De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Challenge the future Delft University of Technology PERSPECTIEF REALITEIT GEBIEDS ONTWIKKELING Agnes Franzen 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Challenge the future Delft University of Technology PERSPECTIEF REALITEIT GEBIEDS ONTWIKKELING Agnes Franzen 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Challenge the future Delft University of Technology PERSPECTIEF REALITEIT GEBIEDS ONTWIKKELING Agnes Franzen 2011

2 Challenge the future Delft University of Technology verhaal van eeuwenlang ruzie maken over rechten, plichten, bevoegdheden, dragen van lasten en verdelen van winst Westfriese Omringdijk Noord-Holland

3 De feiten sinds val Lehmanbrothers 2008 Economische onzekerheid Vraaguitval (in alle vastgoedsegmenten), zeker tot 2015 Bezuinigingen bij overheden Financiering lastiger voor privatepartijen Einde jaren ’90: realisatie van hoge ambities Structureel lager investeringsvolume

4 Challenge the future Delft University of Technology Nieuwe realiteit woningbouwproductie Bron: CBS Statline Totale woningbouwproductie Projectontwikkeling Corporaties Particulier opdrachtgeverschap x 1.000

5 Challenge the future Delft University of Technology Bepalende factoren stagnatie * 1.discrepantie vraag en aanbod 2.financiering en bekostiging 3.dichtgetimmerde contracten 4.samenwerking 5.inflexibiliteit ontwikkel- planprocessen 6.mentaliteit, houding en gedrag 7.wet- en regelgeving *Onderzoek publicatie; ‘gebiedsontwikkeling in een andere realiteit’

6 Challenge the future Delft University of Technology Van de geplande naar de geleefde stad

7 Challenge the future Delft University of Technology Waar ligt de ruimte (1)? Stimuleren woningbouw Delft

8 Challenge the future Delft University of Technology probleem scope concept ontwerprealisatiefinancieringonderhoudexploitatie 1 Waardecreatie eindgebruiker/eigenaar als vertrekpunt

9 Challenge the future Delft University of Technology 2 De woningmarkt is regionaal

10 Challenge the future Delft University of Technology Wat is de (meer)waarde van archeologie Beleidswaarde (wet- en regelgeving) Verdrag van MALTA Culturele waarde (museumbezoeker) Wetenschappelijke waarde (onderzoeker) Sociale waarde (bewoners) Educatieve waarde (scholieren) Economische waarde (bedrijven) Recreatieve waarde (bezoekers) Van: Zoals het nu is Naar: verbonden met maatschappelijke processen, bijv. gebiedsontwikkeling 3 Integraal

11 Challenge the future Delft University of Technology g 4 Financiering en bekostiging Systeemniveau: levenscyclus; eerder betrekken beheerkosten (meegekoppelde belangen; water, energie, infra) Stimuleren projectoverstijgend: openbare ruimte, stedelijkfonds (voorbeeld A’dam Nuongelden) Inrichting samenwerking: risicoreductie, delen kosten/baten, ketensamenwerking Projectgericht (doorgaan, aanpassing, ontbinden; met of zonder herstart)

12 Challenge the future Delft University of Technology 5 Globalere planvorming, met stapsgewijze afspraken

13 Challenge the future Delft University of Technology 6 Andere mentaliteit, houding en gedrag Gezamenlijk inhoudelijk doel Gedeelde taal Juiste vragen stellen Verbinden Luisteren Betrokkenheid

14 Challenge the future Delft University of Technology 7 optimalisatie randvoorwaarden wetgeving Wet stedelijke herverkaveling (meenemen in omgevingsrecht) Verdere verkenning fiscaal instrumentarium op gebiedsniveau. Voorbeeld: continuïteit BIZ (bedrijveninvesteringszone), na 2013 -nu nog experiment- en wellicht ook WIZ (woonbuurt investeringszone)? Green Deal (fiscaal) stimuleren verduurzaming vastgoed

15 Challenge the future Delft University of Technology Gezamenlijk zoeken naar de doorwaadbare plaats


Download ppt "Challenge the future Delft University of Technology PERSPECTIEF REALITEIT GEBIEDS ONTWIKKELING Agnes Franzen 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google