De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grip op de Omgevingsdienst Midden-Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grip op de Omgevingsdienst Midden-Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Grip op de Omgevingsdienst Midden-Holland
27 juni 2012

2 ODMH bekeken vanuit het bestuur
Bert Cremers – Bestuursvoorzitter ODMH ODMH bekeken vanuit het bestuur

3 Het gebied van de Omgevingsdienst Midden-Holland

4 Facts over de ODMH Aantal bedrijven: 9000 Aantal inwoners: 240.000
Samenwerking sinds 1978 RUD vanaf 1 juli 2012 Aantal medewerkers: 130 FTE

5 Wat wil een bestuurder? Kwaliteit Lage kosten
continuïteit  en soliditeit heldere arbeidsdeling en rolneming Mandaat verlenen en daarbij verantwoordelijkheid kunnen nemen Kortom: Grip op de organisatie Benodigd: checks en balances

6 Governance binnen de ODMH
André Mutter – Directeur ODMH Governance binnen de ODMH

7 Uitgangspunten governance
De juiste rollen/processen op de juiste plaats Risico’s in kaart Rollen Processen - Opdrachtgever - Sturen - Eigenaar - Beheersen - Opdrachtnemer - Toezicht - Verantwoorden

8 Invulling governance ODMH
Algemeen bestuur Dagelijks bestuur ODMH (GR) Colleges gemeenten Provincie GS ODMH (organisatie) Directie Afdelingen ODMH Bestuurlijk Ambtelijk Adviescommissie opdrachtgever: inhoud Adviescommissie Financiën Raad / GS/PS controller

9 Planning en Control binnen de ODMH
Kadernota Productenboek Programma-begroting 2 maands rapportage + M BERAP Begroting Jaarrapportage bijsturen = Adviescommissie financieel = Adviescommissie opdrachtgever = Intern ODMH Jaarprogramma planning control = Per deelnemer ODMH 2 maands rapportage Planning Jaarrekening Sturing op Kwaliteit (ISO en KPI’s) Financiën Productie Sturing in de organisatie en met het bestuur

10 Hoe werkt dat in de praktijk??
Voorbeeld: Financieel risico: Eigenaar controleert Opdrachtnemer rapporteert Begroting Jaarrekening Bestuursrapportages (mei, september, jaarrapportage) Regelmatige rapportages aan bestuur Controller met bevoegdheden Financiële adviescommissie Accountantscontrole

11 Hoe werkt dat in de praktijk??
Voorbeeld: Kwaliteit Opdrachtgever monitort Opdrachtnemer rapporteert Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) Rapportages Accountmanager bij ODMH Regisseur bij gemeente In- en externe audits

12 Vertrouwen is goed, controleren is beter!
Tenslotte…. Vertrouwen is goed, controleren is beter! Checks and balances!


Download ppt "Grip op de Omgevingsdienst Midden-Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google