De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de intake voor De Detmerskazerne, de langzame lijn. 26 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de intake voor De Detmerskazerne, de langzame lijn. 26 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de intake voor De Detmerskazerne, de langzame lijn. 26 maart 2012

2 Korte introductie Highport.nl en het werkatelier •Wie zijn we en wat doen we? •Wat ging er aan vooraf? •Verschillende thema’s: vanavond worden twee deelprojecten behandeld.

3 Het doel van deze intake •Kazerneterrein: de keuze van een voorkeurscenario voor de ontwikkeling van het terrein en alle kansen en knelpunten duidelijk in beeld. •Langzame Lijn: alle wensen in beeld om ontwerpprincipes te kunnen formuleren.

4 Agenda 20:00 Introductie 20:15 Presentatie Langzame Lijn 20:30 Presentatie 3 mogelijke scenario's Kazerneterrein 21:00 Pauze 21:05 Stickers plakken bij de scenario’s en de mogelijkheid om opmerkingen te geven en vragen te stellen aan het Highport team. 21:50 S amenvatting en afsluiting 22:00 Einde avond

5 En hoe verder na vanavond •De posters komen in Het Hart te hangen, mogelijkheid tot 29-03 om reacties toe te voegen. •Notulen van vanavond komen op de site www.highport.nl www.highport.nl •Het uitgewerkte voorkeurscenario en de ontwerpprincipes komen ook op de site (medio mei). •Elke donderdag kunt u in Het Hart een kijkje nemen bij het werkatelier!

6 1.Eefsche Beek 2.Sluiscomplex 3.Kazerneterrein 4.Langzame lijn, hartlijn 5.Dorpshart 6.Traverse 7.Kleinschalige bedrijventerrein 8.Thematisch wonen

7 1.Eefsche Beek 2.Sluiscomplex 3.Kazerneterrein 4.Langzame lijn, hartlijn 5.Dorpshart 6.Traverse 7.Kleinschalige bedrijventerrein 8.Thematisch wonen

8 1.Eefsche Beek 2.Sluiscomplex 3.Kazerneterrein 4.Langzame lijn, hartlijn 5.Dorpshart 6.Traverse 7.Kleinschalige bedrijventerrein 8.Thematisch wonen

9 Wat is vanavond de bedoeling? 1.U informatie bieden over toekomstige inrichtingsmogelijkheden beide projecten. Staat in dienst van 2.Inzicht krijgen in uw ideeën, voorstellen, mening, over beide projecten.

10 Wat betekent dat dan? Wij schetsen u enige mogelijkheden, met 10 keer de nadruk op MOGELIJK, MOGELIJK, MO… Zoals wij het schetsen, zo zal het niet worden!!!!!!!! Beelden zijn bedoeld U te inspireren U uit te nodigen uw mening te vormen en Uw mening te horen …………..

11 Hoe gaan we dat vanavond doen? Twee presentaties,de Langzame Lijn de Detmerskazerne Daarna aan de panelen, verdere discussie en uw meningen.

12 Het vervolg, na deze avond

13 Terugkoppelen naar bewoners? Uitgewerkt voorkeurscenario terugkoppelen naar bewoners (werkatelier) 17 april terugkoppeling en een tweede informatieavond.

14 Langzame Lijn, route van ‘t Hart via kazerneterrein naar de sluis Hoe vorm te geven? Drie sferen: • door te ontwikkelen Kazerneterrein • oversteek Eefsche beek • dorpse sfeer, Ensinkweg

15 Langzame Lijn, route van ‘t Hart via kazerneterrein naar de sluis Drie sferen: •door te ontwikkelen Kazerneterrein •oversteek Eefsche beek •dorpse sfeer, Ensinkweg Ontwikkelen fietsstraat, incl. ontsluiting Detmerskazerne. Verbeteren onderdoorgang spoor. Knooppunt landelijk gebied, ‘t Haveke. Koppeling kunstmarathon. Aantrekkelijke fiets- en wandelroute.

16 Langzame Lijn, route van ‘t Hart via kazerneterrein naar de sluis

17 Route wordt belangrijk: -Verbinden functies -Recreatieve route door het dorp, naar het buitengebied. Uw mening???????? Hoe kunnen we het samen mooier maken?????

18 Detmerskazerne Terreinomvang 5 + 1,3 ha. Hergebruik gebouwen afhankelijk van onderzoeksresultaten (bouwkundig, financieel) Bereikbaar, via Rustoordlaan, Schoolstraat, Boedelhofweg Open structuur Bijzondere bebouwing

19 Detmerskazerne Drie scenario’s, komen voort uit o.a. tweedaagse Charette, ideeën dorpsraad 1.Wonen 2.Wonen, werken 3.Dynamiek, bovenlokaal

20 Scenario 1.Wonen -ca. 60 tot 70 woningen -divers woningbouwprogramma -½ goedkope woningen voor starters, ouderen en sociale huur -½ midden en duurdere segment

21 Scenario 1 Wonen (op structuurniveau)

22 Scenario 1 Wonen Mogelijke uitwerking Wij schetsen u enige mogelijkheden, met 10 keer de nadruk op MOGELIJK. Zoals wij het schetsen, zo zal het niet worden!!!!

23 Scenario 1 Wonen, gevolgen omgeving Ontsluiting via bestaande verkeersstructuur. Geen grote gevolgen. Lokaal karakter.

24 Scenario 2.Wonen en werken -ca. 30 tot 40 woningen -divers woningbouwprogramma -werklocaties, kantoren, woon-werk units, ruimte voor ZZP ‘ers

25 Scenario 2 Wonen en werken (op structuurniveau)

26 Scenario 2 Wonen, werken mogelijke uitwerking Wij schetsen u enige mogelijkheden, met 10 keer de nadruk op MOGELIJK. Zoals wij het schetsen, zo zal het niet worden!!!!

27 Scenario 2 Wonen en werken, gevolgen omgeving Ontsluiting via bestaande verkeersstructuur. Kan leiden tot aanpassing, afh. van mate van lokaal karakter

28 Scenario 3.Dynamiek, bovenlokale functies -station, met parkeervoorzieningen -werkvoorzieningen, kantoren, werkunits, ZZP’ers -horeca mogelijk -hoogwaardige zorgvoorzieningen -etc.

29 Scenario 3 Dynamiek, bovenlokale functies (op structuurniveau)

30 Scenario 3 Dynamiek, bovenlokale functies, mogelijke uitwerking Wij schetsen u enige mogelijkheden, met 10 keer de nadruk op MOGELIJK. Zoals wij het schetsen, zo zal het niet worden!!!!

31 Scenario 3 Dynamiek, bovenlokale functies, gevolgen omgeving Ontsluiting via bestaande verkeersstructuur. Zal leiden tot aanpassing aan wegprofiel. Station betekent ook verkeersaantrekkende werking van niet gebruikers kazerneterrein.

32 Drie scenario’s, drie mogelijkheden. Veel variaties mogelijk. Kiezen we voor wonen, woon-werk of dynamiek? Of maken we combinaties van deze drie? Wij schetsen u enige mogelijkheden, met 10 keer de nadruk op MOGELIJK. Zoals wij het schetsen, zo zal het niet worden!!!! Uw mening Uw idee Aan de panelen!


Download ppt "Welkom bij de intake voor De Detmerskazerne, de langzame lijn. 26 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google