De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hilde Donker beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst IJmond Sake Kuipers beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hilde Donker beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst IJmond Sake Kuipers beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Hilde Donker beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst IJmond Sake Kuipers beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst Midden-Holland De Omgevingswet Schakeldag Den Bosch 21 juni 2016

2 Inhoud Profiel OD IJmond OD IJmond en de Omgevingswet Profiel OD Midden-Holland OD Midden-Holland en de Omgevingswet Kerninstrumenten Kerninstrumenten ODIJ en ODMH Big Eight

3 Visie ODIJmond Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen ons werkgebied.

4 Werkgebied OD IJmond

5 Feiten & Cijfers Aantal bedrijven: ca. 10.000 Aantal inwoners: ± 560.000 Samenwerking sinds 1999 (Milieudienst) Regionale Uitvoeringsdienst vanaf 1 juli 2013 Aantal medewerkers: ca. 120

6 Taken OD IJmond Vergunningverlening, toezicht, handhaving milieu en WABO Bodem, Geluid, Lucht, Externe Veiligheid, Ecologie, Ruimtelijke advisering, MER Duurzaamheid, Energietop, NME Greenbizz, IJmond bereikbaar

7 Dit houdt ons bezig Pre-consultatie AMvB’s < 17 mei consultatie aanvullingswet geluid + bodem Deelname klankbordgroep VNG Deelname landelijk VIVO traject (DSO) Afstemming overige omgevingsdiensten NH + landelijk

8 Regionale samenwerking Omgevingsdienst IJmond vindt het belangrijk om de betrokken partijen binnen de regio – gemeenten én ketenpartners - met elkaar te verbinden.

9 Stand van zaken 30 november 2015 bestuurlijke conferentie 16 juni Omgevingstafel Pilot omgevingsplan 21 juni Schakeldag 22 juni raadsbijeenkomsten 28 juni IPO workshop met PNH

10 Hoe verder… Consultatie Impactanalyse na consultatie Implementatiefase: - pilots omgevingsvisie, omgevingsplannen - casussen intern / extern - scholing Advies t.a.v. regionale omgevingsvisie of thematische regionale visie

11 De dienst is van en voor zijn deelnemende partijen en is de rechterhand van de deelnemers bij de ontwikkeling van beleid.

12

13 Feiten & Cijfers ODMH Aantal bedrijven: ca. 12.500 Aantal inwoners: ± 340.000 Samenwerking sinds 1987 (Milieudienst) Regionale Uitvoeringsdienst vanaf 1 juli 2012 Aantal medewerkers: ca. 200 13

14 Taken ODMH Vergunningverlening, toezicht, handhaving milieu Vergunningverlening, toezicht, handhaving Wabo, Plantoetsing Bodem, Geluid, Lucht, Externe Veiligheid, Ecologie, Archeologie, ROM, MER begeleiding, Monumenten Duurzaamheid, Energie, NME Zwemwater (geheel Zuid-Holland) 14

15 Stand van zaken regio Midden-Holland 1 dec. 2015 regionale ambtelijke startbijeenkomst Structureel regionaal overleg Omgevingswet –Gemeenten, PZH, ODMH, GGDHM, Nieuwe Regio, Waterschappen en de Veiligheidsregio Opstellen plannen van aanpak, instellen interne projectgroepen Deelname botsproeven Preconsultatie AMvB’s 17 maart thema AB Omgevingswet 18 april regionale raadsledenbijeenkomst < 17 mei consultatie aanvullingswet geluid + bodem 15

16 Stand van zaken regio Midden-Holland Pilot(s) omgevingsplannen Afstemming overige omgevingsdiensten ZH + landelijk Deelname Wgr. Omgevingswet BWT Nederland Deelname klankbordgroep VNG Deelname landelijk VIVO traject (DSO) Detachering diverse medewerkers ODMH (Rijk, IPO) Afstemming overige omgevingsdiensten ZH + landelijk 21 juni schakeldag 16

17 Toekomstige ontwikkelingen regio Midden-Holland Consultatie AMvB’s Impactanalyse Afstemming ODMH, regionaal, provinciaal Implementatiefase Regionale thema’s in gemeentelijke omgevingsvisies ? Regionale afstemming omgevingsplannen 17

18 Toekomstige ontwikkelingen implementatiefase Pilots omgevingsvisie, omgevingsplannen Casussen intern / extern Scholing (ODMH faciliteert de regio) DSO => aanpassing (?) systemen Aanpassing productenboeken milieu + BWT Communicatietraject in afstemming met gemeenten en PZH 18

19 Kerninstrumenten OmgevingsvisieRijk - Provincie - Gemeenten ProgrammaRijk - Provincie - Gemeenten Omgevingsverordening Omgevingsplan Waterschapsverordening Provincie – Gemeenten - Waterschappen 4 AMvB’sAlgemene Rijksregels OmgevingsvergunningRijk - Provincie - Gemeenten ProjectbesluitRijk - Provincie

20 Kerninstrumenten (OD) Omgevingsvisie Provincie Gemeenten Omgevingsverordening Omgevingsplan Provincie Gemeenten Omgevingsvergunning Provincie Gemeenten

21 Gemeenten Provincie OD’s


Download ppt "Hilde Donker beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst IJmond Sake Kuipers beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google