De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intergemeentelijke samenwerking en HR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intergemeentelijke samenwerking en HR"— Transcript van de presentatie:

1 Intergemeentelijke samenwerking en HR
John Lander (gemeente Delft) John Weijgertse (Rijswijk)  Hakima Lamchachti (CvA, VNG) Welkom Voorstellen Bijeenkomst gericht op ervaringen uitwisselen. Veel verhalen geschreven maar in de praktijk moet het gebeuren..

2 Waarom samenwerken Kwaliteit, efficiency en continuïteit
versterkt door bezuinigingen, tekorten arbeidsmarkt en veranderingen in taken Aantrekkelijk werkgeverschap mobiliteit, afwisseling & medewerkerstevredenheid duurzame inzetbaarheid Veel gemeenten komen tot samenwerking omdat scheelt in de kosten, of omdat een men te klein is geworden om een bepaalde specifieke taak uit te voeren. Daarnaast kan de bezetting op bepaalde taken (zoals vaak bij ICT of juridisch) maken dat men te kwetsbaar wordt. Aantrekkelijk werkgeverschap Simpelweg kun je door samenwerking je medewerkers meer perspectief biedenB. binnen P&O speelt op dit moment tegelijkertijd een aantal vraagstukken: de noodzakelijke inkrimping als gevolg van de bezuinigingen, de vergrijzing van het personeelsbestand, het moeilijk binnen kunnen halen van jongeren, de veranderingen van de arbeidsmarkt en op langere termijn tekorten aan goed personeel. Wil je als gemeente op termijn niet in de problemen geraken is het dan ook nodig om bij inkrimping rekening te houden met wat op lange termijn gewenst is.

3 Ssc in opkomst meeste samenwerking op HR (binnen bedrv.)
shared service center: begint met een idee/doel/missie/visie shared service vaak een vergaande (rechts)vorm van samenwerking Samenwerking vaak alleen informeel (netwerken) en/of basis van overeenkomsten/ contracten  zie mobilieitsnetwerken vaak icm met vacaturebanken uitwisseling van personeel (mobiliteit), werving en selectie, administraties

4 Welke zaken komen voorbij?
Uitgangspunten personeelsbeleid ssc overeenstemming op hoofdlijnen (gelijkschakeling) arbeidsvoorwaarden nieuwe organisatie of niet? aansluiting CAR-UWO overleg (B)OR/(B)GO Sociaal plan (fysieke) plaatsing van medewerkers (functies) hoe ga je om met verschillen? Is het slechts samen uitvoeren van taken of overheveling van taken naar een nieuwe organsiatie Er kan ook voor gekozen worden om alleen de standplaats te wijzigen, medewerkers houden dan eigen arbeidsvoorwaarden. Car – uwo aansluitingsovereenkomst: dan ben je gehouden alle wijzigen te volgen. Je kan ook car-uwo volger, dan ben je niet gebonden de wijzigingen te volgen (ja, tenzij) Plaatsing : krimpen vorming (nieuwe) functies, keuze voor functiewaarderingssyteem. welke gevolgen voor de arbeidsplaatsen?

5 “”Wat niet uit het hart komt, raakt een ander hart niet.
SSC Rijswijk – Delft “”Wat niet uit het hart komt, raakt een ander hart niet.

6 SSC Rijswijk – Delft Samenwerking bedrijfsvoering
Financiën, P&O, Communicatie, ICT, Juridische zaken, Facilitair Rijswijk 130 fte, Delft 300 fte Eindresultaat Shared Service Center per (Gezamenlijke bestuurlijke opdracht)

7 SSC Rijswijk – Delft Doelstellingen:
- Efficiency, kleinere organisatie Verbeteren van de kwaliteit Verminderen van de kwetsbaarheid Verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt

8 SSC Rijswijk – Delft

9 SSC Rijswijk – Delft

10 SSC Rijswijk - Delft Verkenningsfase Resultaten:
Uitdagende verkenningsrapporten Draagvlak bij de medewerkers Richtinggevende conclusie Vervolgvragen

11 Stellingen Een Shared Service Center levert geen bezuinigingen op
Beleid en advies zijn aard en nagelvast verbonden aan de moederorganisatie Een Shared Service Center komt pas echt van de grond als het in één apart gebouw gehuisvest is. De slagingskans is het groots bij de samenwerking tussen een klein aantal partijen

12 Tot slot En kijk/leer van de ervaringen van andere gemeenten:
Zie voor praktijkvoorbeelden en meer.


Download ppt "Intergemeentelijke samenwerking en HR"

Verwante presentaties


Ads door Google