De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Stadserven Kampereiland e.o. de effecten van project Weidse Waarden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Stadserven Kampereiland e.o. de effecten van project Weidse Waarden."— Transcript van de presentatie:

1 De Stadserven Kampereiland e.o. de effecten van project Weidse Waarden

2 De Stadserven Kampereiland e.o. Welkom Martin Ekker - aandeelhouder gemeente Kampen Introductie de Stadserven Martin Visscher – directeur Wat is Weidse Waarden? Sander Simonse - projectleider Het veld in Allemaal

3 Introductie de Stadserven 650 jaar gemeentelijk bezit Privatisering? 2000-2002 Domeinen 2003-2007 Rentmeesterskantoor Noorderstaete 2007 – heden de Stadserven  verzelfstandiging

4 Introductie de Stadserven Verzelfstandiging Scheiding publieke en private belangen Professionalisering beheer Beleidskader (gemeenteraadsbesluit 1 februari 2007) Vier hoofddoelen: Behoud erfgoed Redelijk rendement Loyaal pachtbeleid Zorg natuur en landschap Tien kaderstellende beleidsregels Statuten

5 Rolverdeling Raad van Commissarissen Kampereiland Beheer N.V. Directeur/rentmeester (Martin Visscher) Kampereiland Beheer N.V. Directeur/rentmeester (Martin Visscher) Beherend rentmeester (Mireille Blokhuis) Beherend rentmeester (Mireille Blokhuis) Projectleider Weidse Waarden (Sander Simonse) Projectleider Weidse Waarden (Sander Simonse) Aandeelhouder gemeente Kampen Aandeelhouder gemeente Kampen Kampereiland Vastgoed N.V. Pachtersraad Introductie de Stadserven

6 Ligging IJsseldelta, rondom stad Kampen Introductie de Stadserven

7 Kenmerken beheer ruim 4.700 hectare aaneengesloten weidegebied 105 melkveehouders, 2 akkerbouwers vele wateren en visrechten nationaal landschap IJsseldelta Introductie de Stadserven

8 Kenmerken beheer Weidevogels, Natura2000-gebieden, o.a. zeearend, visarend, grote karekiet, roerdomp Recreatie; varen, fietsen, wandelen, overnachten

9 De opgave Schaalvergrotingsbehoefte: beschikbaarheid grond Nationaal landschap IJsseldelta, waterveiligheid, GLB Maatschappelijke vraagstukken: dierenwelzijn, voedselkwaliteit, landschap  toekomstvisie voor gebied nodig Weidse Waarden (middellange termijn) Agenda 2050 (lange termijn) Goed rentmeesterschap = de balans tussen People, Planet en Profit = duurzaam = lang vol te houden

10 Project Weidse Waarden

11 Wat? Houd Kampereiland e.o. waarde(n)vol door vergroten economisch perspectief agrarische bedrijven & gebied door bijdrage aan People, Planet, Profit = missie Noodzaak? Wet- en regelgeving t.a.v. natuur, milieu, landschap, landbouwbeleid Toename internationale concurrentie, wereldmarktprijzen Beperking financiering pachtbedrijven

12 Project Weidse Waarden Hoe? Economisch perspectief voor drager van het landschap Richten op omgeving, ondernemer en onderneming Via bottom-up proces Faciliteren in ondernemerschap Waarom? Blijven voldoen aan hoofddoelstellingen, dus investeren in het gebied door:

13 Mobiele vogelkijkhutten Project Weidse Waarden: resultaat Luchtwasser melkveebedrijf

14 Campereilander Kaas Project Weidse Waarden: resultaat Jeugdopvang Antoons Erf Boerderijwinkel Rechterveld

15 Project Weidse Waarden: resultaat En verder: 3 duurzame stallen, 2 mestvergisters, overige zorgfuncties en recreatie 14% bedrijven zonne-energie: 20% groene energie 18% neemt deel aan praktijkteams: kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid, mestbenutting Samenwerkingsverbanden recreatie, zorg, borgen prijs en kwaliteit Slotenproject: vergroten biodiversiteit 14% deelname energiescans: energiebesparing

16 Wat hebben we geleerd tot nu toe? Andere projecten niet kopiëren Samenwerking pachters: ambassadeurs van het (hun) project, trots op het gebied; draagkracht vanzelfsprekend Inspiratie bieden versus voorwaarden stellen Blijven communiceren dat je hard werkt: vertel eerlijk wat goed gaat en ook wat niet

17 Vragen?

18 het veld in


Download ppt "De Stadserven Kampereiland e.o. de effecten van project Weidse Waarden."

Verwante presentaties


Ads door Google