De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 januari 2013 Leegstand en regionale samenwerking Henk Ovink wnd. DG Ruimte en Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 januari 2013 Leegstand en regionale samenwerking Henk Ovink wnd. DG Ruimte en Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 30 januari 2013 Leegstand en regionale samenwerking Henk Ovink wnd. DG Ruimte en Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 2 30 januari 2013 Nederland verandert – groei is geen gegeven

3 3 Kantoren en Winkels: verschillende problematiek, maar gemeen: -Economische ontwikkelingen -Demografische ontwikkelingen -Ontwikkelingen in voorkeuren consumenten en bedrijven -Kwaliteit en kwantiteit van het aanbod -Onzekere verwachtingen -Verschillende stakeholders met verschillende belangen: beleggers, gebruikers, financiers, werknemers, burgers -Regionale verschillen in problematiek en in oplossingsmogelijkheden Ministerie van Infrastructuur en Milieu 30 januari 2013

4 4 Maatwerk aanpak via regionale allianties -Financiële sector -Beleggers -De Huurders -Gemeenten en Provincies -Het Rijk Voorbeeld: kantorenconvenant van juni 2012 – geen doel op zich maar instrument om elkaar aan te kunnen spreken. Ministerie van Infrastructuur en Milieu 30 januari 2013

5 Nationale overheid: ruimte geven aan maatwerk ruimte voor regionaal maatwerk ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven ruimte voor dynamiek Instrumenten:  Omgevingswet - krimpbestendig  Kennis delen  Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling 5 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 30 januari 2013

6 6 ●Sinds 1 oktober 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen ●Als procesvereiste: in toelichting bij nieuwe ruimtelijke besluiten motiveren hoe afweging t.a.v. ruimtegebruik is gemaakt : is nieuwbouw wel nodig! ●Gericht op alle nieuwe stedelijke voorzieningen: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, woningen Nieuwbouw: Ladder voor Duurzame verstedelijking Ministerie van Infrastructuur en Milieu 6 30 januari 2013

7 De ladder: 3 B’s Behoefte: –Voorzien in behoefte binnen regio (kwalitatief en kwantitief) Binnen of buiten stedelijk: –Kan ruimte worden gemaakt of gevonden binnen bestaand stedelijk gebied Bereikbaar met meerdere modaliteiten: –Nieuwe locatie: dan een locatie die passend is of wordt ontsloten door verschillende vervoerswijzen Ministerie van Infrastructuur en Milieu30 januari 2013 7

8 Hoe verder? Problematiek onder ogen zien – verliezen onontkoombaar Regionaal met partijen rond de tafel Problemen bieden ook weer mogelijkheden Nieuwe concepten, hergebruik, transformatie, sloop Flexibele planning In veel regio’s en gemeenten al veel creativiteit - van goede voorbeelden leren - waar zitten de bottle necks? Organiseren van kennis ontwikkeling 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 30 januari 2013


Download ppt "30 januari 2013 Leegstand en regionale samenwerking Henk Ovink wnd. DG Ruimte en Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google