De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen Marieke van Ginkel 26-2-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen Marieke van Ginkel 26-2-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen Marieke van Ginkel 26-2-2013

2 AANLEIDING

3 Inleiding Regiegroep 31 oktober jl.: positieve evaluatie ZvdT vanwege het delen van kennis vanuit verschillende domeinen Verzoek om gezamenlijke doe-agenda In praktijk blijkt dit te vroeg Wel behoefte aan kennisdelen

4 Hoe verder?

5 Wat heeft het programma opgeleverd?

6 Gedeelde visie en ambitie Gedeelde ambitie: ‘De regio Noord- en Oost- Groningen is landelijk bekend om haar aanpak waarbij zorg anders georganiseerd is en geleid heeft tot beschikbare, bereikbare en kwalitatief hoogwaardige zorg waarbij mensen langer in hun eigen omgeving blijven wonen’ – Maak burgers zelfredzaam – nieuw burgerschap – Maak burgers bewust van het nut van preventie en hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid – Maak professionals en burgers bewust van de noodzaak van zorg dichtbij – Garandeer betaalbare zorg, samenhangende, kwalitatieve goede en beschikbare zorg

7 Gedeelde aanpak en kennis Gedeelde aanpak: – Participatieve benadering: behoeften burger, patiënt en zorgprofessional centraal stellen en meenemen in ontwikkeling interventies Gedeelde kennis over effectiviteit van interventies: – Leefstijlbevordering jongeren – Bevorderen eHealth & thuistechnologie – De diabetes keten (hoe omgaan met zorgmijders)

8 Resultaten actielijnen ActielijnResultaat Leefstijlinterventies & preventie Kennis gedeeld over effectiviteit interventies, debat wetenschappers en professionals. Zorg dichtbijOverzicht alle ICT projecten wonen, welzijn, zorg. Lessen & successen inzichtelijk. Slimmer organiseren van zorgDiabetes keten: onderzoek naar zorgmijdende diabeet bijna gereed. Input voor interventies professionals. ParticipatieParticipatieve methode als leidraad voor ontwikkelen interventies. Meten is wetenFactsheets per actielijn. Kennis gedeeld over participatieve benadering.

9 Meerwaarde samenwerking Landelijk blijkt Zorg voor de Toekomst voor andere krimpregio’s een voorbeeld – Bestuurders vanuit verschillende domeinen delen kennis over hun initiatieven – Actielijnen uitgewerkt door betrokken organisaties, resulteren in: – Participatieve methode als gedeelde werkwijze Maar: veel ontwikkelingen in regionaal zorglandschap. ZvdT speelt daar als netwerk nog geen rol in.

10 INVENTARISATIE DOE-AGENDA

11 Inventarisatie doe-agenda De regionale structuur en samenstelling regiegroep roepen vragen op: – Behoeften aan samenwerken op lokaal of sub-regionaal niveau – Delen van kennis in ander verband dan Noord- en Oost- Groningen en minder frequent

12 Inventarisatie doe-agenda Concretisering van de visie vraagt om 1. samenwerking op basis van organisatie-belangen 2. eigenaarschap voor het project Stakeholders willen kennis en netwerk gebruiken en samenwerking zelf vormgeven Gezien de ingrijpende veranderingen in het zorglandschap, is het nog te vroeg voor samenwerking op de schaal van Zorg voor de Toekomst

13 Conclusie Huidige behoeften van de deelnemers liggen in de sfeer van kennis delen en informatie uitwisselen Programmaleider geeft opdracht terug aan ZIF, als neutraal platform om kennis te delen Alle opgedane kennis binnen het programma en actielijnen is te vinden op de website

14 Advies 1.Behoud de gedeelde ambitie en blijf met regelmaat informatie uitwisselen over de verschillende initiatieven vanuit de verschillende domeinen 2.ZIF kan het programma blijven verbinden aan andere (nationale en internationale) netwerken en programma’s, zodat rol van het gebied als voorbeeldregio in de toekomst kan worden benut


Download ppt "Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen Marieke van Ginkel 26-2-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google