De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Omgevingswet Hilde Donker

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Omgevingswet Hilde Donker"— Transcript van de presentatie:

1 De Omgevingswet Hilde Donker
beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst IJmond Sake Kuipers beleidsadviseur & projectleider Omgevingswet Omgevingsdienst Midden-Holland Schakeldag Den Bosch 21 juni 2016

2 Inhoud Profiel OD IJmond OD IJmond en de Omgevingswet
Profiel OD Midden-Holland OD Midden-Holland en de Omgevingswet Kerninstrumenten Kerninstrumenten ODIJ en ODMH Big Eight

3 Visie ODIJmond Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen ons werkgebied.

4 Werkgebied OD IJmond

5 Feiten & Cijfers Aantal bedrijven: ca. 10.000
Aantal inwoners: ± Samenwerking sinds 1999 (Milieudienst) Regionale Uitvoeringsdienst vanaf 1 juli 2013 Aantal medewerkers: ca. 120

6 Taken OD IJmond Vergunningverlening, toezicht, handhaving milieu en WABO Bodem, Geluid, Lucht, Externe Veiligheid, Ecologie, Ruimtelijke advisering, MER Duurzaamheid, Energietop, NME Greenbizz, IJmond bereikbaar

7 Dit houdt ons bezig Pre-consultatie AMvB’s
< 17 mei consultatie aanvullingswet geluid + bodem Deelname klankbordgroep VNG Deelname landelijk VIVO traject (DSO) Afstemming overige omgevingsdiensten NH + landelijk

8 Regionale samenwerking
Omgevingsdienst IJmond vindt het belangrijk om de betrokken partijen binnen de regio – gemeenten én ketenpartners - met elkaar te verbinden. Ontwikkelingen over de Omgevingswet volgen Inzichten verwerken en delen met onze partners Zo zorgen we er samen voor dat de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt duidelijk zijn.

9 Stand van zaken 30 november 2015 bestuurlijke conferentie
16 juni Omgevingstafel Pilot omgevingsplan 21 juni Schakeldag 22 juni raadsbijeenkomsten 28 juni IPO workshop met PNH

10 Hoe verder… Consultatie Impactanalyse na consultatie
Implementatiefase: - pilots omgevingsvisie, omgevingsplannen - casussen intern / extern - scholing Advies t.a.v. regionale omgevingsvisie of thematische regionale visie

11 De dienst is van en voor zijn deelnemende partijen en is de rechterhand van de deelnemers bij de ontwikkeling van beleid.

12

13 Feiten & Cijfers ODMH Aantal bedrijven: ca. 12.500
Aantal inwoners: ± Samenwerking sinds 1987 (Milieudienst) Regionale Uitvoeringsdienst vanaf 1 juli 2012 Aantal medewerkers: ca. 200

14 Taken ODMH Vergunningverlening, toezicht, handhaving milieu
Vergunningverlening, toezicht, handhaving Wabo, Plantoetsing Bodem, Geluid, Lucht, Externe Veiligheid, Ecologie, Archeologie, ROM, MER begeleiding, Monumenten Duurzaamheid, Energie, NME Zwemwater (geheel Zuid-Holland)

15 Stand van zaken regio Midden-Holland
1 dec regionale ambtelijke startbijeenkomst Structureel regionaal overleg Omgevingswet Gemeenten, PZH, ODMH, GGDHM, Nieuwe Regio, Waterschappen en de Veiligheidsregio Opstellen plannen van aanpak, instellen interne projectgroepen Deelname botsproeven Preconsultatie AMvB’s 17 maart thema AB Omgevingswet 18 april regionale raadsledenbijeenkomst < 17 mei consultatie aanvullingswet geluid + bodem

16 Stand van zaken regio Midden-Holland
Pilot(s) omgevingsplannen Afstemming overige omgevingsdiensten ZH + landelijk Deelname Wgr. Omgevingswet BWT Nederland Deelname klankbordgroep VNG Deelname landelijk VIVO traject (DSO) Detachering diverse medewerkers ODMH (Rijk, IPO) 21 juni schakeldag

17 Toekomstige ontwikkelingen regio Midden-Holland
Consultatie AMvB’s Impactanalyse Afstemming ODMH, regionaal, provinciaal Implementatiefase Regionale thema’s in gemeentelijke omgevingsvisies ? Regionale afstemming omgevingsplannen

18 Toekomstige ontwikkelingen implementatiefase
Pilots omgevingsvisie, omgevingsplannen Casussen intern / extern Scholing (ODMH faciliteert de regio) DSO => aanpassing (?) systemen Aanpassing productenboeken milieu + BWT Communicatietraject in afstemming met gemeenten en PZH

19 Kerninstrumenten Omgevingsvisie Rijk - Provincie - Gemeenten Programma
Omgevingsverordening Omgevingsplan Waterschapsverordening Provincie – Gemeenten - Waterschappen 4 AMvB’s Algemene Rijksregels Omgevingsvergunning Projectbesluit Rijk - Provincie

20 Kerninstrumenten (OD)
Omgevingsvisie Provincie Gemeenten Omgevingsverordening Omgevingsplan Omgevingsvergunning Provincie Gemeenten

21 Gemeenten Provincie OD’s


Download ppt "De Omgevingswet Hilde Donker"

Verwante presentaties


Ads door Google