De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Samenwerking in de keten Toegevoegde waarde of illusie ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Samenwerking in de keten Toegevoegde waarde of illusie ?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Samenwerking in de keten Toegevoegde waarde of illusie ?

2 2 Aanleiding Keten- en sectoruitdagingen - Zorgen over beschikbaarheid duurzame arbeidscapaciteit - Verbeterpotentieel in de keten Visie ontwikkeling Enexis m.b.t. samenwerking met partijen in de keten  Aannemersbeleid Essentie van de strategie is partnership Partnership = gezamenlijkheid en co-creatie Gezamenlijk overgaan tot concretisering van de strategie

3 3 Doel samenwerking Integrale aanpak van de ketenuitdagingen door kennis, kunde en ervaring van betrokken partijen te delen en optimaal te benutten Realiseren dat bij veranderingen in processen, systemen en structuren en wijzigingen in regelgeving de impact hiervan voorafgaand aan de besluitvorming en implementatie integraal wordt geanalyseerd en vastgesteld Indien noodzakelijk en reëel het gezamenlijk vaststellen van maatregelen om de nadelige gevolgen van de voor genomen activiteit voor het milieu te voorkomen of te beperken Verdere professionalisering in onderlinge verhoudingen en omgang

4 4 Ervaringen Initiatieven overlegstructuren (CSB, GVR, aannemersplatformen Noord/Zuid) Diverse overlegstructuren (strategisch, tactisch, operationeel, landelijk, regionaal en lokaal) Praten vs. Doen (mandaat binnen kaders) Belangenverstrengeling (individu vs. collectief) Aannemerij vs. koepelorganisaties Discrepantie management business en inkoop Afhankelijkheid vs. gezonde zakelijkheid

5 5 Ervaringen Veelheid aan items, waardoor geen duidelijke samenhang  prioriteitsstell ing Absorptievermogen beperkt bij aannemers in relatie tot veelheid aan items (Financieringsdruk, BEI/VIAG 2010, Wion, Logistieke issues etc.) Verhouding inspanning vs. opbrengsten Partnership vs. huidige aanbestedingstrajecten (combi Friesland, combi Structin) Korte termijn vs. langere termijn (opleiding in relatie tot continuïteit werkenpakket) Discussies vaak op basis van tarief i.p.v. grondoorzaak (bestekissue)

6 6 Suggesties Duidelijke plaats aannemerij in organisatie Enexis Formaliseren overlegstructuur met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Besluitvorming binnen mandaat en kaders Communicatiekalender Regie m.b.t. behandelen belangrijkste issues Prioriteitsstelling te behandelen items Samenhang inkoopactiviteiten en partnership

7 7 Toekomst langdurige duurzame samenwerkingsrelatie en een positief stimuleringsbeleid met een gezond rendement


Download ppt "1 Samenwerking in de keten Toegevoegde waarde of illusie ?"

Verwante presentaties


Ads door Google