De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Harte Welkom in Grou

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Harte Welkom in Grou"— Transcript van de presentatie:

1 Van Harte Welkom in Grou

2 Toelichting nieuw Projectorganisatie De opbouw van de FUMO organisatie
….. Welkom Toelichting nieuw Projectorganisatie De opbouw van de FUMO organisatie Plaatsingsproces De BOR aan het woord Rondleiding kantoor Grou Barbeque Eind uur PROGRAMMA VAN 28 MEI 2013

3 Projectorganisatie Directeur FUMO Huisvesting en Facilitair
Afdeling Vergunningverlening Afdeling Toezicht en Handhaving Afdeling Specialistisch Advies ICT en Marketing Financiën, Planning en Control Cultuur en Lean Alg. Bestuurlijke en Juridische Zaken Communicatie en Huisstijl Regiegroep P en O Projectorganisatie

4 Projectorganisatie Stand van Zaken Afdelingen
Opbouw Afdelingen: Uitvraag op hoofdlijnen bekend Vaststellen Taken en Formatie Opbouw en Verfijning Hoofdstructuur Afdelingsplan 2014 Projectorganisatie Stand van Zaken Afdelingen

5 Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
Financiën: Implementatiebudget bezien. ICT begroting en Kredietaanvraag Begroting 2014 Planning en Controlcyclus Financiële Ondersteuning Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

6 Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
ICT, Marketing en Administratie ICT plan uitvoeren en implementeren Marketingplan Ontwikkelen, incl. DVO vaststellen Administratie en Archief (A&O) Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

7 Huisvesting en Facilitair Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
Huisvesting bekend Kantoorconcept Verbouwing Vlekkenplan Facilitaire Zaken Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

8 Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
ABJZ zaken GR aanpassen Delegatiebesluiten Mandaatbesluiten Juridische Control Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

9 Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
Communicatie en PR Huisstijl verder Ontwikkelen Website Communicatieplan voor Interne en Externe Communicatie. Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

10 Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
Cultuur en Lean Cultuurtraject (Bijeenkomsten najaar2013) Leantraject (Procesanalyse en Zakelijke benadering) Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

11 Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
Regiegroep Landelijke Ontwikkelingen Provinciale Ontwikkelingen BRZO-RUD Zaken Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

12 Personeel en Organisatie Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken
Sociaal Statuut Functieboek Plaatsingsproces Personele Zaken en Regelingen Organisatieontwikkeling. Projectorganisatie Stand van Zaken Staftaken

13 Nu een tijdelijk MT en Projectleiders.
Toewerken naar definitief MT Vorming Afdelingen Vorming Staf De FMO Organisatie

14 Voorwaarden en Stavaza: Sociaal Statuut
3 juni TB van BGO 27 juni BGO Functieboek 23 mei overleg BOR Definitief advies ? De FUMO Organisatie

15 Werving en Plaatsingsproces: Plaatsingscommissie:
Onafhankelijk voorzitter Lid DB Vertegenwoordiger vakorganisaties uit BGO Directeur FUMO Ondersteuning: PenO adviseur Secretaris De FUMO Organisatie

16 FUMO wordt top down opgebouwd:
Directeur Leidinggevende functies (management) Ongewijzigde functies (plaatsing afdelingen) Gewijzigde functies Vacatures. De FUMO Organisatie

17 Daarna bedenkingen procedure 1 oktober benoemingsbesluit
De FUMO Organisatie Plaatsingsplan: Start na de vakantie Half september gereed Daarna bedenkingen procedure 1 oktober benoemingsbesluit Daarna belangstellingsregistratie

18 Belangstellingsregistratie:
Na 1 oktober belangstellingsregistratie voor herplaatsingsfuncties (vacatures die niet ingevuld zijn met inpassingskandidaten) alle inpassingskandidaten mogen dan ook belangstelling voor de herplaatsingsfuncties kenbaar maken. Werving en Selectie De FUMO Organisatie

19 Afdelingen conform vorige schema
Staf FUMO: Afdelingen conform vorige schema Staf via Inbesteding Gemeente Leeuwarden en Provincie Friesland Werving en Selectie deelnemende organisaties Extern De FUMO Organisatie

20 Vragen ?

21 De BOR aan het woord.

22 Rondleiding en Barbecue.

23 Rondleiding: Niet allen tegelijk start vanaf uur 3 Groepen o.l.v. Ger Heeringa, Gemeentesecretaris Boarnsterhim. Start barbecue Eind uur

24 1 Januari 2014


Download ppt "Van Harte Welkom in Grou"

Verwante presentaties


Ads door Google