De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorzitting 14 april 2009 IVVP Leiderdorp Actualisatie van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan Leiderdorp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorzitting 14 april 2009 IVVP Leiderdorp Actualisatie van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan Leiderdorp."— Transcript van de presentatie:

1 Hoorzitting 14 april 2009 IVVP Leiderdorp Actualisatie van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan Leiderdorp

2 Pagina 2 Actualisatie IVVP Leiderdorp Presentatie » Aanleiding en doel IVVP » Ontwikkelingen sinds 2003 » Verkeersopinie.nl » Vraagstukken voor het IVVP » Scenario’s hoofdstructuur » Proces en planning

3 Pagina 3 Actualisatie IVVP Leiderdorp Aanleiding en doel » Doel: Actualisatie van het IVVP uit 2003 » Verschillende ontwikkelingen in de gemeente zoals: » Ringweg Oost » Centrumplan » Verschillende gebiedsontwikkelingen en verkeersvraagstukken » Samen brengen in één Integraal Verkeers- en Vervoerplan

4 Pagina 4 Actualisatie IVVP Leiderdorp Ontwikkelingen sinds 2003 Verkeersintensiteiten 2007 Groei ten opzichte van 2004 » Gebaseerd op tellingen » Met uitzondering van omgeving Baanderij geen grote verschillen

5 Pagina 5 Actualisatie IVVP Leiderdorp Ontwikkelingen sinds 2003 » Verkeersveiligheid

6 Pagina 6 Actualisatie IVVP Leiderdorp Verkeersopinie.nl » Vier onderwerpen » Bereikbaarheid/doorstroming » Verkeersveiligheid » Parkeren » Overlast » Drie schaalniveaus » Hele gemeente » Per wijk » Aandachtslocaties

7 Pagina 7 Actualisatie IVVP Leiderdorp Verkeersopinie.nl » Beoordeling bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer » Gemiddeld maar slechter geworden » Eigen wijk positiever beoordeeld » Positieve beoordeling fiets/voet » Aandachtslocaties » hoofdstructuur » Verkeerslichten » Capaciteit Aandachtslocatie Bereikbaarheid Overige aandachtslocaties deze respondenten

8 Pagina 8 Actualisatie IVVP Leiderdorp Verkeersopinie.nl » Beoordeling verkeersveiligheid » Algemeen: gemiddeld tot goed » Per wijk: gemiddeld » Aandachtslocaties » Wijkontsluitingswegen » Te hard rijden » Inrichting van de weg » Fietsers / voetgangers Aandachtslocatie Verkeersveiligheid Overige aandachtslocaties deze respondenten

9 Pagina 9 Actualisatie IVVP Leiderdorp Verkeersopinie.nl » Beoordeling parkeren » Bij de woning » Positief » Bij (winkel)voorzieningen » Winkelhof en Santhorst » Beide positief » Aandachtslocaties » Onvoldoende plaatsen » Foutparkeren » Gevaarlijk parkeren Aandachtslocatie Parkeren Overige aandachtslocaties deze respondenten

10 Pagina 10 Actualisatie IVVP Leiderdorp Verkeersopinie.nl » Beoordeling overlast » 85% ondervindt (heel) vaak of soms overlast: » Geluidsoverlast door auto’s » Sluipverkeer » Veel genoemde locaties: » Persant Snoepweg » Omgeving Vronkenlaan-Lijnbaan » Voorhoflaan Aandachtslocatie Overlast Overige aandachtslocaties deze respondenten

11 Pagina 11 Actualisatie IVVP Leiderdorp Onderwerpen IVVP » Ringweg Oost » Afwaardering Engelendaal » Inpassing Hoogwaardig OV » Verkeersafwikkeling » Fiets- en looproutes » Routes naar scholen (fiets/voet) » Ontsluiting gebieden » Overlast verkeer wijken » Vrachtverkeer » Milieuaspecten Legenda Ringweg Oost Engelendaal HOV-route Verkeersafwikkeling Fietsroutes Scholen/opleidingen Ontsluiting gebieden Overlast verkeer

12 Pagina 12 Actualisatie IVVP Leiderdorp Scenario’s hoofdstructuur » Hulpmiddel voor een goede meningvorming » Vragen bij de scenario’s » Integraal (allesomvattend) maatregelenpakket » Scenario’s » Ringweg Oost » Nul-plus-scenario (zonder RWO)

