De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

: VNG programma Energie en rol VNG inzake EED/energieaudit door Rommy Bakker bijeenkomst Friese gemeenten en FUMO op 4 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: ": VNG programma Energie en rol VNG inzake EED/energieaudit door Rommy Bakker bijeenkomst Friese gemeenten en FUMO op 4 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 : VNG programma Energie en rol VNG inzake EED/energieaudit door Rommy Bakker bijeenkomst Friese gemeenten en FUMO op 4 februari 2016

2 Energiebesparing koopsector Energiebesparing bedrijven
REGIONALE AANPAK: ondersteuning gemeenten via 29 regio’s op de thema’s: Energiebesparing koopsector Energiebesparing bedrijven Verkenning regionale energiestrategieën Duurzame mobiliteit Verduurzaming maatschappelijk vastgoed en scholen Verduurzaming openbare verlichting Er gebeurt van alles in Friesland met ondersteuning vanuit ons programma. Voorbeeld koopsector: - Lancering Fries DUBO Loket - energiekrant/promotie energieloket oplage - isolatieveiling - promotie zonnekaart Fryslân Friese duurzame huizenroute Bedrijven: budget voor meer prioriteit voor toezicht op energiebesparing. Ofwel via eigen gemeente of via OD. Doel is samenwerking tussen gemeenten en OD als het gaat om bevorderen van energiebesparing bij bedrijven. Gemeenten soms stimuleringsprogramma’s of duurzaamheidsscans. OD gaat ook bij bedrijven langs. Ontwikkel gezamenlijke aanpak van wortel en stok. Ontwikkel expertise op het gebied van energiebesparing zodat je ook gesprekspartner bent voor bedrijf. Vanmiddag voortgangsgesprek

3 ROLLEN GEMEENTEN in de ENERGIETRANSITIE
Samenwerkingspartner in regionale allianties Zelf goede voorbeeld geven Beleidsvorming/opdrachtverlening Ruimtelijke inpassing Duurzaam aanbesteden Lokale initiatieven in het zonnetje zetten Stimuleren en verleiden Toezicht houden en handhaven

4 INZET EN WERKWIJZE VNG PROGRAMMA ENERGIE
Kennis en expertise delen (ROMnetwerk) Samenwerking lokaal/regionaal stimuleren Schakel landelijke ontwikkelingen vs lokale uitvoering Netwerk mobiliseren en consulteren Bestuurlijke agendering (landelijk en regionaal) Belangenbehartiging

5 KANSEN ENERGIE AUDIT Mooi instrument om inzicht te krijgen in energiestromen bedrijven en aanpak te vragen Bedrijven willen zelf (graag) voldoen aan Europese regels Door hier werk van te maken, kan gemeente invulling geven aan duurzaamheids- en klimaatbeleid

6 Meedenken over oplossing knelpunten uitvoeringspraktijk ism achterban:
WAT DOET VNG? Meedenken over oplossing knelpunten uitvoeringspraktijk ism achterban: Uitsteltermijn Concernaanpak en vorming kernteam Centraal portal/registratie Samenhangend overzicht wet- en regelgeving en ondersteuningsinstrumenten Verzoek aan EZ: actualisatie en compensatie uitvoeringslasten Onze conclusie van de regeldrukanalyse uit 2013 is dat de uitvoeringslasten voor publieke toetsing en handhaving door het bevoegd gezag zoals vastgelegd in de tijdelijke regeling niet zijn onderzocht; dat het rapport niet is besproken met de VNG/bevoegd gezag; en dat het om veel meer bedrijven gaat dan aanvankelijk werd gedacht. Mede namens het IPO hebben we per mail op 29 januari 2016 aan EZ het volgende verzoek gedaan: een actualisatie van het Sirarapport/de regeldrukanalyse uit 2013 van de uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag van artikel 8 op basis van omzetting van de richtlijn in de tijdelijke regeling en de recente inzichten over het aantal bedrijven dat onder de richtlijn valt; een analyse van en compensatie voor de extra lasten voor de periode vanaf inwerkingtreding waarin nog gewerkt moest worden zonder de standaardisatie (waar nu aan gewerkt wordt en waarbij wij overigens actief betrokken zijn). Inschatting 1 juli 2015 tot 1 juli 2016; een analyse van en compensatie voor de uitvoeringslasten van de structurele uitvoering van deze extra toezichtstaak voor de periode na standaardisatie. Het betreft hier zowel de kosten voor toetsing (4 jaarlijks) als de structurele onderhoudskosten een begeleidingscommissie o.l.v. EZ waarin VNG en IPO vertegenwoordigd zijn om de uitvoering van deze actualisatie te bespreken (waarvoor het rijk verantwoordelijk is als opdrachtgever).

7 PROCES: Nu advies: pragmatisch in samenwerking tussen gemeenten en OD afspraken maken over reactie naar bedrijven Werkgroep olv EZ met delegatie bevoegd gezag werkt ondertussen aan oplossingen korte en lange termijn Belangrijke randvoorwaarde: menskracht

8 OP DE HOOGTE BLIJVEN? Stuur mail naar en vraag toegang tot groep energiebesparing bedrijven Voor verdere vragen:


Download ppt ": VNG programma Energie en rol VNG inzake EED/energieaudit door Rommy Bakker bijeenkomst Friese gemeenten en FUMO op 4 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google