De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Congres Omgevingswet 2014 Omgevingskwaliteit & Omgevingswaarden prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling directeur Nieuwe Markten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Congres Omgevingswet 2014 Omgevingskwaliteit & Omgevingswaarden prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling directeur Nieuwe Markten."— Transcript van de presentatie:

1 0 Congres Omgevingswet 2014 Omgevingskwaliteit & Omgevingswaarden prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling 29 oktober 2014 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

2 integrale omgevingskwaliteit financieel-economische haalbaarheid maatschappelijk draagvlak gebiedsontwikkeling met (investerings-) initiatief Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

3 integrale omgevingskwaliteit is een samenstel van: - kwantitatieve (milieu-)waarden én - ruimtelijke kwaliteit gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde 2 Omgevingskwaliteit en omgevingswaarden Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

4 Afwegingsruimte bij vaststelling omgevingswaarden*: bandbreedte-benadering 3 meer belasting minder belasting binnen de bandbreedte kan het lokaal bestuur zelfstandig besluiten over omgevingswaarden met lokale impact *geluid, geur, risico, stof, trilling, bodem, energie, lokale natuur, etc. bandbreedte Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

5 Afwegingsruimte bij vaststelling omgevingswaarden: bandbreedte-benadering 4 omgevingsvisie formuleert beleidsinzet gebruik bandbreedte, met gebiedsgebonden accenten omgevingsplan legt gebruik bandbreedte vast die kan bij een concrete gebiedsontwikkeling of project beargumenteerd aangepast kan worden Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

6 met hinder-aanvaarding door initiatiefnemers & nieuwe gebruikers in die zin dat nieuwe vestigers geen juridisch verweer kunnen voeren tegen bestaande vergunde bedrijfsactiviteiten voorbeeld: wonen in een havengebied Naam presentatie, Datum5 Hinder-aanvaarding is onontkoombaar

7 Afwegingsruimte bij vaststelling omgevingswaarden*: bandbreedte-benadering 6 meer belasting minder belasting binnen de bandbreedte kan het lokaal bestuur zelfstandig besluiten over omgevingswaarden met lokale impact *geluid, geur, risico, stof, trilling, bodem, energie, lokale natuur, etc. bandbreedte Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

8 Naam presentatie, Datum7 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling in wisselwerking met bandbreedte meer belasting minder belasting bandbreedte omgevingswaarden: ruimtelijke kwaliteit

9 Tijdelijke hogere belasting 8 meer belasting minder belasting tijdelijke hogere belasting programmatische aanpak maar niet zoals het PAS! bandbreedte Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

10 Hoger ambitieniveau kwantitatieve omgevingswaarden 9 meer belasting minder belasting hogere ambitieniveau, bijvoorbeeld: -’experiment’ o.g.v. CH-wet -’excellente gebieden’ voor energienormen onder goedkeuring rijksoverheid en mits ‘lonend’ voor initiatiefnemers bandbreedte Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

11 Eenvoudiger kunnen wij het niet maken……. Naam presentatie, Datum10 bandbreedte tijdelijke hogere belastinghoger ambitie niveau meer belasting minder belasting Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

12 Tot slot: vier kritische aandachtspunten instrumentarium van de Omgevingswet is te ingewikkeld; bij decentrale beslisruimte hoort een passend financieel regiem; groter lokaal belastinggebied is onontkoombaar geen Omgevingswet zonder digitalisering; kritisch pad in termen van tijd, kwaliteit en kosten invoeringstraject: lukt alleen met grootscheepse, grondige aanpak Naam presentatie, Datum11 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

13 Naam presentatie, Datum12 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling NU ZONDER PINGUINS!


Download ppt "0 Congres Omgevingswet 2014 Omgevingskwaliteit & Omgevingswaarden prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling directeur Nieuwe Markten."

Verwante presentaties


Ads door Google