13 Pagina 13 Actualisatie IVVP Leiderdorp Scenario Ringweg Oost » Wel Ringweg Oost » Wel HOV-baan » Afwaarderen Engelendaal » Geen maatregelen bij Leiderdorpsebrug » Verschillende mogelijkheden voor ontsluiting Zijlkwartier » Aanpak overige zaken: » Overlast verkeer » Fiets- en looproutes » Routes naar scholen (fiets/voet) Legenda Ringweg Oost Engelendaal HOV-route Verkeersontsluiting Fietsroutes Ontsluitingsrichting wijk Routes knippen 30km-zone

14 Pagina 14 Actualisatie IVVP Leiderdorp Nul-plus-scenario » Geen Ringweg Oost » Wel/niet HOV-baan? » Afwaarderen Engelendaal » Verkeersafwikkeling? » Ruimte voor HOV? » Omgeving Leiderdorpsebrug » Knelpunt i.s.m. Hoge Rijndijk » Accepteren? » Aanpak overige zaken: » Overlast verkeer » Fiets- en looproutes » Routes naar scholen (fietsen/lopen) Legenda Engelendaal Verkeersontsluiting Fietsroutes Ontsluitingsrichting wijk Routes knippen 30km-zone

15 Pagina 15 Actualisatie IVVP Leiderdorp Noord-oost » Nul-plus-scenario » Afwaardering Engelendaal? » Knip Cor Gordijnsingel? » Ringweg Oost » Afwaardering Engelendaal » Cor Gordijnsingel knip » Overige onderwerpen » Situatie Buitenhoflaan » Ontsluiting de Bloemerd

16 Pagina 16 Actualisatie IVVP Leiderdorp Zuid-oost » Nul-plus-scenario » Afwaardering Engelendaal? » Knip in de Voorhoflaan? » Capaciteit Persant Snoepweg » Ringweg Oost » Afwaardering Engelendaal » Knip in de Voorhoflaan » Inpassing HOV Engelendaal » Inpassing HOV Persant Snoepweg » Overige onderwerpen » Ontsluiting de Bloemerd » Betaald parkeren centrum? P P

17 Pagina 17 Actualisatie IVVP Leiderdorp Noord-west » Nul-plus-scenario » Afwaardering Engelendaal? » Wel/niet HOV? » Ontsluiting Baanderij onveranderd » Ontsluiting Zijlkwartier onveranderd » Ringweg Oost » Afwaardering Engelendaal » HOV » Ontsluiting Baanderij op Ringweg Oost » Ontsluiting Zijlkwartier op Ringweg Oost? » Verbinding met Leiden? » Overig vraagstuk » Kwaliteit fietsroute verbeteren

18 Pagina 18 Actualisatie IVVP Leiderdorp West » Nul-plus-scenario » Afwaardering Engelendaal? » Aandacht nodig voor route Vronkenlaan-van Poelgeestlaan- Laan van Ouderzorg » Capaciteit Leiderdorpsebrug? » Ringweg Oost » Afwaardering Engelendaal » Geen maatregelen nodig in wijk » Overig vraagstuk » Fietsroute naar/in Leiden

19 Pagina 19 Actualisatie IVVP Leiderdorp Zuid » Nul-plus-scenario » Geen bijzonderheden » Ringweg Oost » Geen bijzonderheden » Overige » Herinrichting Hoogmadeseweg e.o. » Simon Smitweg? » Vliko?

20 Pagina 20 Actualisatie IVVP Leiderdorp Na de pauze » Hoe beoordeelt u de scenario’s voor: » Bereikbaarheid en doorstroming autoverkeer? » Openbaar vervoer? » Fietsers en voetgangers? » Leefbaarheid en veiligheid? » Hoe beoordeelt u de (mogelijke) maatregelen in de wijken?

21 Pagina 21 Actualisatie IVVP Leiderdorp Proces en planning » Evaluatie en inventarisatie februari 2009 » Visie en beleidapril 2009 » Uitwerking deelplannenapril 2009 » Uitvoeringsprogrammaapril 2009 » Opstellen IVVPmei 2009 » Raadscommissie23 april 2009 » Presentatie concept-IVVP » Informatieavond14 mei 2009 » Raadscommissie19 mei 2009 » B&W2 juni 2009 » Raadscommissie23 juni 2009 » Gemeenteraad13 juli 2009

22 Pagina 22 Actualisatie IVVP Leiderdorp Pagina 22 Titel presentatie


Download ppt "Hoorzitting 14 april 2009 IVVP Leiderdorp Actualisatie van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan Leiderdorp."

Verwante presentaties


Ads door Google