De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkennende Impactanalyse Cees van Westrenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkennende Impactanalyse Cees van Westrenen"— Transcript van de presentatie:

1 Verkennende Impactanalyse Cees van Westrenen

2 Verkennen: impact regelgeving/AMvB’s voorbereiding op invoering
Doelgroepen Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Thema’s Organisatie Werkprocessen Medewerkers Informatie en ICT Planning

3 Resultaten algemeen Overheden zijn zich steeds meer bewust van de veranderingen die komen met invoering Omgevingswet. Omgevingswet is vervolg op al ingezette ontwikkelingen, maar legt de lat hoger. Bijna alle partijen zijn gestart met nadenken over de implementatie binnen eigen organisatie. Door de Omgevingswet is intensievere samenwerking nodig tussen organisaties op het gebied van planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Niet-overheden: zien vooral grote opgave in verandering van cultuur bij overheden.

4 Discussie

5 Organisatie De bedoeling van de Omgevingswet is dat vooral de samenleving aan zet is en dat de overheid participeert.

6 Medewerkers Een gelijke informatiepositie overheid-samenleving vraagt om toegankelijkheid van regelgeving voor inwoners en ondernemers, waar mogelijk zonder tussenkomst van professionals.

7 Werkprocessen Werken met de Omgevingswet leidt tot verschuiving van de uitvoering van overheid naar de samenleving en vergaande uniformering van werkprocessen.

8 Informatie en ICT De ontwikkelingen in de samenleving gaan te snel voor de overheidsinformatievoorziening

9 Vervolg De aanbevelingen uit de impactanalyse gebruikt voor nadere vormgeving van: nadere wet- en regelgeving implementatie

10 Welke stappen kunt u al zetten?
Programmamanager aanstellen met voldoende mandaat Team samenstellen en kennis opbouwen binnen team Impactanalyse op organisatie niveau Bestuurlijke ambitie vaststellen - zoek uw partners in de keten en de regio en bepaal ambitie Budget reserveren (budget afhankelijk van ambitie) Stakeholdersanalyse opstellen en samenwerken

11 Rapport verkennende impactanalyse


Download ppt "Verkennende Impactanalyse Cees van Westrenen"

Verwante presentaties


Ads door Google