De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het thema in het Jaar van de Boerderij Herbestemmen Gerard Hendrix projectleider AEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het thema in het Jaar van de Boerderij Herbestemmen Gerard Hendrix projectleider AEN."— Transcript van de presentatie:

1 Het thema in het Jaar van de Boerderij Herbestemmen Gerard Hendrix projectleider AEN

2 Onderwerpen 2003 – 2013 Herbestemmen: de dimensies – Aantallen – Kwaliteit – Kennis – Architectuur – Ruimte en regels – Economie – Maatschappelijk Herbestemmen in het Jaar van de Boerderij

3 Waar ik sta …. Het gewone, biografie van het landschap Zelf doen Omgevingskwaliteit: fysiek & niet-fysiek Kennis + beleving + zorg (©rien de visser) Het Jaar van de Boerderij is geen feestje maar moet iets teweeg brengen en daarna doorgaan

4 Boodschap Jaar vd Boerderij Er verdwijnen boerderijen maar er zijn er nog heel veel Die zijn essentieel voor het aanzien en de leefbaarheid op het platteland We blijven ons inzetten voor behoud-door-ontwikkeling met de mogelijkheden van nu

5 1. Van 2003 - 2013 Omslag in benadering Ruimtelijke Ordening Demografische ontwikkeling Landbouw: doorgroeien of verbreden, stoppen Wat vrijkomt is groter dan eerder Klimaat en energie; duurzaamheid Identiteit

6 2. De dimensies: aantallen In 200191.000 objecten Per dag verdwijnt 1,5 boerderij x 12 jr- 6.000 Over85.000 Daarnaast nog ‘boerderij’x Wederopbouwboerderij8.000

7 Kwaliteit Van object naar omgeving; voorbeeld de ervenconsulent Van ruimtelijke kwaliteit naar omgevingskwaliteit: ruimte, maatschappelijk en duurzaamheid Veel instrumenten ingezet die niet meer werken: Rood voor Rood, Ruimte voor Ruimte

8 Kennis Blijft de grondslag voor omgang met agrarisch erfgoed Niet langer in boeken etc maar ook via nieuwe en sociale media (Twitter-academie) Specialistisch (gebinten) en weinig breed, dwz maatschappelijk, landschap, gebiedsontwikkeling

9 Architectuur Opvatting over welstand en behoud zijn veranderd: meer vrijheid zeker achter de voordeur Met het badwater het kind weggooien? Rood voor Rood heeft ons weinig vernieuwing gebracht: boerderette, catalogus Het regionale accent bij een nieuwe boerderij is te duur. Wat doen we daar aan?

10 Ruimte en regels Van Toelatings- naar Ontwikkelingsplanologie en zelfs Uitnodigingsplanologie Van ‘limitatieve lijst’ naar ….. Plattelandswoning Nieuwe formules zoals knooperven

11 Economie Erfgoed wordt afgerekend op economische bijdrage; je moet het bv toeristisch verkopen Waarde van een agrarisch erfgoed object Andere verdien-mogelijkheden Economische investeringen vinden in de stad plaats

12 Maatschappelijk Wat zijn de gevolgen van al dan niet herbestemmen voor een gebied, een persoon? Zeker nu: een veel grotere verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf De ‘zachte’ kant is veel belangrijker geworden: iedere boerderij, iedereen heeft een verhaal

13 3. Herbestemmen in het JvdB Nieuwe ‘instrumenten’: tijdelijkheid, CPO,.. Koppel boerderijbehoud aan gebieds- en dorpsontwikkeling Zoek naar nieuwe economische borging Zoek naar nieuwe coalities

14 Dilemma’s, vragen, opdrachten voor het JvdB 2013 Kunnen we nog wel alles in de benen houden? Keuzes maken Erfgoed is meer dan een gebouw en een erf Moeten we ons weer meer op ‘kennis’ richten? Kennis delen Als boerderijstichtingen moeten we ondernemend en sociaal zijn/worden Nieuwe partners Nieuw erfgoed

15 Afsluiting Het zou mooi zijn als we geen ruzie meer hoeven te maken over wet- en regelgeving maar mogen praten over gezamenlijke opvattingen over kwaliteit, functie, realisatie en doel bij het herbestemmen van (historische) boerderijen


Download ppt "Het thema in het Jaar van de Boerderij Herbestemmen Gerard Hendrix projectleider AEN."

Verwante presentaties


Ads door Google