De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

` Thema avond gemeenteraad Neder-Betuwe Bestemmingsplan Waalwaard en mogelijke verplaatsing De Beijer BV Patricia van Eijndthoven 29 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "` Thema avond gemeenteraad Neder-Betuwe Bestemmingsplan Waalwaard en mogelijke verplaatsing De Beijer BV Patricia van Eijndthoven 29 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 ` Thema avond gemeenteraad Neder-Betuwe Bestemmingsplan Waalwaard en mogelijke verplaatsing De Beijer BV Patricia van Eijndthoven 29 maart 2011

2 ` Inhoud presentatie -Proces tot nog toe -Natuuronderzoek -Verkeersonderzoek -Verbindingsweg -Overige ontwikkelingen -Planning

3 ` Proces tot nog toe -Waalwaard maakt onderdeel uit van project Waalweelde www.waalweelde.nl 1.Meer ruimte voor water 2.Meer natuur 3.Meer bedrijven die bij water horen 4.Passende woningen 5.Meer toerisme en recreatie 6.Aandacht voor cultuurhistorie 7.Energie en klimaat

4 ` Proces tot nog toe Rode draad Waalweelde: Ruimtelijke kwaliteit

5 ` Proces tot nog toe -Aankoop Waalwaard -De Beijer definitief weg uit Millingerwaard -Huidige bestemming Waalwaard wijzigen -10 februari raad geïnformeerd over stand van zaken -Waarom categorie 4 bestemmen?

6 ` Waarom categorie 4? -Huidige bestemming Waalwaard baksteenfabriek te beperkt -Huidige bestemming de Beijer: zand- en grindhandel -Bredere bestemming biedt meer mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid wanneer de Beijer niet komt. -Categorie 4 kan onder meer door grote afstand tot woonbebouwing -Conform notitie “Bedrijven en Milieuzonering” van VNG

7 ` Vragen over proces tot nog toe?

8 ` Natuuronderzoek: variant a

9 ` Natuuronderzoek: variant b

10 ` Natuuronderzoek Quickscan en risico-analyse naar inplaatsing de Beijer op locatie de Waalwaard -Beschrijving nul-situatie Waalwaard: nodig als uitgangspunt voor de bestemmingsplanwijziging  Vraagpunten mbt geluid en stikstof -Natuureffecten van inrichtingsvarianten  Beiden inrichtingsvarianten lijken inpasbaar, zonder significante effecten. Variant b heeft door verleggen van de invaart mogelijk meer effect van afzetting slib en zand.  Toevoegen van paar ha aan EHS.  Voor uitvoeren werken rekening houden met flora en fauna voor beperken effecten. -Nieuwe bestemming vereist beoordeling van gevolgen voor het gebied dan wellicht onderzoek geluid en stikstof en opstellen van passende beoordeling met milieueffectenrapport.

11 ` Vragen over natuuronderzoek?

12 ` Verkeersonderzoek -2 ontsluitingsroutes bekeken: Dalwagen & Wely -Effecten verkeer onderzocht -Effecten lucht en geluid onderzocht

13 ` Verkeersonderzoek: Dalwagen Voor- en nadelen voor zowel 200 als 400 vrachtbewegingen Juridische effecten: -Geen wijzigingen noodzakelijk. Fysieke effecten: -Deel Dalwagen te smal voor passerend vrachtverkeer. Leefbaarheid en veiligheid: -Verkeersintensiteit nu al hoog, problematiek wordt versterkt door komst extra vrachtverkeer. -Voldoet nu al niet aan principes Duurzaam veilig. -Confrontatie fietsers met zwaar vrachtverkeer op Dalwagen. Lucht en geluid: -Overlast voor omwonenden door gebruik zwaar vrachtverkeer neemt toe.

14 ` Verkeersonderzoek: Wely Voor- en nadelen voor zowel 200 als 400 vrachtbewegingen Juridische effecten: -Geen wijzigingen noodzakelijk. Fysieke effecten: -Eerste 5 km van route tot aan Andelst is te smal en moet worden verbreed. Leefbaarheid en veiligheid: -Voldoet nu al niet aan principes Duurzaam veilig. -Smalle wegen vormen probleem voor fietsers door hogere toegestane snelheid van verkeer. -Fietsknooppuntennetwerk aanpassen bij keuze voor route Wely. Lucht en geluid: -Overlast voor omwonenden door gebruik zwaar vrachtverkeer neemt toe.

15 ` Conclusies verkeersonderzoek -Er zijn geen juridische verplichtingen waardoor één van de routes als ongeschikt wordt bevonden. -Bij bestaande infrastructuur is er voorkeur voor route Dalwagen vanwege aanwezige 30 km zone. Met fysieke aanpassingen zal probleem van passeren van verkeer verbeterd worden. -Er zijn maatregelen mogelijk die fysiek gebruik van de route Wely door vrachtverkeer mogelijk maken. -Beide routes voldoen als ontsluitingsroute van vrachtverkeer nu al niet aan de principes van Duurzaam Veilig. -Route Wely is onderdeel van het provinciaal fietsknooppuntennetwerk. Dit netwerk aanpassen bij keuze route Wely.

16 ` Verbindingsweg: conclusies -Aanleg verbindingsweg zorgt voor grote ontlasting van verkeer in centrum Dodewaard. Deze weg kan voorzien in ontlasting van het centrum van vrachtverkeer. -Aansluiting Kalkestraat op verbindingsweg zorgt voor een grote toename van verkeer op deze straat. Kalkestraat niet berekend op deze toename. Géén maatregelen mogelijk voor Kalkestraat. -Geen aansluiting van Kalkestraat op verbindingsweg zorgt voor lagere daling verkeersintensiteit Dalwagen. Situatie Dalwagen verbetert nog steeds aanzienlijk. -Formeel akoestisch onderzoek nodig bij aanleg verbindingsweg.

17 ` Vragen over verkeersonderzoek + verbindingsweg?

18 ` Overige ontwikkelingen -Gemeenteraad is bevoegd gezag voor bestemmingsplan -Bestuurlijke afspraak: een principebesluit vóór de zomer over bestemmingsplan Waalwaard. -Milieu-effectenrapportage zal opgesteld moeten worden. -Site www.projectradarwaalwaard.nl onlinewww.projectradarwaalwaard.nl -Bewonersavond 29 maart op de Waalwaard. -Plan voor tijdelijk beheer wordt opgesteld in overleg met gemeente. Informatievoorziening via projectradar

19 ` Planning 2011

20 ` Vragen overige ontwikkelingen en planning?

21 ` Informatiehoeken: Projectradar Verkeersintensiteiten en –inrichting Verbindingsweg Procedure bestemmingsplan & Natuuronderzoek Effecten lucht & geluid Procedure bestemmingsplan & communicatie


Download ppt "` Thema avond gemeenteraad Neder-Betuwe Bestemmingsplan Waalwaard en mogelijke verplaatsing De Beijer BV Patricia van Eijndthoven 29 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google