leefbaarheid Bevorderen gezond gedrag

11 Gezondheid in ruimtelijk domein Gezondheidsbescherming: Afstanden in acht nemen Technische maatregelen Keuzes maken Gezondheidsbevordering: Stimuleren gezonde leefstijl Uitnodigen tot gezond gedrag Bijdragen aan sociale cohesie 11

12 Hoe gezond moet het worden? Gezondheidsbelang is een van de vele belangen, dus geen sectoraal gezondheidsplan Gezondheid opnemen in omgevingsvisie (beleid) Iedere overheidsinstantie moet gezondheid meenemen Welke effecten meenemen? Kwetsbare groepen, omkeerbaarheid, ernst, omvang e.d. In milieuthema’s zit impliciet ook al gezondheid 12

13 Hoe pak je het aan? Proces: Health deal B5 gemeenten Geerpark (gemeente Breda i.s.m. het RIVM) Benut participatie; pilot omgevingsplan JOGG 13

14 Hoe pak je het aan? Instrumenten: Health impact assesment (HIA) Beoordelingskader milieu en gezondheid Gezondheidseffectcreening (GES) Milieugezondheidsindicator (in ontwikkeling) Toetsingsinstrument (veehouderij) Toolbox gezonde verstedelijking (Posad/gemeente Utrecht)

15 Samenwerkingsspel

16 Vragen samenwerkingsspel Hoe kun je een buurt gezonder maken? Hoe kun je dit vastleggen in het omgevingsplan? Voorwaarde: Input en betrokkenheid bewoners

17 Wat is gezonde leefomgeving? Zoveel mensen, zoveel antwoorden… Zoveel verschillende plekken… Zoveel verschillende ambities… Zoveel verschillende bedreigingen… En ook zoveel verschillende kansen… MAATWERK


Download ppt "Roadshow Omgevingswet Deelsessie Gezondheid en omgevingsplan 25 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google