De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Couleur locale 1 samenwerking provincie en gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Couleur locale 1 samenwerking provincie en gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 couleur locale 1 samenwerking provincie en gemeenten

2 POL2014 integrale strategische visie op de fysieke omgeving met de status van:  structuurvisie  provinciaal milieubeleidsplan  regionaal waterplan  provinciaal verkeers- en vervoerplan 2

3 3 3 proces: co-creatie – planMER regio’s centraal digitaal fundamenteel andere opgaven focus op uitnodigen en ruimte geven sturen waar nodig

4 POL2014 integrale strategische visie op de fysieke omgeving 4 OMGEVINGSWET-PROOF wat betekent de Omgevingswet voor de aanpak en instrumenten aanpak en instrumenten per thema?

5 5 regionale uitwerkingen 8 thema’s – 3 regio’s wonen bedrijventerreinen kantoren winkels vrijetijdseconomie landbouw energie nationaal landschap Zuid-Limburg

6 6 regionale uitwerkingen 8 thema’s – 3 regio’s POL2014 ambities opgaven principes bestuurs afspraken borging omgevings verordening vertaling gemeentelijk beleid

7 7 aanpak schone stallen in 2025 is elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving ‘nul-emissie’ ammoniak, geur, fijn stof mix van stimuleren en reguleren in een gefaseerde aanpak

8 8 aanpak schone stallen regulerend spoor - vergunningverlening WABO - NB-wet - PAS - bestemmingsplan - omgevingsverordening, hoofdstuk veehouderij en Natura 2000 - programma NSL opgave: komen tot gecoördineerde inzet

9 couleur locale 9 samenwerking provincie en gemeenten


Download ppt "Couleur locale 1 samenwerking provincie en gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google