De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m.b.t. Vergunningverlening en Handhaving Rex Verkaik 8 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m.b.t. Vergunningverlening en Handhaving Rex Verkaik 8 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m.b.t. Vergunningverlening en Handhaving Rex Verkaik 8 november 2007

2 OVH  In 2001 gestart; in 2005 weer nieuw leven ingeblazen  Aanleiding: aankondiging nieuwe wetgeving  Deelnemers: Afdelingshoofden, UvW, gasten

3 OVH  4 bijeenkomsten per jaar, voorbereid door agendacommissie  Doel: Uitwisseling kennis / ervaringen Uitwisseling kennis / ervaringen Bespreken knelpunten / nieuwe ontwikkelingen Bespreken knelpunten / nieuwe ontwikkelingen Bedenken oplossingen / denkrichtingen Bedenken oplossingen / denkrichtingen Stimuleren samenwerking Stimuleren samenwerking

4 Werkgroepen OVH  Werkgroep Extern Hoe spelen we als afdelingshoofden V&H zo goed mogelijk in op de vele externe ontwikkelingen? Hoe spelen we als afdelingshoofden V&H zo goed mogelijk in op de vele externe ontwikkelingen?  Werkgroep Intern Wat betekenen deze ontwikkelingen voor management en medewerkers? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor management en medewerkers?  Werkgroep ICT Hoe spelen we in op de snelle digitalisering rond vergunningverlening en handhaving? Hoe spelen we in op de snelle digitalisering rond vergunningverlening en handhaving?

5 Werkgroep Extern (olv Ton Boer, Waterschap Aa en Maas)  Omgevingsvergunning: Waterschappen krijgen een andere rol, nl. van bevoegd gezag naar alleen een adviserende rol! (→ andere competenties nodig) Waterschappen krijgen een andere rol, nl. van bevoegd gezag naar alleen een adviserende rol! (→ andere competenties nodig) Onze strategie: Samenwerking zoeken Samenwerking zoeken Dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) sluiten Dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) sluiten advies...

6 Werkgroep Intern (olv Joost Leer, Waterschap Rijn en IJssel)  Waterwet (keur, grondwater, handhaving, directe - en indirecte lozingen) Bescherming waterkeringen en watersystemen blijft belangrijke taak van waterschappen Bescherming waterkeringen en watersystemen blijft belangrijke taak van waterschappen Integrale taakuitoefening Integrale taakuitoefening Meer uniformering nodig Meer uniformering nodig Aansluiten bij professionalisering (bijv. functiescheiding) Aansluiten bij professionalisering (bijv. functiescheiding) Handhaving: veel ontwikkelingen afhankelijk van externen (afstemmen met gemeenten / provincies) Handhaving: veel ontwikkelingen afhankelijk van externen (afstemmen met gemeenten / provincies)

7 Werkgroep Automatisering / ICT (olv Marion Thijssen De Stichtse Rijnlanden)  Wacht op landelijke ict-oplossingen, die begin 2008 gereed komen  Lever bijdrage aan bemensing van ict-project van het Waterschapshuis  Gebruik kennis van i-teams van het Waterschapshuis  Reserveer geld voor aanschaf / implementatie  Regel zelf de backoffice en scanapparatuur

8 Nieuwe thema’s  Implementatie activiteiten AMvB  Implementatie vergunningverlening grondwateronttrekkingen  Actieve bijdrage leveren aan Waterschapshuis  Vooral: versterking onderlinge samenwerking versterking onderlinge samenwerking meer sturen op uniformering meer sturen op uniformering Activiteiten amvb

9 Veel succes bij de verdere professionalisering!


Download ppt "Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m.b.t. Vergunningverlening en Handhaving Rex Verkaik 8 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google