De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herinrichting Everlosebeekstraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herinrichting Everlosebeekstraat"— Transcript van de presentatie:

1 Herinrichting Everlosebeekstraat
Auteur(s): Dhr. J. Claasen

2 Opening Jo Claassen Projectleider (gemeente)
Theo Jansen Toezichthouder (gemeente) Tim Meeuwsen Stedenbouwkundigen (Kragten)

3 Huishoudelijke mededelingen
Invullen presentielijst Vragen bewaren tot het eind van deze presentatie

4 Aanleiding project Duurzaam waterbeheer Inrichting Everlosebeekstraat

5 Doelstelling Informatieavond
Presentatie over het project “Herinrichting Everlosebeekstraat” Doel van het project: Vervangen en vergroten bestaand riool Everlosebeekstraat Nieuwe inrichting Everlosebeekstraat Bergbezinkbassin: Nieuwe berekeningen hebben aangetoond dat de aanleg hiervan niet meer noodzakelijk is

6 RIOLERING

7 Duurzaam waterbeheer Huidige situatie

8 Duurzaam waterbeheer Het klimaat verandert:
Vaker extremere regenbuien in de zomer; Langere droge periode in de zomer;

9 Duurzaam waterbeheer Gevolgen:
Riolen kunnen hoeveelheden water niet meer aan  Vaker wateroverlast Rioolwater stort over op beken en sloten  Vervuiling oppervlakte water Belasting zuiveringsinstallatie  verwerkt onnodig 70% schoon hemelwater

10 Wateroverlast

11 Duurzaam waterbeheer Regenwater scheiden van het vuilwaterriool
Oppervlak van Everlosebeekstraat onder vrijverval naar de beek Afkoppelen voorkant dak oppervlakken particulieren

12 Duurzaam waterbeheer Mogelijkheden particulieren: Bovengronds
Afkoppelen hemelwater van voorzijde dak (nog niet verplicht) Afkoppelen voorzijde dak voor rekening gemeente Na realisatie herinrichting niet meer voor rekening gemeente

13 Bovengronds afkoppelen

14

15

16 ONTWERP INRICHTING

17 Knelpunten 1e infoavond
Groene parkeerstrook i.v.m. zachte ondergrond niet bruikbaar Groene parkeerstrook is te smal door de haag wat uitstappen bemoeilijkt Varkensruggen ter bescherming van de bocht Everlosebeekstraat- Schenskensweg gevaarlijk. Niet zichtbaar door hoog gras /sneeuw Ter plaatse van het kiezelpad naar het achterliggende speelveld treedt wateroverlast op in natte periodes Drempel ter plaatse van de kom-grens zorgt voor gevaarlijke situaties

18 Wensen 1e infoavond Groene overgang naar de beek zone met bomen en hagen behouden Verhoogd trottoir behouden minimaal tot 1.50 meter breed om parkeren van auto`s op het trottoir te voorkomen Toegankelijke en verharde parkeervakken i.p.v. huidige groene ‘parkeerstrook Onderbreking van de parkeerstrook door goed ingerichte groene blokken Kom-grens en ‘brug’ over de beek accentueren als entree tot Koningslust in samenhang met een snelheid regulerende maatregel De aanwezige pomp-unit in de bocht Everlosebeekstraat- Schenskensweg ‘inpakken’ met groen zonder het overzicht op de kruising te belemmeren Bankje / picknickplek bij dorpsentree in relatie tot buitengebied, als vervanging van de door de bewoners zelf geplaatste bank op de brug.

19 Aandachtspunten 1e infoavond
Aanwezige woningen hebben 1 regenpijp per 2 woningen op de erf-grens Toegankelijkheid van het trottoir voor mindervaliden opgangen Hemelwaterafvoer Poorterweg 29 aan de zijdelingse perceelgrens aansluiten op het regenwaterriool in de Everlosebeekstraat Inrit ter plaatse van Everlosebeekstraat 43 gaat nu over het eigendom van de buren. mogelijkheid tot aanpassing bekijken

20

21

22

23

24

25

26

27 Voor opname panden Bureau Quattro Expertise
Bestaande situatie panden vastleggen Nuts werkzaamheden:

28 Communicatie Verslag bijeenkomst 31 maart 2015 Nieuwsbrieven:
voor start werkzaamheden tijdens de uitvoering toezichthouder telefonisch bereikbaar uitvoerder telefonisch bereikbaar

29 Vragen

30 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Herinrichting Everlosebeekstraat"

Verwante presentaties


Ads door Google