De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. DCMR Milieudienst Rijnmond Gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. DCMR Milieudienst Rijnmond Gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in het."— Transcript van de presentatie:

1 Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

2 DCMR Milieudienst Rijnmond Gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in het Rijnmondgebied Opereren in spanningsveld tussen milieu, ruimtelijke ordening en economie Monitoren en bewaken van milieukwaliteit in de regio voor 1,2 miljoen inwoners Sinds 1972 Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

3 Werkgebied Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

4 Functies 1.Milieu- en omgevingsdienst voor bedrijven 2.Expertise- en kennisdienst voor opdrachtgevers 3.Incidenten- en crisisbestrijding Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

5 Bedrijvenbestand Circa 25.400 bedrijven InrichtingenGemeentelijkProvinciaalVVGBTotaal Vergunningplichtig 6962051561.057 Meldingplichtig 16.3674916.417 Niet meldingplichtig 7.90057.905 Totaal24.96325915625.378 Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

6 BRZO-RUD BRZO-RUD voor Zeeland en Zuid-Holland +/- 160 BRZO- en IPPC4 bedrijven IPO Plan van Aanpak

7 Incidenten- en crisisbestrijding Lid van de Veiligheiddirectie VRR Chemisch Advies taken bij de DCMR Meldkamer 24/7

8 Meldkamer Ongeveer 20.000 meldingen per jaar van bewoners over stank, stof, geluid en bodemverontreiniging Meldingen van bedrijven over bijzondere voorvallen en incidenten CIN-melding waarborg voor gezamenlijk optreden hulpdiensten (CIN = centraal incidenten nummer) Uitbreiding dienstverlening naar andere regio’s in Zuid- Holland Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

9 Kennis en expertise Ruimtelijke ordening Mobiliteit Lucht Geluid Energie Klimaat Veiligheid Bodem

10 Gemeenschappelijke regeling Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Directeur Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

11 Opdracht en verantwoording GR-taken en overige taken Begroten en afrekenen op basis van PxQ uitgaande van een gemeenschappelijk adequaat niveau 1 Producten Diensten Catalogus voor de hele GR Maandelijkse verantwoording d.m.v. managementrapportages (ic maandafsluiting) Accountmanagement en sturingsoverleg Tweemaal per jaar gezamenlijk bestuurlijk overleg Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

12 PDCA cyclus Beleids- begroting Werkplan per participant Voortgangs- rapportage Jaarverslag en jaarrekening Professional judgement Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied

13 Organisatie

14 Financiering Herkomst jaarrekening 2011: Regiogemeenten€ 7.300.000 Gemeente Rotterdam€ 14.000.000 Provincie Zuid-Holland€ 16.800.000 Overige projecten€ 3.900.000 Projecten participanten€ 8.600.000 Totaal: € 50.600.000 Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied


Download ppt "Voor een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. DCMR Milieudienst Rijnmond Gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in het."

Verwante presentaties


Ads door Google