De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie sessie: Wonen: regionale afspraken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie sessie: Wonen: regionale afspraken"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie sessie: Wonen: regionale afspraken
19 juni 2014

2 Waarom regionale samenwerking op het gebied van wonen ?
Ontwikkelingen op Rijk en Provinciaal niveau Gezamenlijk belang regio (samenhang diverse beleidsterreinen, partijen) Woningmarkt is niet alleen een lokale markt, maar ook een regionale markt

3 Hoe wordt vormgegeven aan regionale samenwerking ?
Regio Kop van Noord-Holland gaat een Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma opstellen (KWK). Vertrekpunt is een Regionaal Procesplan met daarin opgenomen een plan van aanpak.

4 Wat is het KWK ? Toekomst en vraaggerichte regionale programmering van woningbouwplannen in de Kop van Noord-Holland Afspraken over soort woningen, waar en wanneer Tot circa 2020 en doorkijk tot 2030 Kwalitatieve invulling op RAP en gaat uit van ‘Onderzoek Vraaggestuurd Bouwen’. Aan tafel: vier gemeenten, marktpartijen, corporaties en Provincie

5 Wat is het KWK ? Belangrijkste elementen:
Verminderen van aanbod van woningbouwplannen: vraag en aanbod in balans Segmentering in typen, prijssegmenten, eigendomsvorm en locaties Sterke relatie met zorgsector, voorzieningen en winkels

6 Waarom het KWK ? Kop is anticipeerregio.
Daarnaast ontgroening, vergrijzing, verdunning en economische crisis Dus veranderende kwantitatieve en kwalitatieve woonwensen

7 KWK in het nieuws

8 Planvoorraad: 6.500 woningen
Waarom het KWK? Momenteel sprake van overaanbod Daarom van aanbod gericht naar vraaggericht Verandering in denken, handelen en financiële modellen op woningmarkt: van groei naar balansdenken Vraag: 3.200 woningen Planvoorraad: woningen

9 Aanpak van het KWK Alle bestaande plannen ( ) scoren we op locatie en product (kernenscan) Groen: aantrekkelijke plannen Geel: goede locatie; matig product Rood: beperkt aantrekkelijk

10 Aanpak van het KWK: kernenscan

11 Aanpak van het KWK: kernenscan
Fictief voorbeeld

12 Wat levert het KWK op ? Kwalitatieve woonprogrammering in Kop
- Regionale conclusies en afspraken - Alle projecten en plannen nieuwbouw tot 2020 en daarna op een rij Eventueel vastgelegd in convenant Overeenstemming tussen gemeenten, provincie, corporaties en marktpartijen Jaarlijkse monitoring

13 Overige acties KWK Andere samenhangende acties op het vlak van wonen, ruimtelijke planning zorg en voorzieningen/winkels Afspraken over het nieuwe regionale programmeringsproces (samenwerking) Aandacht bestaande woningvoorraad Investeren in levensloopbestendig maken van woningen


Download ppt "Presentatie sessie: Wonen: regionale afspraken"

Verwante presentaties


Ads door Google