De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieu en veiligheid bij Odfjell

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieu en veiligheid bij Odfjell"— Transcript van de presentatie:

1 Milieu en veiligheid bij Odfjell
Maarten de Hoog Hoofd Haven en Industrie

2 Bevoegdheidsverdeling
Leefbaarheid en veiligheid omgeving: Wabo (wet milieubeheer): Provincie of gemeente via de DCMR Werknemers veiligheid: Inspectie SZW Brandpreventie en bestrijding: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheid werknemers en omgeving: Besluit Risico Zware Ongevallen 1999 DCMR/Inspectie SZW/VRR Veiligheid omgeving: PGS-richtlijnen in vergunning DCMR Openbare orde en veiligheid: burgemeester

3 Toezicht en Handhaving
Vergunning Wabo BRZO (is vorige keer thema Klankbordgroep geweest) Algemene regels Inspecties door de DCMR, VRR en Inspectie SZW Handhavingsinstrumenten PZH Aanschrijving Dwangsom Bestuursdwang Proportionaliteit in toepassing Strafrecht (OM) o.a. bij verwijtbaarheid, onomkeerbare gevolgen, ernstige effecten

4 Odfjell 2011 Butaan incident 2011 Benzeenmetingen 2011 BRZO-inspectie met slechte resultaten 2012 BRZO-inspectie met slechte resultaten

5 Butaan-incident In augustus 2011 wijst anonieme bron de DCMR op ontsnapping 200 ton butaan Oorzaak is fout in proces butaniseren Lekkage 14 dagen geduurd Odfjell meldt niet aan de DCMR Vertrouwen geschaad, dwangsom niet melden Melden is cruciaal in relatie bedrijf met zijn omgeving

6 Benzeenmetingen In Rijnmond wordt voldaan aan wettelijke grenswaarde Hoge emissiepieken op meetpunten Nader onderzoek naar bronnen. Bij 3 bedrijven met benzeenopslag metingen met innovatief laser systeem in zomer 2011 met medewerking bedrijven Ook onderzoek scheepvaartemissies Odfjell scoort slechter dan anderen Inspectie SZW heeft zorg voor werknemersveiligheid: stillegging Plan van aanpak Odfjell voor terugdringen benzeenemissies

7 Resultaten Odfjell proactiever in melden Uitvoering PvA benzeen (tanks, DVS 1 uit bedrijf, risico’s DVS 4 onderkend) Odfjell geeft prioriteit aan veiligheid en milieu Investeringen gepland en in uitvoering Dampverwerking Aanpassingen n.a.v. ‘Buncefield’ Odfjell heeft VOS-camera aangeschaft, versterking organisatie en verandering cultuur Overheid handhaaft strikt op overtredingen Uit inspecties blijkt geen acuut gevaar Bij BRZO-bedrijf per definitie risico’s Bedrijf moet risico’s aantoonbaar beheersen

8 Handhaving Dwangsommen Niet melden Pva benzeen BRZO Butaniseren van benzine Twee inningen Eisen Inspectie SZW Wekelijks Inspectie met o.a. VOS-camera VOS-camera meet VOS-emissies, maar niet specifiek en niet kwantitatief

9 En als het misgaat….. Scenario’s gaan uit van beperking incident tot tank of tankput Stationaire voorzieningen bij bedrijf Inzet gezamenlijke brandweer Industriële brandbestrijdingspool

10 Vervolg Odfjell doordrongen van noodzaak verbeteringen hardware organisatie cultuur Bij acuut gevaar beperkingen en/of stillegging

11 Media en politiek RTV Rijnmond, AD, butaan, benzeen, onderhoud EenVandaag Gemeenteraad Rotterdam en regiogemeenten Tweede Kamer Provinciale Staten Relatie met benzeenpieken meetnet (Omtzigt) Bezoeken aan Odfjell

12 Benzeenpieken Kankerverwekkende stof waarvoor wettelijke norm en minimalisatiebeleid geldt: hoe minder hoe beter Mogelijke bronnen: industrie waar wordt gewerkt met benzeenhoudende producten door schepen die ruimen luchten waar benzeenhoudende producten in opgeslagen waren door verbrandingsmotoren van (vracht)auto's In meetnet kortdurende verhogingen waarden benzeen Blijven binnen normen concentraties buitenlucht Vanwege minimalisatieplicht: van belang bron te vinden DCMR werkwijze: signaleren piek en onderzoek Bron gevonden: emissies stoppen/beperken, herhaling voorkomen

13 Benzeenconcentraties Rijnmondgebied

14 Veiligheid bij bedrijven 1/2
Meest intensief toezicht bij bedrijven met de grootste risico’s voor veiligheid en milieu Veiligheid is en blijft verantwoordelijkheid van bedrijven Overheid controleert en handhaaft Binnenkort aangekondigde en onaangekondigde inspecties op onderhoud aan installaties door de DCMR Derden kunnen anoniem melden bij de DCMR of Meld Misdaad Anoniem waar de DCMR mee samenwerkt

15 Veiligheid bij bedrijven 2/2
Onderzoek door TNO naar veiligheidsmentaliteit bij 3 bedrijven uit 4 branches. Selectie bedrijven DCMR met Deltalinqs Resultaten na zomer Initiatief DCMR overleg bedrijven, onderhoudsbedrijven en de DCMR over rol en verantwoordelijkheid onderhoudsbedrijven in signaleren en melden tekortkomingen bij bedrijven

16 Naleving BRZO en PGS-15 in Rijnmondgebied
Inspectie ILenT toetst of PGS-15 richtlijn goed is nageleefd Inspectie IlenT toetst of voldoende is gehandhaafd op overtredingen op BRZO Resultaat dit voorjaar bekend Wordt in Tweede Kamer besproken Aandachtsbedrijven in het Rijnmondgebied op naleving BRZO en PGS-15


Download ppt "Milieu en veiligheid bij Odfjell"

Verwante presentaties


Ads door Google