De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van de communicatiestrategie OMDH 2013 - 2016 April 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van de communicatiestrategie OMDH 2013 - 2016 April 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van de communicatiestrategie OMDH 2013 - 2016 April 2015

2 Leeswijzer Per onderwerp in de tekst van de originele communicatiestrategie 2013 – 2016 staat in het groen de evaluatie. De conclusie van de evaluatie staat op sheet 12. 2

3 Uitgangspunten communicatiestrategie Toekomstvisie ODMH: om de ODMH een plaats te geven als ‘sterk merk’ is het volgende bereikt in 2016: –Alle stakeholders kennen en onderschrijven de missie en visie van de ODMH; –De ODMH is aantrekkelijk om voor te werken; –Medewerkers zijn trots om bij de ODMH te werken. De missie en visie ODMH (zie bijlage) De ODMH is een sobere en doelmatige dienst. 3

4 Strategie positionering

5 Strategie positionering I Versterking reputatie bij stakeholders Stakeholders centraal Opdrachtgevers: Voor de opdrachtgevers organiseert de ODMH ‘voeten in de klei’-dagen voor bestuurders en raden en Staten. De ODMH houdt drie maal per jaar klanttevredenheidsgesprekken met de deelnemers over de totale dienst. Afdeling expertise houdt op productniveau klanttevredenheidsgesprekken met de opdrachtgever. ODMH is alert op risico's, deze worden direct kortgesloten met de opdrachtgevers. Bedrijven: In 2015 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden bij de klanten van BWT- vergunningverlening. Ondernemers worden geïnformeerd over veranderende wet- en regelgeving. Algemeen: De website is in 2014 geactualiseerd en heeft een indeling conform de stakeholders, t.w.: inwoners, ondernemers, opdrachtgevers. Informatievoorziening kan beter en meer op maat. 5

6 Strategie positionering I Versterking reputatie bij stakeholders Eenduidig consistent verhaal Kernboodschappen per belangrijke stakeholder zijn opgesteld in 2014. De kernboodschappen worden on alle uitingen gebruikt, zo ook in de correspondentie van de ODMH zoals (her)controlebrieven, adviezen, brief over tekortkoming). Een aantal opdrachtgevers vindt de kernboodschap aan het begin van de brieven te uitgebreid. Dit wordt nog nader besproken en uitgewerkt. 6

7 Strategie positionering I Versterking reputatie bij stakeholders Focus Vastgestelde onderwerpen waar meer communicatie op wordt ingezet: Bodemspecialismen, Agrarische sector (landbouw, veeteelt en (glas)tuinbouw), Ruimtelijke Ordening en Milieu, Bouw en woningtoezicht, Asbest, Duurzaamheidsprojecten en Zwemwatertaken. Deze doelstelling nog niet gehaald. Extra communicatieve inzet op de speerpunten krijgt vanaf deze evaluatie meer aandacht via de lijn door het o.a. op te nemen in afdelings- of teamplannen. 7

8 Strategie positionering II Versterking reputatie bij stakeholders Georkestreerde communicatie Ontwikkelen van een sturingsinstrument: ODMH-brede communicatiekalender waardoor alle uitingen en activiteiten en bijbehorende kernboodschappen op elkaar worden afgestemd. Er is een communicatiekalender ontwikkeld  zie volgende sheet. De kalender kan nog beter worden ingevuld, nu wordt het vaak naderhand of kort vooraf aan de activiteit ingevuld. Dit heeft als gevolg dat er minder wordt gestuurd dan mogelijk zou kunnen zijn. 8

9 9

10 Strategie positionering II Versterking reputatie bij stakeholders Aansluiten bij actualiteiten, initiatieven en uitingen van gemeenten en PZH. Daar waar mogelijk en met name op projectbasis gebeurt dit. Het kan actiever en meer. E.e.a. afhankelijk van aanwezige inzet. Opdrachtgevers ervaren dat we er Van en Voor zijn. Proactief aanbieden van communicatieadvies en -middelen aan opdrachtgevers. De communicatieadviseurs van de ODMH en deelnemende partijen weten elkaar te vinden en werken goed samen. Waar mogelijk coördineert de ODMH de woordvoeringslijnen. Verder worden milieucoördinatoren, regieambtenaren en bestuurders worden direct geïnformeerd over relevante zaken. ODMH-ers krijgen training in het bevorderen van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 10

11 Conclusie

12 Bij de vorming van de OMDH in juli 2012 was er geen communicatiestrategie, geen plan van aanpak en geen infrastructuur. Er zijn dus flinke stappen gezet in twee jaar tijd, zeker gezien de inzet in fte voor corporate communicatie (0,5 senior en 0,5 medior). Maar de ODMH is er nog niet. Conform de toekomstvisie is ODMH in 2016 een sterk merk, kennen en onderschrijven alle stakeholders de missie en visie van de ODMH. Om dat te realiseren is de communicatiestrategie en plan van aanpak opgesteld in 2013. De ODMH is dat sterke merk nog niet. Met deze evaluatie zijn een aantal aandachtspunten geïdentificeerd om de doelstelling in 2016 te kunnen bereiken. 12

13 Belangrijke aandachtspunten Kernboodschappen en gebruik ervan bespreken in de commissie inhoud. Meer communicatieve inzet op de speerpunten. De communicatiekalender actiever invullen. Meer aansluiten bij actualiteiten, initiatieven en uitingen deelnemers. Medewerkers ODMH krijgen training in het bevorderen van politiek-bestuurlijke sensitiviteit, klantgerichtheid waaronder (telefonische) bereikbaarheid en inlevingsvermogen. 13

14 Bijlage

15 Stakeholders Opdrachtgevers gemeenten en PZH als eigenaren (verantwoordelijk voor de dienst) als opdrachtgever PS Zuid-Holland en de raden van regiogemeenten Klanten Bedrijven (milieu-relevante) Bouwlocaties Inwoners van regio Midden-Holland Medeoverheden Brandweer, politie, waterschappen, sociale recherche, belastingdienst, stadstoezicht, GGD, Veiligheidsregio’s, RUD’s, Rijk. NGO’s en intermediairs brancheverenigingen, belangenorganisaties en media 15

16 Missie ODMH 2016 De Omgevingsdienst Midden-Holland is een toonaangevende organisatie die bijdraagt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De ODMH voert daartoe (wettelijke) taken uit op het gebied van milieu en bouw- en woningtoezicht in opdracht van de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. De dienst is van en voor zijn deelnemende partijen en is de rechterhand van de deelnemers bij de ontwikkeling van beleid. 16

17 Visie ODMH 2016 De ODMH ontwikkelt zich tot een gebiedsautoriteit in het Groene Hart met een hoogwaardige, innovatieve en betaalbare dienstverlening. We werken samen op relevante beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en water om zo een optimale omgevingskwaliteit te realiseren. De medewerkers van de ODMH zijn deskundig, klantgericht, betrouwbaar en werken doelgericht. 17


Download ppt "Evaluatie van de communicatiestrategie OMDH 2013 - 2016 April 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google