De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m. b. t

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m. b. t"— Transcript van de presentatie:

1 Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m. b. t
Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m.b.t. Vergunningverlening en Handhaving Rex Verkaik 8 november 2007 Goedemorgen, Wie ben ik? Rex Verkaik Waterschap De Dommel. Hoofd van de afdeling V en H bij Waterschap De Dommel. Eergister gevraagd om deze presentatie over te nemen

2 OVH In 2001 gestart; in 2005 weer nieuw leven ingeblazen
Aanleiding: aankondiging nieuwe wetgeving Deelnemers: Afdelingshoofden, UvW, gasten Officiele naam: Overlegorgaan Vergunningverlening en handhaving Waterschappen. Vandaar de afkorting OVH> In praktijk wordt ook wel de afkorting LHO gebruikt voor Landelijk Hoofden Overleg. Destijds, januari 2001 was de oprichtingsvergadering, wilde de werkgroep Vergunningen van de Unie van W. de relatie met de achterban versterken en hebben de werkgroepleden: Willem van der Heeden, Pia Eckstein en Frans van Baardwijk besloten om landelijke bijeenkomsten te gaan organiseren!!

3 OVH 4 bijeenkomsten per jaar, voorbereid door agendacommissie Doel:
Uitwisseling kennis / ervaringen Bespreken knelpunten / nieuwe ontwikkelingen Bedenken oplossingen / denkrichtingen Stimuleren samenwerking 4 bijeenkomsten, meestal in Houten 2 algemeen karakter: ontwikkelingen, management vraagstukken 1 specifiek voor het thema vergunningverlening. 1 specifiek voor het thema handhaving Agenda commissie bestaat uit: Egbert van ‘t Oever (Vallei & Eem voorzitter) Willy Keizer (ZZL) Ikzelf Rex Verkaik En secretaris Willem van der Heeden. En we hebben nog een vacature…. Ambitie: Onderlinge samenwerking verder versterken. Lijkt ook een noodzaak door de verdere digitalisering op gebied van vergunningverlening. Daarover is in 2007 ook nagedacht binnen de OVH door drie werkgroepen. Om efficiencywinst te bereiken

4 Werkgroepen OVH Werkgroep Extern Werkgroep Intern Werkgroep ICT
Hoe spelen we als afdelingshoofden V&H zo goed mogelijk in op de vele externe ontwikkelingen? Werkgroep Intern Wat betekenen deze ontwikkelingen voor management en medewerkers? Werkgroep ICT Hoe spelen we in op de snelle digitalisering rond vergunningverlening en handhaving? Dit voorjaar is gestart met deze drie werkgroepen met de opdracht om na de zomer met een advies te komen. Op 27 september hebben de drie werkgroepen hun resultaten gepresenteerd. Ik wil in het kort de resultaten hier samenvatten.

5 Werkgroep Extern (olv Ton Boer, Waterschap Aa en Maas)
Omgevingsvergunning: Waterschappen krijgen een andere rol, nl. van bevoegd gezag naar alleen een adviserende rol! (→ andere competenties nodig) Onze strategie: Samenwerking zoeken Dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) sluiten advies... Samenwerking om tot dvo’s te komen loopt nog traag: -provincie Utrecht is goed bezig. Heeft bijna concepten gereed. Uniformering nodig: er komen algemene regels voor de Keur Er komt een digitaal e-formulier landelijk (waterschapshuis) Maakt het noodzakelijk om te uniformeren.

6 Werkgroep Intern (olv Joost Leer, Waterschap Rijn en IJssel)
Waterwet (keur, grondwater, handhaving, directe - en indirecte lozingen) Bescherming waterkeringen en watersystemen blijft belangrijke taak van waterschappen Integrale taakuitoefening Meer uniformering nodig Aansluiten bij professionalisering (bijv. functiescheiding) Handhaving: veel ontwikkelingen afhankelijk van externen (afstemmen met gemeenten / provincies) In de notitie zijn voor de 5 onderwerpen de gevolgen zo goed mogelijk ingeschat . Interessant om te lezen. Globaal kan ik de volgende hoofdlijn eruit halen.

7 Werkgroep Automatisering / ICT (olv Marion Thijssen De Stichtse Rijnlanden)
Wacht op landelijke ict-oplossingen, die begin 2008 gereed komen Lever bijdrage aan bemensing van ict-project van het Waterschapshuis Gebruik kennis van i-teams van het Waterschapshuis Reserveer geld voor aanschaf / implementatie Regel zelf de backoffice en scanapparatuur Contactpersoon bij waterschapshuis: Richard Gankema. VROM bouwt landelijke voorziening Omgevingsvergunning. Waterschapshuis gaat Watervergunning bouwen die aansluit op (onderdeel is van ) de ”Landelijke Voorziening Omsgevingsvergunning”. OVH haalt de banden aan met het waterschapshuis!!! Wil er meer bovenop zitten!! Het heeft geen zin om zelf losse programma’s te ontwikkelen. Aansluiting zoeken bij landelijke ict-oplossingen is de aangewezen route. (intwis VH is daarbij een goede basis) De OVH hebben inmiddels een drietal mensen geleverd voor het waterschapshuis. HDSR, Hollands Noorderkw., …) I-teams komen langs bij de waterschappen, de e-coordinator van je waterschap weet ervan. Je moet wel je eigen zaken op orde maken intern

8 Nieuwe thema’s Implementatie activiteiten AMvB
Implementatie vergunningverlening grondwateronttrekkingen Actieve bijdrage leveren aan Waterschapshuis Vooral: versterking onderlinge samenwerking meer sturen op uniformering Activiteiten AMvB: nog vacature (bemensing is lastig) Grondwater: Ga ikzelf (Rex) aan trekken 3 mensen geleverd aan Waterschapshuis die bijdragen aan de “Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning” die is incl. waterwetvergunning!!!! Activiteiten amvb

9 Veel succes bij de verdere professionalisering!


Download ppt "Initiatieven Landelijk Hoofdenoverleg m. b. t"

Verwante presentaties


Ads door Google