De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onbekend maakt onbemind De Milieudienst Midden-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onbekend maakt onbemind De Milieudienst Midden-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Onbekend maakt onbemind De Milieudienst Midden-Holland

2 Voor wie? De Milieudienst Midden Holland voert voor 13 gemeenten rond Gouda, waaronder Waddinxveen, de milieutaken uit. Medewerkers zijn ambtenaren van de gemeente

3 Een indruk Gebied omvat 240.000 inwoners in 13 gemeenten 9000 bedrijven Milieudienst: 80 medewerkers Jaarlijks 1400 controles 150 vergunningen verleend

4 Wat doen we? Controles op grond van de Wet Milieubeheer Vergunningverlening op grond van de Wet Milieubeheer Geluid en Bodemtaken Milieueducatie Beleidsondersteuning

5 Heeft iedereen een vergunning nodig?? Nee, bepaalde bedrijven vallen onder een soort algemene vergunning, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Een melding volstaat dan

6 Wat merkt u ervan? De Milieudienst komt bij u langs! Afhankelijk van de omvang/milieubelasting van het bedrijf elke 10, 5, 2, 1 jaar Vergunningen aanvragen/meldingen doen

7 Werkwijze Handhaving Landelijk bepaald!!! (Aangekondigde) controle (40% voldoet) Aanschrijving Hercontrole (98% voldoet) Voornemen dwangsom Dwangsom (ca 30 per jaar)

8 Taken bodem Beoordeling bodemonderzoeken Handhaving Bodeminformatie verstrekken Bedrijvenregeling (subsidie op saneren van oude bodemverontreiniging) www.bodemcentrum.nl

9 Taken geluid Toetsen aan Wet geluidhinder Toetsen akoestische rapportages Toetsen en controleren Bouwbesluit Advisering bij Ruimtelijke Ordening Beheer gezoneerde terreinen Horecacontroles, geluidsmetingen Verlenen ontheffingen (APV) Behandelen geluidsklachten

10 Taken lucht Toetsen aan Besluit luchtkwaliteit Uitvoering Actieprogramma Luchtkwaliteit Opstellen jaarrapportages luchtkwaliteit

11 Ontwikkelingen (1) Activiteiten AMvB: Algemene regels voor bepaalde activiteiten i.p.v. bepaalde typen bedrijven Veel minder vergunningen nodig

12 Ontwikkelingen (2) Integratie van vergunningenstelsels Eén loket Betere afstemming Integralere handhaving

13 Bekend maakt ook niet bemind Helaas……………


Download ppt "Onbekend maakt onbemind De Milieudienst Midden-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google