De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Stadserven Kampereiland e.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Stadserven Kampereiland e.o."— Transcript van de presentatie:

1 De Stadserven Kampereiland e.o.
de effecten van project Weidse Waarden

2 De Stadserven Kampereiland e.o.
Welkom Martin Ekker - aandeelhouder gemeente Kampen Introductie de Stadserven Martin Visscher – directeur Wat is Weidse Waarden? Sander Simonse - projectleider Het veld in Allemaal

3 Introductie de Stadserven
650 jaar gemeentelijk bezit Privatisering? Domeinen Rentmeesterskantoor Noorderstaete 2007 – heden de Stadserven  verzelfstandiging

4 Introductie de Stadserven
Verzelfstandiging Scheiding publieke en private belangen Professionalisering beheer Beleidskader (gemeenteraadsbesluit 1 februari 2007) Vier hoofddoelen: Behoud erfgoed Redelijk rendement Loyaal pachtbeleid Zorg natuur en landschap Tien kaderstellende beleidsregels Statuten

5 Introductie de Stadserven
Aandeelhouder gemeente Kampen Rolverdeling Raad van Commissarissen Kampereiland Vastgoed N.V. Kampereiland Beheer N.V. Directeur/rentmeester (Martin Visscher) Pachtersraad Projectleider Weidse Waarden (Sander Simonse) Beherend rentmeester (Mireille Blokhuis)

6 Introductie de Stadserven
Ligging IJsseldelta, rondom stad Kampen

7 Introductie de Stadserven
Kenmerken beheer ruim hectare aaneengesloten weidegebied 105 melkveehouders, 2 akkerbouwers vele wateren en visrechten nationaal landschap IJsseldelta 110 erven, xxx contracthouders, reguliere pacht, ZRO, pachtersbond, WBE

8 Introductie de Stadserven
Kenmerken beheer Weidevogels, Natura2000-gebieden, o.a. zeearend, visarend, grote karekiet, roerdomp Recreatie; varen, fietsen, wandelen, overnachten Weidevogelgebied, 200 ha rietlanden, NM samenwerking, Natura 2000

9 De opgave Schaalvergrotingsbehoefte: beschikbaarheid grond
Nationaal landschap IJsseldelta, waterveiligheid, GLB Maatschappelijke vraagstukken: dierenwelzijn, voedselkwaliteit, landschap toekomstvisie voor gebied nodig Weidse Waarden (middellange termijn) Agenda 2050 (lange termijn) Goed rentmeesterschap = de balans tussen People, Planet en Profit = duurzaam = lang vol te houden

10 Project Weidse Waarden

11 Project Weidse Waarden
Wat? Houd Kampereiland e.o. waarde(n)vol door vergroten economisch perspectief agrarische bedrijven & gebied door bijdrage aan People, Planet, Profit = missie Noodzaak? Wet- en regelgeving t.a.v. natuur, milieu, landschap, landbouwbeleid Toename internationale concurrentie, wereldmarktprijzen Beperking financiering pachtbedrijven

12 Project Weidse Waarden
Hoe? Economisch perspectief voor drager van het landschap Richten op omgeving, ondernemer en onderneming Via bottom-up proces Waarom? Blijven voldoen aan hoofddoelstellingen, dus investeren in het gebied door: Faciliteren in ondernemerschap

13 Mobiele vogelkijkhutten
Project Weidse Waarden: resultaat Mobiele vogelkijkhutten Luchtwasser melkveebedrijf

14 Project Weidse Waarden: resultaat
Campereilander Kaas Jeugdopvang Antoons Erf Boerderijwinkel Rechterveld

15 Project Weidse Waarden: resultaat
En verder: 3 duurzame stallen, 2 mestvergisters, overige zorgfuncties en recreatie 14% bedrijven zonne-energie: 20% groene energie 18% neemt deel aan praktijkteams: kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid, mestbenutting Samenwerkingsverbanden recreatie, zorg, borgen prijs en kwaliteit Slotenproject: vergroten biodiversiteit 14% deelname energiescans: energiebesparing

16 Wat hebben we geleerd tot nu toe?
Andere projecten niet kopiëren Samenwerking pachters: ambassadeurs van het (hun) project, trots op het gebied; draagkracht vanzelfsprekend Inspiratie bieden versus voorwaarden stellen Blijven communiceren dat je hard werkt: vertel eerlijk wat goed gaat en ook wat niet

17 Vragen?

18 het veld in


Download ppt "De Stadserven Kampereiland e.o."

Verwante presentaties


Ads door Google