De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje 2 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje 2 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje 2 februari 2015

2 Programma  19.00- 19.30 Inloop  19.30 - 19.40 Opening en welkom Fenna Ulichki  19.40 - 20.05 Presentatie project Leidseplein en ontwerpbestemmingsplan  20.10 - 20.20 Vragen  20.20 – 21.00 Gelegenheid om na te praten aan tafels

3 Inhoud  Vernieuwing Leidseplein – Gijs Mol  Bestemmingsplan taxiopstelstrook – Marcel Zwaagman

4 Waarom een nieuw Leidseplein?

5 Uitgangspunten nieuw Leidseplein  Meer ruimte voor de voetganger (deels autovrij, taxi’s van plein af)  Hoogwaardig ingerichte openbare ruimte  Meer eenheid op het plein  Goede oplossingen (brom)fietsparkeren

6 Huidige situatie

7 Onderdelen 1. Volledige vernieuwing van het ‘plein’ (stenen, verlichting etc) 2. Verplaatsing taxi’s naar Leidsebrug en Stadhouderskade 3. Vernieuwing Leidsebrug 4. Bouw ondergrondse fietsenstalling (2000 fietsen) 5. Nieuwe plekken voor (brom-)fietsparkeren (straat/water) 6. Gebruik, beheer en handhaving 7. Verplaatsen tramhaltes (recent)

8 DO met taxiopstelstrook op Stadhouderskade (maart 2014)

9 Besluitvorming DO (maart 2014)  Knelpunt voor fietsers en voetgangers aan zuidzijde Stadhouderskade  Verzoek West en omwonenden Byzantium om alternatief  Verschillende varianten onderzocht

10 DO met taxiopstelstrook in het Leidsebosje (variant 4) (maart 2014)

11

12 Vaststelling DO + amendement Leidsebosje (maart 2014)  Gemeenteraad stelt definitief ontwerp Leidseplein vast (maart 2014) met amendement Leidsebosje: –Taxiopstelstrook in Leidsbosje op fietspad; –Ontwerp herinrichting Leidsebosje; –Groene parkachtige inrichting, behoud en bescherming bomen; –Fiets- en voetpad voor byzantium behoud huidige breedte; –Bestemmingsplan aanpassen om taxiopstelstrook mogelijk te maken;

13 Definitief Ontwerp met Leidsebosje

14 Ontwerp Leidsebosje  Groene parkachtige inrichting  Taxi’s, fiets- en voetpaden en kiosken ingepast  Aansluiting bij Vondelpark (materialen)  Alle bomen behouden, 1 extra boom, Opp. groen gelijk  Lage heg langs randen, afscheiding Leidsebosje van verkeer  Kunstwerken naar westkant, nieuwe banken en verlichting (grachtenmasten)

15 Materialisatietekening Leidsebosje

16

17 Impressie variant 4

18

19

20 Foto huidige situatie Leidsebosje

21 Impressie ontwerp Leidsebosje

22  Aanleg hulpbrugnajaar 2015  Renovatie Leidsebrug2016-2017  Verplaatsing taxistandplaats, herinrichting Leidsebosje en Stadhouderskade2017  Maaiveld Leidseplein, Marnixstraat2016-2018  Bouw fietsenstalling2019 – 2021 Gefaseerde uitvoering project Leidseplein (2015 – 2021)

23 Waarom bestemmingsplan?  Bestemmingsplan maakt verplaatsing taxiopstelstrook mogelijk  Van ‘bestemming groen’ naar ‘bestemming verkeer’

24 Huidige bestemmingsplan  tekening

25 Plankaart Ontwerpbestemmingsplan

26 Onderzoeken voor bestemmingsplan  Verkeersdoorstroming en intensiteit  Akoestisch onderzoek (geluid)  Archeologisch  Natuurwaarden  Bomen  Luchtkwaliteit

27 Procedure bestemmingsplan (1) Ter inzage ontwerpbestemmingsplan  4 februari kennisgeving www.amsterdam.nl/bekendmakingenwww.amsterdam.nl/bekendmakingen  Ter inzage van 5 februari t/m 18 maart 2015  Mogelijkheid indienen zienswijzen bij gemeenteraad  Stukken in te zien op stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250 en www.ruimtelijkeplannen.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl

28 Vervolg besluitvorming:  Verwerking zienswijzen  Advies bestuurscommissie West aan gemeenteraad over beantwoording zienswijzen  Vaststelling door gemeenteraad (gepland vóór de zomer)  Publicatie vaststellingsbesluit  Beroepstermijn 6 wk: indieners van zienswijze kunnen beroep instellen bij Raad van State en eventueel om voorlopige voorziening verzoeken (schort de werking van het besluit op)  Raad van State beslist binnen 12 maanden na afloop beroepstermijn Procedure bestemmingsplan (2)

29 Vragen?


Download ppt "Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje 2 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google