De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van cijfers naar kennis voor de volksgezondheid Fons van der Lucht Verkenningen Volksgezondheid RIVM Van cijfers naar kennis | 15 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van cijfers naar kennis voor de volksgezondheid Fons van der Lucht Verkenningen Volksgezondheid RIVM Van cijfers naar kennis | 15 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Van cijfers naar kennis voor de volksgezondheid Fons van der Lucht Verkenningen Volksgezondheid RIVM Van cijfers naar kennis | 15 oktober

2 Inhoud 1. Vooraf 2. Van data naar informatie 3. Kennis: -Waarop inzetten -Waar en bij wie -Andere kansen 4. Landelijk en lokaal Van cijfers naar kennis | 15 oktober

3 Informatiefilosofie besluiten nemen oordeel geven / interpreteren selecteren / samenvoegen / transformeren ordenen

4 De kunst van het opruimen: Ursus Wehrli

5 Van ‘Noise’ naar Data Ordenen Van Data naar Informatie - Selecteren - Samenvoegen - Transformeren - Visualiseren

6 Ordening door context te geven ●Vergelijking –In de tijd –Met andere gemeenten –Met een (beleids-)norm –Met andere kenmerken (bijv.: rangorde van ziekten) ●Door te plaatsen in conceptueel model Van cijfers naar kennis | 15 oktober 6

7 Determinanten van gezondheid |2015 7 Determinanten schema’s: VTV model (1993-2010)

8 Determinanten van gezondheid |2015 8 VTV-model als uitgangspunt

9 Twee cijfers 79.9 83.3 Determinanten van gezondheid |2015 9

10 Levensverwachting 2014 Mannen:79.9 Vrouwen:83.3 Determinanten van gezondheid |2015 10

11 Van cijfers naar kennis | 15 oktober 11

12 Levensverwachting blijft stijgen ●2000-2011: 3 jaar toename elke week een weekend erbij ! ●Ook in 2013 en 2014 stijging ●Tot 2030 verdere stijging, maar minder hard dan afgelopen 10 jaar 12

13 Willingness to pay & ability to pay Vergrijzing een probleem? "De stijging van de levensverwachting was een verdere tegenvaller." (www.cpb.nl/publicatie/nieuw-pensioencontract-onvermijdelijk)

14 Wat bepaalt levensverwachting ●Sterfte ●Maar waaraan? ●Wat zijn de risicofactoren voor deze ziekten? ●En kun je daar wat aan doen? Van cijfers naar kennis | 15 oktober 14

15 Van cijfers naar kennis | 15 oktober 15

16 Meeste ziektelast door psychische stoornissen, hart- en vaatzieken en kanker

17 17 Leefstijl en omgeving –Roken verantwoordelijk voor 13% van de ziektelast –Gevolgd door overgewicht, inactiviteit en ongezonde voeding –Trends: roken daalt, andere leefstijlfactoren stabiel –Leefomgeving: 5% door arbeidsomstandigheden en milieu –Leefomgeving ook positief effect Determinanten van gezondheid |2015

18 Waar en bij wie ●Mannen versus vrouwen ●Sociaal-economische status ●NL t.o.v. EU-landen ●Naar regio of gemeente Van cijfers naar kennis | 15 oktober 18

19 Sociaaleconomische verschillen zijn groot … 19 … en worden mogelijk groter

20 Van cijfers naar kennis | 15 oktober 20

21 Krijgen we er gezonde jaren bij? ●2000-2011: 3 jaar toename elke week een weekend erbij ! ●Ook in 2013 en 2014 stijging ●Tot 2030 verdere stijging, maar minder hard dan afgelopen 10 jaar 21

22 Aantal chronisch zieken neemt toe

23 Meer mensen met ziekte, beperkingen stabiel 23 -Aantal mensen met ziekte stijgt tot 7 miljoen in 2030 -Vooral door vergrijzing, vroegopsporing, betere overleving -Het aantal mensen met beperkingen blijft stabiel op 1,6 miljoen

24 Ziekte en participatie 24 ●Veel chronisch zieken werken ●Beperking en minder goede ervaren gezondheid vormen belemmering voor arbeidsparticipatie ●Twee derde van de chronisch zieken heeft geen beperkingen en voelt zich gezond

25 We worden gezonder en zieker ●In blijven zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie ●Maar ook inzetten op functioneren en kwaliteit van leven –Verbinding sociaal domein ●Context: Maatschappelijke opgaven –Gezondheid –Participatie –Autonomie –Betaalbaarheid Van cijfers naar kennis | 15 oktober 25

26 Publieke gezondheid landelijke en lokale verantwoordelijkheid ●De nieuwe preventiecyclus: Van cijfers naar kennis | 15 oktober 26

27 De vier partijen voor een betrouwbare publieke gezondheid 27

28 Van landelijke gegevens naar lokale informatie Van cijfers naar kennis | 15 oktober 28

29 GGD: naar lokale kennis ●Regionale informatie –Gezondheidsatlas –Kindermonitor ●Naar regionale en lokale kennis –Waar landelijk beleid volgen? –Wat is specifiek voor regio/gemeente? –Waar zitten de doel-/risicogroepen? ●Nota Gezondheidsbeleid Van cijfers naar kennis | 15 oktober 29

30 Ik wens u veel wijsheid toe! besluiten nemen oordeel geven / interpreteren selecteren / samenvoegen / transformeren ordenen


Download ppt "Van cijfers naar kennis voor de volksgezondheid Fons van der Lucht Verkenningen Volksgezondheid RIVM Van cijfers naar kennis | 15 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google