De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”

2 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Netwerking & Organisatieontwikkeling Intern kwaliteitsnetwerk Stad Gent Patrick Van Hamme en Ingeborg Maes

3 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Intern kwaliteitsnetwerk Stad Gent 1.Missie van de Stad Gent 2.Ontstaan en evolutie 3.Rol van de kwaliteitscoördinator 4.Het intern kwaliteitsnetwerk of kwaliteitsforum 5.Meerwaarde 6.Knelpunten 7.Conclusie

4 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Missie Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving.

5 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Ontstaan en evolutie Reorganisatie in departementen en toebedeling van 7 “rollen” departementsoverstijgende taken waarbij éénvormigheid wordt betracht met als doel ondersteuning te bieden aan het departemensthoofd en directieteam. Rollen: Financiën Facility Management Communicatie Overheidsopdrachten Kwaliteitszorg Personeel & Organisatie ICT

6 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Rol van de kwaliteitscoördinator Coördineert kwaliteitsprojecten Volgt concrete acties en voortgang op Neemt initiatief om kwaliteitsacties op te starten Verleent advies ivm kwaliteitsprojecten Maakt kwaliteitsactieplan op Rapporteert over kwaliteitsprojecten Werkt ook mee aan departementsoverschrijdende kwaliteitsprojecten

7 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Kwaliteitsforum Alle kwaliteitscoördinatoren + de ondersteunende dienst (d.i. het programma strategische planning en kwaliteitszorg) Opgestart in 2003 Maandelijkse bijeenkomsten op initiatief van het programma SP en KWZ Internet platform (eRoom Kwaliteitsforum) Jaarlijkse kwaliteitsactieplannen Recent: organisatiebreed programma Kwaliteitszorg

8 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Meerwaarde Intern: op niveau van de dienst, het departement en de stad Extern: door deelname aan netwerken op basis van specifieke ervaringen  door communicatie en benchlearning op diverse niveaus ontstaat een dynamiek in de organisatie met hetzelfde doel: streven naar uitmuntendheid.

9 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Knelpunten Om de dynamiek erin te houden dient er permanent aandacht besteed te worden aan: Goed verzorgd communicatiebeleid (intern en extern) Gepaste vorming voor alle medewerkers die met IKZ bezig/begaan zijn Overleg met aandacht voor de individuele noden van de kwaliteitscoördinatoren

10 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Conclusie Duidelijke rolbeschrijvingen + Ondersteunende dienst = Fundamenten voor een dynamisch netwerk

11 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober Contactgegevens Programma Strategische Planning en Kwaliteitszorg Departement Stafdiensten - Stad Gent Patrick Van Hamme Directeur-manager Tel: Ingeborg Maes Adjunct van de directie Tel:


Download ppt "Samenwerken om te verbeteren “Netwerking als middel voor organisatieontwikkeling”"

Verwante presentaties


Ads door Google