De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkennende Impactanalyse Jolanda Verwegen. Verkennen: impact regelgeving/AMvB’s voorbereiding op invoering Doelgroepen Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkennende Impactanalyse Jolanda Verwegen. Verkennen: impact regelgeving/AMvB’s voorbereiding op invoering Doelgroepen Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten."— Transcript van de presentatie:

1 Verkennende Impactanalyse Jolanda Verwegen

2 Verkennen: impact regelgeving/AMvB’s voorbereiding op invoering Doelgroepen Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Thema’s Organisatie Werkprocessen Medewerkers Informatie en ICT Planning

3 Belangrijkste veranderingen -Omgevingsplan i.p.v. bestemmingsplan (breder, meer aan voorkant regelen, decentraal tenzij) -Meer ruimte voor initiatieven: meedenkende overheid, van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’. -Meer bestuurlijke afwegingsruimte door bijvoorbeeld maatwerk(regels), instructieregels en lokale omgevingswaarden. -Ketensamenwerking en kortere procedures, samenwerken achter het loket. -Algemene regels verschuiving van vergunning naar toezicht en handhaving. -Participatie en andere rol voor overheid, initiatiefnemers en belanghebbenden. -Zelfde informatiepositie: bevoegd gezag, initiatiefnemer en belanghebbende hebben straks eenzelfde informatiepositie.

4 Resultaten algemeen Bewustwording komst Omgevingswet groeit, steeds meer projectleiders aangesteld, plannen van aanpak gemaakt. Omgevingswet is vervolg op al ingezette ontwikkelingen, maar legt de lat hoger. Intensievere samenwerking nodig tussen organisaties op het gebied van planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving (ketensamenwerking en integraal werken) Bestuurlijke afwegingsruimte grootste winstpunt maar ook grote uitdaging. Niet-overheden: zien vooral grote opgave in verandering van cultuur bij overheden.

5 Discussie

6 Organisatie Stelling 1. De bedoeling van de Omgevingswet is dat vooral de samenleving aan zet is en dat de overheid participeert.

7 Medewerkers Stelling 2. Omgevingswet vraagt totaal andere competenties van medewerkers.

8 Werkprocessen Stelling 3. Integraal werken betekent een bredere scope, de echte specialist komt minder aan zijn trekken. -Meer afstemmen -Globalere plannen -Belangenafweging

9 Informatie en ICT Stelling 4. Gelijke informatiepositie van overheid, burgers en bedrijven utopie!

10 Vervolg De aanbevelingen uit de impactanalyse gebruikt voor nadere vormgeving van: o nadere wet- en regelgeving o implementatie

11 Welke stappen kunt u al zetten? Bestuurlijke ambitie vaststellen - zoek uw partners in de keten en de regio en bepaal ambitie Programmamanager aanstellen met voldoende mandaat Team samenstellen en kennis opbouwen binnen team Impactanalyse op organisatie niveau (vragenlijst impactanalyse VNG site) Budget reserveren (budget afhankelijk van ambitie) Stakeholdersanalyse opstellen en samenwerken

12 Rapport verkennende impactanalyse http://www.aandeslagmetdeomg evingswet.nl/documenten/rappo rten/2015/12/16/verkennende- impactanalyse


Download ppt "Verkennende Impactanalyse Jolanda Verwegen. Verkennen: impact regelgeving/AMvB’s voorbereiding op invoering Doelgroepen Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten."

Verwante presentaties


Ads door Google