De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor een veilige en leefbare omgeving. DCMR Milieudienst Rijnmond gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in die provincie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor een veilige en leefbare omgeving. DCMR Milieudienst Rijnmond gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in die provincie."— Transcript van de presentatie:

1 Voor een veilige en leefbare omgeving

2 DCMR Milieudienst Rijnmond gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in die provincie opereren in spanningsveld tussen milieu, ruimtelijke ordening en economie monitoren en bewaken van milieukwaliteit in de regio voor 1,2 miljoen inwoners opgericht december 1971 Voor een veilige en leefbare omgeving

3 Werkgebied Voor een veilige en leefbare omgeving

4 Taken Vier hoofdtaken van de DCMR 1.Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.Monitoring en (data) kennis 3.Advisering 4.Incidenten- en crisisbestrijding Voor een veilige en leefbare omgeving

5 Taken 1.Vergunningverlening, toezicht en handhaving Vergunning in contact tussen bedrijf en omgeving binnen wettelijk kader Proactieve opstelling naar bestaande en nieuwe bedrijven Toezicht en handhaving bij ruim 26.000 bedrijven Voor een veilige en leefbare omgeving

6 Taken 2.Monitoring en (data) kennis Beschikking over uitgebreide milieudata van de regio Rijnmond Expertisecentrum bundelt deskundigheid op het gebied van lucht, geluid, energie, veiligheid en bodem Ontwikkeling naar ‘regionaal planbureau’ Voor een veilige en leefbare omgeving

7 Taken 3.Advisering Deskundigen op het gebied van lucht, geluid, veiligheid, bodem, energie en chemie om regionale bedrijven en overheden te adviseren bij milieuvraagstukken Landelijk advies- en uitvoeringstaken voor onder andere chemie en Brzo (Besluit risico zware ongevallen) Nationaal en internationaal advies ter verbetering van de milieukwaliteit Voor een veilige en leefbare omgeving

8 Taken 4.Incidenten- en crisisbestrijding Lid van de veiligheidsdirectie en -staf van Veiligheidsregio Rotterdam Deelname aan veiligheidsstaf regiogemeenten Chemisch advies en LIOGS (Landelijk Informatie- centrum Ongevallen Gevaarlijke Stoffen) Uitrukdienst 24 uur per dag paraat Voor een veilige en leefbare omgeving

9 Meldkamer Ongeveer 21.000 meldingen per jaar van bewoners over stank, stof, geluid en bodemverontreiniging Dag en nacht bereikbaar Meldingen van bedrijven over bijzondere voorvallen en incidenten CIN-melding waarborg voor gezamenlijk optreden hulpdiensten (CIN = centraal incidenten nummer) Voor een veilige en leefbare omgeving

10 Bedrijvenbestand Bedrijvenbestand circa 27.599 (2013) InrichtingenGemeentelijkProvinciaalVVGBTotaal Vergunningplichtig586230118934 Meldingplichtig17.8804417.924 Niet meldingplichtig8.73298.741 Totaal27.19828311827.599 Voor een veilige en leefbare omgeving

11 Bestuur en aansturing Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Directeur Voor een veilige en leefbare omgeving

12 Organisatie Circa 500 medewerkers Vier afdelingen: Bedrijfsvoering Gemeenten en MKB Haven en Industrie Expertisecentrum: bundeling van specialistische taken geluid, lucht, energie, bodem, ruimtelijke ordening en veiligheid Voor een veilige en leefbare omgeving

13 Organisatiestructuur Voor een veilige en leefbare omgeving

14 Financiering Herkomst geldbronnen 2014: circa € 58.900.000 Regiogemeenten € 9.900.000 Gemeente Rotterdam € 19.500.000 Provincie Zuid-Holland € 25.000.000 Overige projecten € 4.500.000 Voor een veilige en leefbare omgeving

15 Relatie Havenbedrijf Rotterdam Industrie: advisering bij (voornemen tot) vestiging nieuwe bedrijven Scheepvaart -Incidentenbestrijding -Bestrijding milieuhinder zoals luchtemissie →Duurzame haven Voor een veilige en leefbare omgeving

16 Ontwikkelingen Omgevingsbeleid Veiligheidsregio Expertiseontwikkeling Eén-loketfunctie Klimaatbeleid Voor een veilige en leefbare omgeving

17 Contact Milieumeldingen via meldkamer DCMR 0888 – 333 555 of www.dcmr.nl/milieuklacht DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam www.dcmr.nl Voor een veilige en leefbare omgeving


Download ppt "Voor een veilige en leefbare omgeving. DCMR Milieudienst Rijnmond gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in die provincie."

Verwante presentaties


Ads door Google